Výsledky vyhledávání

 1. 1.
  0567491 - FZÚ 2023 RIV CN eng J - Článek v odborném periodiku
  He, Q. - Yin, G. - Vokoun, David - Shen, Q. - Lu, J. - Liu, X. - Xu, X. - Yu, M. - Dai, Z.
  Review on improvement, modeling, and application of ionic polymer metal composite artificial muscle.
  Journal of Bionic Engineering. Roč. 19, č. 2 (2022), s. 279-298. ISSN 1672-6529. E-ISSN 2543-2141
  Institucionální podpora: RVO:68378271
  Klíčová slova: ionic polymer metal composite * artificial muscle * improvement * model * bio-inspired application
  Obor OECD: Materials engineering
  Impakt faktor: 2.995, rok: 2021
  Způsob publikování: Open access
  Trvalý link: https://hdl.handle.net/11104/0338744

             
  Název souboruStaženoVelikostKomentářVerzePřístup
  0567491.pdf02.4 MBCC licenceVydavatelský postprintpovolen
   
   
 2. 2.
  0567188 - ÚOCHB 2023 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Kolouchová, K. - Groborz, Ondřej - Šlouf, M. - Herynek, V. - Parmentier, L. - Babuka, D. - Černochová, Z. - Koucký, F. - Sedláček, O. - Hrubý, M. - Hoogenboom, R. - van Vlierberghe, S.
  Thermoresponsive Triblock Copolymers as Widely Applicable 19F Magnetic Resonance Imaging Tracers.
  Chemistry of Materials. Roč. 34, č. 24 (2022), s. 10902-10916. ISSN 0897-4756. E-ISSN 1520-5002
  Výzkumná infrastruktura: Czech-BioImaging II - 90129
  Institucionální podpora: RVO:61388963
  Klíčová slova: drug-delivery * polymer * F-19
  Obor OECD: Polymer science
  Impakt faktor: 10.508, rok: 2021
  Způsob publikování: Omezený přístup
  https://doi.org/10.1021/acs.chemmater.2c02589
  Trvalý link: https://hdl.handle.net/11104/0338469

             
   
   
 3. 3.
  0566811 - ÚOCHB 2024 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Šorm, D. - Bashta, B. - Blahut, Jan - Císařová, I. - Dolejšová Sekerová, L. - Vyskočilová, E. - Sedláček, J.
  Porous polymer networks cross-linked by novel copper Schiff base complex: From synthesis to catalytic activity.
  European Polymer Journal. Roč. 184, February (2023), č. článku 111772. ISSN 0014-3057. E-ISSN 1873-1945
  Institucionální podpora: RVO:61388963
  Klíčová slova: porous polymer networks * microporous polyacetylenes * schiff base * copper * heterogeneous catalysis
  Impakt faktor: 5.546, rok: 2021
  Způsob publikování: Omezený přístup
  https://doi.org/10.1016/j.eurpolymj.2022.111772
  Trvalý link: https://hdl.handle.net/11104/0338093

             
   
   
 4. 4.
  0566769 - ÚMCH 2023 RIV cze P - Patentový dokument
  Chytil, Petr - Randárová, Eva - Etrych, Tomáš
  Způsob přípravy polymerních nosičů pro pH-řízené uvolňování léčiv a jejich konjugátů s léčivy.
  [Method for preparing polymeric carriers for pH-controlled drug release and their conjugates with drugs.]
  2021. Vlastník: Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i. Datum udělení patentu: 01.12.2021. Číslo patentu: 309067
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) LTAUSA18083
  Institucionální podpora: RVO:61389013
  Klíčová slova: pH-controlled drug release * polymer-drug carriers * drug delivery
  Obor OECD: Polymer science
  https://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/Patents/FullDocuments/309/309067.pdf
  Trvalý link: https://hdl.handle.net/11104/0338148

             
   
   
 5. 5.
  0566393 - ÚACH 2023 RIV KZ eng J - Článek v odborném periodiku
  Burkeyev, M. Z. - Shibayeva, S. R. - Khamitova, T. O. - Plocek, Jiří - Nurmaganbetova, M. T. - Kazhmuratova, A. T. - Zhumagalieva, T. S.
  Synthesis and Investigation of the Properties of Polymer-immobilized Silver- and Gold Nanoparticles.
  Bulletin of the Karaganda University-Chemistry. Roč. 2022, č. 107 SI (2022), s. 198-207. ISSN 2518-718X
  Institucionální podpora: RVO:61388980
  Klíčová slova: nanocomposites * nanoparticles * silver * gold * copolymer * polypropylene glycol maleate phthalate with acrylic acid * metal-polymer complex * antimicrobial activity
  Obor OECD: Inorganic and nuclear chemistry
  Způsob publikování: Open access
  Trvalý link: https://hdl.handle.net/11104/0338221

