Výsledky vyhledávání

 1. 1.
  0574264 - ÚCHP 2024 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Wojnarová, P. - Rusín, J. - Basinas, P. - Koštejn, Martin - Němec, J. - Stanovský, Petr - Kim, A.S. - Izák, Pavel
  Unveiling the potential of composite water-swollen spiral wound membrane for design of low-cost raw biogas purification.
  Separation and Purification Technology. Roč. 326, 1 DEC (2023), č. článku 124783. ISSN 1383-5866. E-ISSN 1873-3794
  Institucionální podpora: RVO:67985858
  Klíčová slova: biogas purification * membrane separation * biomethane * water-swollen membrane * spiral-wound module
  Obor OECD: Chemical process engineering
  Impakt faktor: 8.600, rok: 2022
  Způsob publikování: Open access s časovým embargem
  Trvalý link: https://hdl.handle.net/11104/0344604

             
   
   
 2. 2.
  0573985 - ÚCHP 2024 JP eng A - Abstrakt
  Stanovský, Petr - Izák, Pavel
  Flue gas purification with PIM membranes and swollen composite membranes.
  Book of Abstracts. 2023, č. článku O4.FT-10. ISBN N.
  [International Congress on Membranes & Membrane Processes 2023 (ICOM 2023) /13./. 09.07.2023-14.07.2023, Chiba]
  Grant CEP: GA TA ČR(CZ) TK02030155
  Institucionální podpora: RVO:67985858
  Klíčová slova: ultrapermeable membranes * flue gas purification * experiments
  Obor OECD: Chemical process engineering
  Trvalý link: https://hdl.handle.net/11104/0344362

             
  Název souboruStaženoVelikostKomentářVerzePřístup
  ICOM2023_Stanovsky.pdf0178.2 KBAutorský postprintpovolen
   
   
 3. 3.
  0572469 - ÚI 2024 eng J - Článek v odborném periodiku
  Hladká, Adéla - Martinková, Patrícia - Magis, D.
  Combining Item Purification and Multiple Comparison Adjustment Methods in Detection of Differential Item Functioning.
  Multivariate Behavioral Research. Online 23 May 2023 (2023). ISSN 0027-3171. E-ISSN 1532-7906
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA21-03658S
  Institucionální podpora: RVO:67985807
  Klíčová slova: differential item functioning * item purification * multiple comparison adjustments
  Obor OECD: Statistics and probability
  Impakt faktor: 3.800, rok: 2022
  Způsob publikování: Omezený přístup
  https://dx.doi.org/10.1080/00273171.2023.2205393
  Trvalý link: https://hdl.handle.net/11104/0343130

             
   
   
 4. 4.
  0571188 - MBÚ 2024 RIV CH eng J - Článek v odborném periodiku
  Martínková, Ludmila - Kulik, Natalia - Sedova, A. - Křístková, Barbora - Bojarová, Pavla
  Recent Progress in the Production of Cyanide-Converting Nitrilases-Comparison with Nitrile-Hydrolyzing Enzymes.
  Catalysts. Roč. 13, č. 3 (2023), č. článku 500. E-ISSN 2073-4344
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA22-06785S
  Institucionální podpora: RVO:61388971
  Klíčová slova: cyanide dihydratase * cyanide hydratase * cyanide removal * cyanide sensor * enzyme purification * immobilization * nitrilase * overexpression * phylogenetic analysis * whole-cell catalyst
  Obor OECD: Environmental biotechnology
  Impakt faktor: 3.900, rok: 2022
  Způsob publikování: Open access
  https://www.mdpi.com/2073-4344/13/3/500
  Trvalý link: https://hdl.handle.net/11104/0342460

             
   
   
 5. 5.
  0570919 - ÚCHP 2024 RIV CZ cze Z - Poloprovoz, ověřená technologie, odrůda/plemeno
  Mašín, P. - Kvaček, R. - Nováková, Z. - Dytrych, Pavel - Šolcová, Olga - Spáčilová, Markéta - Wimmerová, L.
  Ověřená technologie odstranění mikroplastů a mikropolutantů z vod.
  [Proven technology for the removal of microplastics and micropollutants from water.]
  Interní kód: odstranění mikroplastů a mikropolutantů z vod ; 2022
  Technické parametry: Ověřená technologie spočívá v sorpci mikročástic plastů v loži hydraulicky upraveného bentonitu a kontinuálního rozkladu mikropolutantů metodou fotochemické oxidace H2O2/UV. Surový bentonit je nadrcen a hydraulicky upraven pro zajištění průtočnosti. Bentonit je aplikován do kolony nebo filtru, kterým gravitačně protéká voda. Minimální efektivní vrstva je 20 – 30 cm, potřebné množství činí 20 kg na průtok 1 m3 vody. Při provozu se střídají cykly filtrace a praní. Výdrž lože bentonitu představuje 4 – 6 týdnů, přičemž záleží na znečištění vstupní vody. Výkon fotochemické oxidace H2O2/UV byl 1 200 W na průtok 1 m3 vody resp. 400 W v UV oblasti o vlnové délce 253,9 nm. Před UV záření byl dávkován roztok H2O2 s průměrnou dávkou 17 ml/m3, která odpovídá 30% H2O2.
  Ekonomické parametry: Odstraňování mikročástic plastů sorpcí v loži bentonitu představuje unikátní technologii, která dosud nemá přímou komerčně provozovanou alternativu. Surový bentonit EXTRA je velmi levným sorbentem 600 Kč/t. Dominantní provozní náklady představuje doprava, manipulace a předúprava bentonitu. Proces filtrace je zavedený, cenově nenáročný technologický proces. V případě fotochemické oxidace činí majoritní podíl provozních nákladů spotřeba elektrické energie reaktory UV záření.
  Grant CEP: GA MPO(CZ) FV40126
  Institucionální podpora: RVO:67985858
  Klíčová slova: water purification * microplastic removal * sorption process
  Obor OECD: Chemical process engineering
  Trvalý link: https://hdl.handle.net/11104/0342261

