Výsledky vyhledávání

 1. 1.
  0542473 - ÚŽFG 2022 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Kertys, M. - Grendar, M. - Horák, Vratislav - Zideková, N. - Kupcová Skalníková, Helena - Mokrý, J. - Halašová, E. - Strnádel, J.
  Metabolomic characterisation of progression and spontaneous regression of melanoma in the melanoma-bearing Libechov minipig model.
  Melanoma Research. Roč. 31, č. 2 (2021), s. 140-151. ISSN 0960-8931. E-ISSN 1473-5636
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) LO1609; GA MŠk(CZ) EF16_019/0000785
  Institucionální podpora: RVO:67985904
  Klíčová slova: LC-MS * melanoma * melanoma-bearing Libechov minipig
  Kód oboru RIV: FD - Onkologie a hematologie
  Obor OECD: Oncology
  Impakt faktor: 3.599, rok: 2020
  Způsob publikování: Omezený přístup
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0319877
   
   
 2. 2.
  0539741 - ÚMG 2021 RIV CH eng J - Článek v odborném periodiku
  Stolařová, Lenka - Jelinkova, S. - Štorchová, Radka - Machackova, E. - Zemankova, P. - Vocka, M. - Kodet, O. - Král, J. - Černá, M. - Volková, Z. - Janatová, M. - Soukupová, J. - Stránecký, V. - Dundr, P. - Foretová, L. - Macůrek, Libor - Kleiblová, P. - Kleibl, Z.
  Identification of Germline Mutations in Melanoma Patients with Early Onset, Double Primary Tumors, or Family Cancer History by NGS Analysis of 217 Genes.
  Biomedicines. Roč. 8, č. 10 (2020), č. článku 404. E-ISSN 2227-9059
  Grant CEP: GA MZd NV16-30954A; GA MZd NV19-03-00279
  Institucionální podpora: RVO:68378050
  Klíčová slova: melanoma * familial melanoma * hereditary cancer predisposition * germline mutations * panel sequencing * ngs
  Kód oboru RIV: EB - Genetika a molekulární biologie
  Obor OECD: Oncology
  Impakt faktor: 6.081, rok: 2020
  Způsob publikování: Open access
  https://www.mdpi.com/2227-9059/8/10/404
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0317441
   
   
 3. 3.
  0539639 - ÚMG 2021 RIV CH eng J - Článek v odborném periodiku
  Novotný, Jiří - Strnadová, K. - Dvořánková, B. - Kocourková, Šárka - Jaksa, R. - Dundr, P. - Pačes, Václav - Smetana, K. - Kolář, Michal - Lacina, L.
  Single-Cell RNA Sequencing Unravels Heterogeneity of the Stromal Niche in Cutaneous Melanoma Heterogeneous Spheroids.
  Cancers (Basel). Roč. 12, č. 11 (2020), č. článku 3324. E-ISSN 2072-6694
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) LM2018131
  Institucionální podpora: RVO:68378050
  Klíčová slova: melanoma * spheroids * fibroblasts * subpopulation * heterogeneity * Interleukin-6 * cytokine * senescence-associated secretory phenotype * extracellular matrix * single-cell sequencing
  Kód oboru RIV: EB - Genetika a molekulární biologie
  Obor OECD: Biochemistry and molecular biology
  Impakt faktor: 6.639, rok: 2020
  Způsob publikování: Open access
  https://www.mdpi.com/2072-6694/12/11/3324
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0317376
   
   
 4. 4.
  0536618 - ÚŽFG 2021 RIV CZ eng M - Část monografie knihy
  Miltrová, Veronika - Kupcová Skalníková, Helena
  Cytokines in malignant melanoma.
  Translational Research in Serious Human Diseases. Praha: Academia, 2020 - (Kello, M.; Strnadel, J.; Klempir, J.; Roth, J.; Myslivcová-Fučíková, A.; Hansíková, H.; Kozák, I.), s. 208-217. ISBN 978-80-200-3158-7
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) LO1609; GA MŠk(CZ) EF16_019/0000785
  Institucionální podpora: RVO:67985904
  Klíčová slova: cytokines * melanoma * regression
  Kód oboru RIV: FD - Onkologie a hematologie
  Obor OECD: Oncology
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0314367
   
   
 5. 5.
  0536613 - ÚŽFG 2021 RIV CZ eng M - Část monografie knihy
  Palánová, Anna - Kupcová Skalníková, Helena
  icroRNA biogenesis, function, and its role in cutaneous melanoma pathogenesis.
  Translational Research in Serious Human Diseases. Praha: Academia, 2020 - (Kello, M.; Strnadel, J.; Klempir, J.; Roth, J.; Myslivcová-Fučíková, A.; Hansíková, H.; Kozák, I.), s. 201-207. ISBN 978-80-200-3158-7
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) LO1609; GA MŠk(CZ) EF16_019/0000785
  Institucionální podpora: RVO:67985904
  Klíčová slova: melanoma * miRNA * cancer
  Kód oboru RIV: FD - Onkologie a hematologie
  Obor OECD: Oncology
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0314365
   
