Výsledky vyhledávání

 1. 1.
  0578604 - ÚMCH 2024 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Vishakha, V. - Abdel-Mohsen, Abdellatif M. - Michalička, J. - White, P. B. - Lepcio, P. - Navarro, L. K. T. - Jančář, J.
  Carboxymethyl starch as a reducing and capping agent in the hydrothermal synthesis of selenium nanostructures for use with three-dimensional-printed hydrogel carriers.
  Royal Society Open Science. Roč. 10, č. 10 (2023), č. článku 230829. ISSN 2054-5703. E-ISSN 2054-5703
  Výzkumná infrastruktura: CzechNanoLab II - 90251
  Institucionální podpora: RVO:61389013
  Klíčová slova: carboxymethyl starch * nanostructures * tailored-made polymer
  Obor OECD: Polymer science
  Impakt faktor: 3.500, rok: 2022
  Způsob publikování: Open access
  https://royalsocietypublishing.org/doi/10.1098/rsos.230829
  Trvalý link: https://hdl.handle.net/11104/0347574
   
   
 2. 2.
  0578122 - ÚMCH 2024 RIV cze P - Patentový dokument
  Hovorka, O. - Kalina, T. - Etrych, Tomáš
  Fluorescenční polymer, fluorescenční sonda a konjugační sada pro pokročilé funkční analýzy buněk v hematologii, imunologii a mikrobiologii, způsob jejich přípravy a jejich použití.
  [A fluorescent polymer, a fluorescent probe and a conjugation kit for advanced functional analyses of cells in haematology, immunology and microbiology, a method of their preparation and their use.]
  2023. Vlastník: I.T.A.-Intertact s.r.o. - Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i - Univerzita Karlova. Datum udělení patentu: 05.10.2023. Číslo patentu: 309828
  Grant CEP: GA MPO(CZ) FV10370; GA MZd(CZ) NU21-08-00280
  Institucionální podpora: RVO:61389013
  Klíčová slova: fluorescence * polymer probe * antibody
  Obor OECD: Polymer science
  https://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/Patents/FullDocuments/309/309828.pdf
  Trvalý link: https://hdl.handle.net/11104/0347675
   
   
 3. 3.
  0577401 - ÚMCH 2024 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Kozlowski, S. - Lipińska, M. - Šlouf, Miroslav - Mrlik, M. - Plummer, C. M. - Ilcikova, M. - Osička, J. - Pietrasik, J.
  The implication of PMMA molecular weight on compatibility of SAN/PMMA blends containing GO-g-PMMA hybrid compatibilizers.
  Materials Today Communications. Roč. 37, December (2023), č. článku 107393. ISSN 2352-4928. E-ISSN 2352-4928
  Institucionální podpora: RVO:61389013
  Klíčová slova: SAN/PMMA blends * polymer brushes * graphene oxide
  Obor OECD: Polymer science
  Impakt faktor: 3.800, rok: 2022
  Způsob publikování: Omezený přístup
  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352492823020846?via%3Dihub
  Trvalý link: https://hdl.handle.net/11104/0346711
   
   
 4. 4.
  0575290 - ÚFCH JH 2024 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Nikishkin, N. - Čejka, J. - Eigner, V. - Šimková, Ludmila - Ludvík, Jiří - Cuřínová, Petra - Dvořáková, H. - Lhoták, P.
  Synthesis of Thiapillar[6]arenes Bearing Redox-Active (Hydro)quinone Groups. Electrochemical and XRD Study.
  Journal of Organic Chemistry. Roč. 88, č. 17 (2023), s. 12357-12366. ISSN 0022-3263. E-ISSN 1520-6904
  Institucionální podpora: RVO:61388955 ; RVO:67985858
  Klíčová slova: SUPRAMOLECULAR POLYMER NETWORK * RAY CRYSTAL-STRUCTURE * MOLECULAR RECOGNITION
  Obor OECD: Electrochemistry (dry cells, batteries, fuel cells, corrosion metals, electrolysis); Organic chemistry (UCHP-M)
  Impakt faktor: 3.600, rok: 2022
  Způsob publikování: Omezený přístup
  Trvalý link: https://hdl.handle.net/11104/0345060
  Název souboruStaženoVelikostKomentářVerzePřístup
  acs.joc.3c01093.pdf09 MBVydavatelský postprintvyžádat
  0575290.pdf09 MBVydavatelský postprintvyžádat
   