             
  Název souboruStaženoVelikostKomentářVerzePřístup
  Synthesis.pdf0726.2 KBCC BY-NC-ND licenceVydavatelský postprintpovolen
   
   
 6. 6.
  0566383 - ÚMCH 2023 RIV CZ cze L - Prototyp, funkční vzorek
  Frejková, Markéta - Randárová, Eva - Etrych, Tomáš
  Polymerní konjugát hydrazidu kyseliny salicylové s řízeným uvolňováním léčiva pro léčbu zánětlivých onemocnění.
  [Salicyloyl hydrazide enriched polymer conjugate with controlled release for the treatment of inflammatory diseases.]
  Interní kód: MB295 ; 2022
  Technické parametry: Polymerní protizánětlivé léčivo je složeno z polymerního nosiče na bázi vodorozpustného N-(2-hydroxypropyl)methakrylamidového kopolymeru a hydrazidu kyseliny salicylové jako protizánětlivého léčiva. Polymerní nosič obsahuje keto skupiny, které slouží k navázání hydrazidu salicylové kyseliny za vzniku pH-senzitivní hydrazonové vazby. Takto vzniklé polymerní protizánětlivé léčivo obsahuje kolem 4 hm.% léčiva a díky své velikosti 25-30 kDa je bezpečně vylučitelný z organismu. Díky velké molekulové hmotnosti polymerního léčiva oproti léčivu nízkomolekulárnímu dochází k prodloužené cirkulaci v organismu a zabrání se tak předčasné eliminaci léčiva z těla. Velká molekulová hmotnost a vlastnosti zánětlivé tkáně dále umožňují zvýšenou akumulaci v oblasti zánětu, kde poté dojde vlivem změny pH k uvolnění navázaného léčiva a následného vyloučení polymerního nosiče z organismu. Tyto vlastnosti polymerního léčiva umožní efektivní léčbu za použití menšího množstvím léčiva se sníženou pravděpodobností vedlejších účinků. Osoba pro jednání: Tomáš Etrych, vedoucí Oddělení biolékařských polymerů
  Ekonomické parametry: Zánětlivá onemocnění, ať už lokální, či systémová, představují velký medicínský i socioekonomický problém v celosvětové populaci. Až život ohrožující situace může nastat v případě, kdy je pacient postižen systémovým zánětem např. po operaci, a běžná antiflogistika selhávají. Pomoci by mohla nová polymerní protizánětlivá léčiva, která mají řadu výhod ve srovnání s nízkomolekulárními léčivy, a to zejména prodlouženou cirkulaci léčiva v organismu, možnost akumulace přímo v místě zánětu a často s tím související nižší dávkování léčiva. Polymerní protizánětlivá léčiva by tedy mohla urychlit a zefektivnit léčbu pacientů bez rizika vzniku nežádoucích vedlejších účinků. Díky možnosti podání nižší léčebné dávky v méně častých intervalech při zachování stejné efektivity léčby zánětu klesne i spotřeba léčiv. Využití polymerních léčiv by mimo jiné mohlo vést ke zlevnění celé léčby pacientů včetně snížení rizika hospitalizace.
  Grant CEP: GA MZd(CZ) NU20-08-00255
  Klíčová slova: polymer * anti-inflammatory effect * salicyloyl hydrazide
  Obor OECD: Polymer science
  Trvalý link: https://hdl.handle.net/11104/0337823

             
   
   
 7. 7.
  0565931 - ÚCHP 2024 RIV CH eng J - Článek v odborném periodiku
  Setničková, Kateřina - Jeřábek, Karel - Strašák, Tomáš - Müllerová, Monika - Jandová, Věra - Soukup, Karel - Petričkovič, Roman - Tseng, H.-H. - Uchytil, Petr
  Synthesis, Characterization, and Gas Adsorption Performance of Amine-Functionalized Styrene-Based Porous Polymers.
  Polymers. Roč. 15, č. 13 (2023). E-ISSN 2073-4360
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GC19-23760J
  Institucionální podpora: RVO:67985858
  Klíčová slova: CO2 adsorption * hyper-crosslinked porous polymer * amine impregnation
  Obor OECD: Organic chemistry
  Impakt faktor: 4.967, rok: 2021
  Způsob publikování: Open access
  Trvalý link: https://hdl.handle.net/11104/0337406

             
  Název souboruStaženoVelikostKomentářVerzePřístup
  Synthesis_Characterization_and_Gas_Adsorption_Perf.pdf0782.6 KBVydavatelský postprintpovolen
   