   
 6. 6.
  0536610 - ÚŽFG 2021 RIV CZ eng M - Část monografie knihy
  Horák, Vratislav - Palánová, Anna - Kupcová Skalníková, Helena
  Melanoma progression and spontaneous regression in the Melanoma-bearing Libechov Minipig (MeLiM) model.
  Translational Research in Serious Human Diseases. Praha: Academia, 2020 - (Kello, M.; Strnadel, J.; Klempir, J.; Roth, J.; Myslivcová-Fučíková, A.; Hansíková, H.; Kozák, I.), s. 187-200. ISBN 978-80-200-3158-7
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) LO1609; GA MŠk(CZ) EF16_019/0000785
  Institucionální podpora: RVO:67985904
  Klíčová slova: melanoma * swine MeLiM model * melanoma progression
  Kód oboru RIV: FD - Onkologie a hematologie
  Obor OECD: Oncology
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0314363
   
   
 7. 7.
  0534773 - ÚVGZ 2021 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Campos, L. E. - Garibotto, F. - Angelina, E. - Kos, J. - Gonec, T. - Marvanová, P. - Vettorazzi, M. - Oravec, Michal - Jendrzejewska, I. - Jampílek, J. - Alvarez, S. E. - Enriz, R. D.
  Hydroxynaphthalenecarboxamides and substituted piperazinylpropandiols, two new series of BRAF inhibitors. A theoretical and experimental study.
  Bioorganic Chemistry. Roč. 103, OCT (2020), č. článku 104145. ISSN 0045-2068. E-ISSN 1090-2120
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) EF16_019/0000797
  Institucionální podpora: RVO:86652079
  Klíčová slova: raf inhibitors * mapk pathway * BRAF inhibitors * Melanoma * Molecular modeling * Cell viability * ERK phosphorylation
  Kód oboru RIV: CE - Biochemie
  Obor OECD: Biochemistry and molecular biology
  Impakt faktor: 5.275, rok: 2020
  Způsob publikování: Omezený přístup
  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0045206820314425?via%3Dihub
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0312945
   
   
 8. 8.
  0524353 - BTÚ 2021 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Schneegans, S. - Lueck, L. - Besler, K. - Bluhm, L. - Stadler, J.-Ch. - Staub, J. - Greinert, R. - Volkmer, B. - Kubista, Mikael - Gebhardt, Ch. - Sartori, A. - Irwin, D. - Serkkola, E. - Hallstrom, T. - Lianidou, E. - Sprenger-Haussels, M. - Hussong, M. - Mohr, P. - Schneider, S. W. - Shaffer, J. - Pantel, K. - Wikman, H.
  Pre-analytical factors affecting the establishment of a single tube assay for multiparameter liquid biopsy detection in melanoma patients.
  Molecular Oncology. Roč. 14, č. 5 (2020), s. 1001-1015. ISSN 1574-7891. E-ISSN 1878-0261
  Institucionální podpora: RVO:86652036
  Klíčová slova: CTC * ctDNA * liquid biopsy * melanoma
  Kód oboru RIV: FD - Onkologie a hematologie
  Obor OECD: Oncology
  Impakt faktor: 6.603, rok: 2020
  Způsob publikování: Open access
  https://febs.onlinelibrary.wiley.com/doi/pdfdirect/10.1002/1878-0261.12669
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0308714
   
   
 9. 9.
  0522796 - ÚMG 2020 RIV CH eng J - Článek v odborném periodiku
  Mrkvova, Z. - Uldrijan, S. - Pombinho, António R. - Bartůněk, Petr - Slaninová, I.
  Benzimidazoles Downregulate Mdm2 and MdmX and Activate p53 in MdmX Overexpressing Tumor Cells.
  Molecules. Roč. 24, č. 11 (2019), č. článku 2152. E-ISSN 1420-3049
  Institucionální podpora: RVO:68378050
  Klíčová slova: benzimidazoles * drug repurposing * Mdm2 * MdmX * melanoma * p53
  Kód oboru RIV: EB - Genetika a molekulární biologie
  Obor OECD: Biochemistry and molecular biology
  Impakt faktor: 3.267, rok: 2019
  Způsob publikování: Open access
  https://www.mdpi.com/1420-3049/24/11/2152
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0307228
   
   
 10. 10.
  0522727 - ÚMG 2020 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Huebner, K. - Procházka, Jan - Monteiro, Ana C. - Mahadevan, V. - Schneider-Stock, R.
  The activating transcription factor 2: an influencer of cancer progression.
  Mutagenesis. Roč. 34, č. 5-6 (2019), s. 375-389. ISSN 0267-8357. E-ISSN 1464-3804
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) LM2015040; GA MŠk EF16_013/0001789; GA MŠk(CZ) ED1.1.00/02.0109; GA MŠk ED2.1.00/19.0395
  Institucionální podpora: RVO:68378050
  Klíčová slova: amp response element * n-terminal kinase * c-jun gene * dna-binding * down-regulation * protein-kinase * poor-prognosis * melanoma-cells * intramolecular inhibition * tumor progression
  Kód oboru RIV: EB - Genetika a molekulární biologie
  Obor OECD: Developmental biology
  Impakt faktor: 3.379, rok: 2019
  Způsob publikování: Open access
  https://academic.oup.com/mutage/article/34/5-6/375/5651345
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0307174