Výsledky vyhledávání

 1. 1.
  0339790 - ÚSMH 2010 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Málek, Jiří - Stejskal, Vladimír - Zedník, Jan
  Seismický roj na hronovsko-poříčském zlomu v lednu 2008.
  [Seismic swarm at the Hronov-Poříčí Fault in January 2008.]
  Člověk ve svém pozemském a kosmickém prostředí. Úpice: Hvězdárna v Úpici, 2009 - (Marková, E.), s. 84-91. ISBN 978-80-86303-14-7.
  [Člověk ve svém pozemském a kosmickém prostředí /29./. Úpice (CZ), 20.05.2008-22.05.2008]
  Grant CEP: GA AV ČR IAA300420805
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30460519; CEZ:AV0Z30120515
  Klíčová slova: microearthquake swarm * Hronov-Porici fault * small-aperture seismic array
  Kód oboru RIV: DC - Seismologie, vulkanologie a struktura Země
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0183213
   
   
 2. 2.
  0331668 - ÚGN 2010 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
  Holub, Karel - Kaláb, Zdeněk - Knejzlík, Jaromír - Rušajová, Jana
  Contribution of the Institute of Geonics of the ASCR Ostrava to Seismolological Monitoring in Silesia and Northern Moravia.
  Acta geodynamica et geomaterialia. Roč. 6, č. 3 (2009), s. 391-398. ISSN 1214-9705. E-ISSN 2336-4351
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
  Klíčová slova: Moravian-Silesian region * natural seismicity * microearthquake
  Kód oboru RIV: DC - Seismologie, vulkanologie a struktura Země
  Impakt faktor: 0.275, rok: 2009
  http://apps.isiknowledge.com/full_record.do?product=UA&search_mode
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0177122
   
   
 3. 3.
  0317023 - ÚGN 2009 CZ eng A - Abstrakt
  Holub, Karel - Kaláb, Zdeněk - Knejzlík, Jaromír - Rušajová, Jana
  Present microearthquakes activity occurring in Silesia and northern Moravia.
  [Současná aktivita mikrozemětřesení vyskytujících se ve Slezsku a na severní Moravě.]
  Czech - Polish Workshop on Recent Geodynamics of the Sudetten and Adjacent Areas /9./ - Abstracts. Praha: Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, 2008. s. 8-8.
  [Czech - Polish Workshop on Recent Geodynamics of the Sudetten and Adjacent Areas. 12.11.2008-15.11.2008, Náchod]
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
  Klíčová slova: microearthquake * focal region * swarm
  Kód oboru RIV: DC - Seismologie, vulkanologie a struktura Země
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0166781
   
   
 4. 4.
  0093037 - ÚGN 2008 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
  Kaláb, Zdeněk - Knejzlík, Jaromír - Holub, Karel
  Decade of seismological observations in the northern part of Moravo-Silesian region.
  [Desetileté seizmologické pozorování v severní části Moravsko-slezského regionu.]
  Acta geodynamica et geomaterialia. Roč. 4, č. 4 (2007), s. 43-49. ISSN 1214-9705. E-ISSN 2336-4351
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
  Klíčová slova: Moravo-Silesian region * seismic network * microearthquake
  Kód oboru RIV: DC - Seismologie, vulkanologie a struktura Země
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0153187
   
   
 5. 5.
  0088927 - ÚGN 2008 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
  Holub, Karel - Rušajová, Jana - Pazdírková, J.
  Re-opening of the temporary seismic station at Klokočov (KLOK).
  [Zahájení provozu dočasné seismické stanice Klokočov (KLOK).]
  Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Roč. 7, č. 2 (2007), s. 83-90. ISSN 1213-1962.
  [Nové poznatky a měření v seizmologii, inženýrské geofyzice a geotechnice/16./. Ostrava, 17.04.2007-19.04.2007]
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
  Klíčová slova: seismic network * seismological observation * microearthquake
  Kód oboru RIV: DC - Seismologie, vulkanologie a struktura Země
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0150302