             
  Název souboruStaženoVelikostKomentářVerzePřístup
  Ověřená technologie_FV40126.pdf23.8 MBAutorský postprintvyžádat
   
   
 6. 6.
  0569149 - ÚOCHB 2024 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Li, F. - Ghiabi, P. - Hajian, T. - Klíma, Martin - Li, A. S. M. - Yazdi, A. K. - Chau, I. - Loppnau, P. - Kutera, M. - Seitova, A. - Bolotokova, A. - Hutchinson, A. - Perveen, S. - Bouřa, Evžen - Vedadi, M.
  SS148 and WZ16 inhibit the activities of nsp10-nsp16 complexes from all seven human pathogenic coronaviruses.
  Biochimica et Biophysica Acta-General Subjects. Roč. 1867, č. 4 (2023), č. článku 130319. ISSN 0304-4165. E-ISSN 1872-8006
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) EF16_019/0000729
  Institucionální podpora: RVO:61388963
  Klíčová slova: RNA methyltransferase * viral protein * enzyme purification * coronavirus * enzyme kinetics * nsp10-nsp16 complex * RNA virus
  Obor OECD: Biochemistry and molecular biology
  Impakt faktor: 3.000, rok: 2022
  Způsob publikování: Open access
  https://doi.org/10.1016/j.bbagen.2023.130319
  Trvalý link: https://hdl.handle.net/11104/0340473

             
   
   
 7. 7.
  0567961 - ÚJF 2023 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Marsteller, A. - Böttcher, M. - Bornschein, B. - Enomoto, S. - Fengler, C. - Lebeda, Ondřej - Machatschek, M. - Priester, F. - Ráliš, Jan - Röllig, M. - Röttele, C. - Schlösser, M. - Šefčík, Michal - Sturm, M. - Vénos, Drahoslav
  Operation modes of the KATRIN experiment Tritium Loop System using 83mKr.
  Journal of Instrumentation. Roč. 17, č. 12 (2022), č. článku P12010. ISSN 1748-0221. E-ISSN 1748-0221
  Grant CEP: GA MŠk LTT19005
  Výzkumná infrastruktura: CANAM II - 90056
  Institucionální podpora: RVO:61389005
  Klíčová slova: Detector alignment and calibration methods (lasers, sources, particle-beams) * Gas systems and purification * Plasma diagnostics - charged-particle spectroscopy
  Obor OECD: Nuclear related engineering
  Impakt faktor: 1.300, rok: 2022
  Způsob publikování: Open access
  https://doi.org/10.1088/1748-0221/17/12/P12010
  Trvalý link: https://hdl.handle.net/11104/0339270

             
  Název souboruStaženoVelikostKomentářVerzePřístup
  0567961.pdf09.7 MBOpen Access - CC licenceVydavatelský postprintpovolen
   
   
 8. 8.
  0567205 - ÚCHP 2024 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Krupková, Alena - Müllerová, Monika - Petričkovič, Roman - Strašák, Tomáš
  On the edge between organic solvent nanofiltration and ultrafiltration: Characterization of regenerated cellulose membrane with aspect on dendrimer purification and recycling.
  Separation and Purification Technology. Roč. 310, 1 April (2023), č. článku 123141. ISSN 1383-5866. E-ISSN 1873-3794
  Institucionální podpora: RVO:67985858
  Klíčová slova: organic solvent nanofiltration * cellulose * dendrimer purification
  Obor OECD: Organic chemistry
  Impakt faktor: 8.600, rok: 2022
  Způsob publikování: Open access s časovým embargem
  Trvalý link: https://hdl.handle.net/11104/0338485

             
  Název souboruStaženoVelikostKomentářVerzePřístup
  0567205.pdf13.9 MBAutorský postprintvyžádat
   
   
 9. 9.
  0565314 - ÚT 2023 RIV CZ cze V - Výzkumná zpráva
  Nosek, Štěpán
  Měření fotokatalytické účinnosti nátěru fn nano®2 na idealizovaném modelu městské zástavby.
  [Measurement of the photocatalytic efficiency of FN NANO®2 coating on an idealized urban model.]
  Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i., 2022. 24 s. Z-1641/22.
  Institucionální podpora: RVO:61388998
  Klíčová slova: photocatalysis * NOx * TiO2 * street canyon * air purification * urban air pollution
  Obor OECD: Meteorology and atmospheric sciences
  Trvalý link: https://hdl.handle.net/11104/0337695

             
   
   
 10. 10.
  0565313 - ÚT 2023 CZ cze V - Výzkumná zpráva
  Nosek, Štěpán
  Měření fotokatalytické účinnosti nátěru fn nano®2 na modelu ulice Legerova.
  [Measurement of photocatalytic efficiency of FN NANO®2 coating on Legerova street model.]
  Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i., 2022. 16 s. Z-1642/22.
  Institucionální podpora: RVO:61388998
  Klíčová slova: photocatalysis * NOx * TiO2 * street canyon * air purification * urban air pollution
  Obor OECD: Meteorology and atmospheric sciences
  Trvalý link: https://hdl.handle.net/11104/0337694

             
   
   

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.