   
 5. 5.
  0575185 - ÚSMH 2024 RIV TR eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Darabut, A.M. - Lobko, Y. - Yakovlev, Y. - Rodríguez, M.G. - Veltruská, K. - Kuš, P. - Nováková, J. - Vorokhta, Maryna - Kopecký, V. - Procházka, M. - Dopita, M. - Matolínová, I. - Matolín, V.
  Preparation of electroconductive thermally expanded graphite for PEM fuel cells´polymer composite biopolar plates.
  Proceedings of WHEC 2022 - 23rd World Hydrogen Energy Conference: Bridging Continents by H2. Istanbul: Internationa Association for Hydrogen Energy, 2022 - (Dincer, I.; Colpan, C.; Ezan, M.), s. 666-668. ISBN 978-625000843-0.
  [World Hydrogen Energy Conference /23./. Istanbul (TR), 26.06.2022-30.06.2022]
  Institucionální podpora: RVO:67985891
  Klíčová slova: Bipolar plates * Carbon fillers * PEM fuel cells * Polymer composites * Thermally expanded graphite
  Obor OECD: Electrochemistry (dry cells, batteries, fuel cells, corrosion metals, electrolysis)
  Trvalý link: https://hdl.handle.net/11104/0346264
   
   
 6. 6.
  0575184 - ÚMCH 2024 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Libánská, Alena - Špringer, Tomáš - Peštová, Lucie - Kotalík, Kevin - Konefal, Rafal - Šimonová, A. - Křížek, T. - Homola, Jiří - Randárová, Eva - Etrych, Tomáš
  Using surface plasmon resonance, capillary electrophoresis and diffusion-ordered NMR spectroscopy to study drug release kinetics.
  Communications Chemistry. Roč. 6, č. 1 (2023), č. článku 180. ISSN 2399-3669. E-ISSN 2399-3669
  Grant CEP: GA MZd(CZ) NU20-08-00255; GA ČR(CZ) GJ19-00956Y; GA MŠk(CZ) LX22NPO5102
  Institucionální podpora: RVO:61389013 ; RVO:67985882
  Klíčová slova: polymer conjugate * drug release * HPMA
  Obor OECD: Polymer science; Optics (including laser optics and quantum optics) (URE-Y)
  Impakt faktor: 5.900, rok: 2022
  Způsob publikování: Open access
  https://www.nature.com/articles/s42004-023-00992-5
  Trvalý link: https://hdl.handle.net/11104/0345053
  Název souboruStaženoVelikostKomentářVerzePřístup
  0575184.pdf11.4 MBLicense CC BYVydavatelský postprintpovolen
   
   
 7. 7.
  0575034 - ÚJF 2024 RIV CH eng J - Článek v odborném periodiku
  Tosca, M. - Molloy, D. - McNamee, A. - Pleskunov, P. - Protsak, M. - Biliak, K. - Nikitin, D. - Kousal, J. - Krtouš, Z. - Hanyková, L. - Hanuš, J. - Biederman, H. - Foster, T. - Nersisyan, G. - Martin, P. - Ho, C. - Macková, Anna - Mikšová, Romana - Borghesi, M. - Kar, S. - Istokskaia, V. - Levy, Yoann - Picciotto, A. - Giuffrida, L. - Margarone, D. - Choukourov, A.
  Plasma polymers as targets for laser-driven proton-boron fusion.
  Frontiers in Physics. Roč. 11, JUL (2023), č. článku 1227140. ISSN 2296-424X. E-ISSN 2296-424X
  Grant CEP: GA MŠk EF16_013/0001812; GA MŠk EF15_003/0000445
  Výzkumná infrastruktura: CANAM II - 90056
  Institucionální podpora: RVO:61389005 ; RVO:68378271
  Klíčová slova: plasma polymer * thin films * boron nitride * proton-boron fusion * ultra-high intense lasers
  Obor OECD: Nuclear physics; Optics (including laser optics and quantum optics) (FZU-D)
  Impakt faktor: 3.100, rok: 2022
  Způsob publikování: Open access
  https://doi.org/10.3389/fphy.2023.1227140
  Trvalý link: https://hdl.handle.net/11104/0344869
  Název souboruStaženoVelikostKomentářVerzePřístup
  0575034_Corrigendum.pdf0537.4 KBCC licenceVydavatelský postprintpovolen
  0575034 .pdf02 MBCC licenceVydavatelský postprintpovolen
   