   
 8. 8.
  0565807 - ÚMCH 2024 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Bednarz, S. - Bujok, Sonia - Mielczarek, K. - Świergosz, T. - Wierzbicki, S. - Konefal, Rafal - Konefal, Magdalena - Nevoralová, Martina - Pavlova, Ewa - Beneš, Hynek
  Synthesis of low-molecular weight itaconic acid polymers as nanoclay dispersants and dispersion stabilizers.
  Polymer. Roč. 265, 16 January (2023), č. článku 125614. ISSN 0032-3861. E-ISSN 1873-2291
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GF21-07004K
  Institucionální podpora: RVO:61389013
  Klíčová slova: polyelectrolyte synthesis * renewable polymer * clay dispersant
  Obor OECD: Polymer science
  Impakt faktor: 4.432, rok: 2021
  Způsob publikování: Omezený přístup
  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0032386122011028?via%3Dihub
  Trvalý link: https://hdl.handle.net/11104/0337413

             
   
   
 9. 9.
  0565593 - ÚMCH 2023 RIV CZ cze L - Prototyp, funkční vzorek
  Kostka, Libor - Šubr, Vladimír
  Polymerní léčivo na bázi hydrofilního polymeru nesoucí oxoderivát lopinaviru.
  [Polymer nanomedicine based on hydrophilic polymer carrier of Lopinavir oxo derivative.]
  Interní kód: LK772-LD ; 2022
  Technické parametry: Vodorozpustný polymerní nosič se skládá z poly(N-(2-hydroxypropyl)methakrylamid)ového kopolymeru s hydrazidem aminohexanové kyseliny. Umí cíleně dopravit do pevného nádoru až 10 hm% léčiva Lopinaviru, aniž by ztratil charakter plně rozpustného systému. Konjugát o velikosti 8 – 12 nm je vhodný pro intravenózní aplikaci, při které v tomto případě nedochází k systémové zátěži organismu. Léčivo je z nosiče uvolňováno pouze v nádorové tkáni díky poklesu hodnoty pH. Díky efektu zvýšené propustnosti a zádrže, charakteristickému a specifickému pro pevné nádory, dochází k cílené akumulaci polymerního léčiva právě v nádorové tkáni. Po dopravě léčiva do nádorové tkáně dochází k návratu polymerního nosiče do krve, kde dojde k jeho postupnému vyloučení ledvinami z organizmu. Takže ani při opakovaném podání nedochází k akumulaci polymerního nosiče v organizmu. Osoba pro jednání: Libor Kostka
  Ekonomické parametry: Vedlejší účinky klasické chemoterapie v protinádorové terapii, založené na nízkomolekulárních léčivech, mohou vést u pacientů k závažnému poškození organismu způsobujícímu další ekonomické výdaje. Při systémovém podání cytostatika dochází k velmi nízké specifické akumulaci v nádoru. A výraznému postižení zdravých orgánů. Navázáním cytostatika na polymerní nosič dochází k cirkulaci léčiva v neaktivní formě, a tudíž k téměř nulové zátěži zdravých orgánů. Díky efektu zvýšené propustnosti a zádrže, charakteristickému a specifickému pro pevné nádory, dochází k cílené akumulaci polymerního léčiva právě v nádorové tkáni. Polymerní léčiva mají výrazně vyšší akumulaci v nádorové tkáni než pouze nízkomolekulární léčivo. Přidanou hodnotou uvedeného systému je tedy zlepšení kvality života pacientů, zvýšení terapeutického účinku použitých léčiv, a tím i ušetření finančních prostředků, vynakládaných ze zdravotního pojištění.
  Grant CEP: GA MZd(CZ) NU21-03-00273
  Institucionální podpora: RVO:61389013
  Klíčová slova: polymer carrier * HPMA * lopinavir
  Obor OECD: Polymer science
  Trvalý link: https://hdl.handle.net/11104/0337169

             
   
   
 10. 10.
  0565342 - ÚMCH 2024 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Mahun, Andrii - Černoch, Peter - Paruzel, Bartosz - Beneš, Hynek - Konefal, Rafal - Hleli, Emna - Morávková, Zuzana - Kazda, T. - Brus, Jiří - Kobera, Libor - Abbrent, Sabina
  Newly developed gel polymer electrolytes based on crosslinked poly(2-oxazolines).
  Solid State Ionics. Roč. 389, January (2023), č. článku 116096. ISSN 0167-2738. E-ISSN 1872-7689
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA20-01233S
  Institucionální podpora: RVO:61389013
  Klíčová slova: Lithium-ion batteries * Gel polymer electrolytes (GPEs) * PFG NMR
  Obor OECD: Polymer science
  Impakt faktor: 3.699, rok: 2021
  Způsob publikování: Omezený přístup
  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167273822002454?via%3Dihub
  Trvalý link: https://hdl.handle.net/11104/0338217