   
 8. 8.
  0574975 - ÚMCH 2024 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Koca, H. D. - Turgut, A. - Evgin, T. - Ates, I. - Chirtoc, M. - Šlouf, Miroslav - Omastová, M.
  A comprehensive study on the thermal and electrical conductivity of EPDM composites with hybrid carbon fillers.
  Diamond and Related Materials. Roč. 139, November (2023), č. článku 110289. ISSN 0925-9635. E-ISSN 1879-0062
  Institucionální podpora: RVO:61389013
  Klíčová slova: polymer composite * thermal conductivity * electrical conductivity
  Obor OECD: Polymer science
  Impakt faktor: 4.100, rok: 2022
  Způsob publikování: Omezený přístup
  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925963523006143?via%3Dihub
  Trvalý link: https://hdl.handle.net/11104/0344883
   
   
 9. 9.
  0574960 - ÚMCH 2024 RIV CZ cze L - Prototyp, funkční vzorek
  Libánská, Alena - Etrych, Tomáš
  Polymerní nanoléčiva s přepínatelnou velikostí pro pokročilou terapii revmatoidní arthritidy.
  [Size-switchable polymer-based nanomedicine in the advanced therapy of rheumatoid arthritis.]
  Interní kód: AL127 ; 2023
  Technické parametry: Polymerní systém složený z polymerního nosiče na bázi N-(2-hydroxypropyl)methakrylamidového kopolymeru (45 kg/mol, hydrodynamická velikost 9 nm) s derivátem dexamethasonu (DEX), 4-2-oxopropylbenzoát DEX (DEX-OPB), vázaným přes pH-senzitivní hydrazonovou vazbu a. Lineární vodorozpustný polymerní nosič obsahuje hydrazidové skupiny, které jsou využity pro navázání léčiva za vzniku pH-senzitivní vazby. Navázáním více než 6 váhových % DEX-OPB dojde ke zvýšení hydrodynamické velikosti polymerního systému (10 nm) nad hranici renálního limitu pro vyloučení nanoléčiva z organismu a významnému prodloužení doby cirkulace v organismu. Díky efektu zvýšené propustnosti zanícené tkáně dochází k cílené akumulaci polymerního terapeutika právě v postižené tkáni a nedochází k systémovému zatížení organismu. Po uvolnění léčiva z polymerního systému dojde ke snížení rozměru na původní velikost pod renálním limitem a následně jeho vyloučení z organismu. Při opakovaném podání nedochází k akumulaci polymerního nosiče v organismu. Osoba pro jednání: Tomáš Etrych, vedoucí Oddělení biolékařských polymerů
  Ekonomické parametry: Revmatoidní artritida (RA) má významný socioekonomický dopad, vysokou prevalenci a výrazně omezuje kvalitu života pacientů. V pokročilých případech představuje RA životu nebezpečné onemocnění, často spojené s předčasným úmrtím. Tato situace nese významné ekonomické náklady v podobě vyčerpávající a drahé zdravotní péče a snížení produktivity postiženého jedince. Momentálně je dlouhodobá léčba prováděna pomocí protizánětlivých léků, které však řeší pouze symptomy RA. Tato léčba bohužel často nevede k úplnému uzdravení člověka a často způsobuje velmi závažné vedlejší účinky. Výzkum a vývoj nových nanoléčiv nabízí novou perspektivu v řešení této problematiky. Tyto systémy umožňují efektivní a bezpečný transport léčiv přímo k místu zánětu. Díky nanoléčivům by bylo možné zkrátit dobu léčby a dosáhnout požadovaného účinku s menšími a méně frekventovanými dávkami zatěžující organismus. Dále využití těchto nanoléčiv by mělo přinést snížení nákladů na léčbu, což by znamenalo významné úspory pro zdravotní pojištění.
  Grant CEP: GA MZd(CZ) NU20-08-00255
  Klíčová slova: polymer * anti-inflammatory effect * dexametrasone
  Obor OECD: Polymer science
  Trvalý link: https://hdl.handle.net/11104/0344919
   
   
 10. 10.
  0574245 - ÚFM 2024 RIV RO eng J - Článek v odborném periodiku
  Sapurina, I. - Shishov, M. A. - Bursian, A. E. - Kompan, M. E. - Malyshkin, V. G. - Pizúrová, Naděžda
  Coordination Polymer Based on Phenazine Ligands and Silver with Two-Dimensional Organization and High Conductivity.
  Biointerface Research in Applied Chemistry. Roč. 13, č. 5 (2023), č. článku 447. ISSN 2069-5837
  Institucionální podpora: RVO:68081723
  Klíčová slova: conductivity * coordination polymer * phenazine * two-dimensional structure
  Obor OECD: Coating and films
  Způsob publikování: Open access
  Trvalý link: https://hdl.handle.net/11104/0344584
   
   

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.