Výsledky vyhledávání

 1. 1.
  0549240 - FLÚ 2022 BE eng B - Monografie kniha jako celek
  Cermanová, Pavlína (ed.) - Žůrek, Václav (ed.)
  Books of Knowledge in Late Medieval Europe: Circulation and Reception of Popular Texts.
  Turnhout: Brepols, 2021. 376 s. Utrecht Studies in Medieval Literacy, 52. ISBN 978-2-503-59463-7
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA17-19808S
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: Aristotle * Jacobus de Cessolis * Thomas Hibernicus * Elucidarium * Secretum secretorum * Martin of Opava * medieval manuscripts
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny
  Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
  http://www.brepols.net/Pages/ShowProduct.aspx?prod_id=IS-9782503594637-1
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0325267
   
   
 2. 2.
  0549237 - FLÚ 2022 RIV BE eng M - Část monografie knihy
  Žůrek, Václav
  Chess, Moral Principles, and Ancient Stories: The Success of Jacobus de Cessolis’s Liber de moribus and Other Classicising Works in Medieval Bohemia.
  Books of Knowledge in Late Medieval Europe: Circulation and Reception of Popular Texts. Turnhout: Brepols, 2021 - (Cermanová, P.; Žůrek, V.), s. 59-83. Utrecht Studies in Medieval Literacy, 52. ISBN 978-2-503-59463-7
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA17-19808S
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: Medieval manuscripts * chess * medieval bestseller * Jacobus de Cessolis * exempla * Kingdom of Bohemia
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny
  Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
  http://www.brepols.net/Pages/ShowProduct.aspx?prod_id=IS-9782503594637-1
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0325251
   
   
 3. 3.
  0549234 - FLÚ 2022 RIV BE eng M - Část monografie knihy
  Cermanová, Pavlína - Žůrek, Václav
  Books of Knowledge – Late Medieval Central Europe and Beyond.
  Books of Knowledge in Late Medieval Europe: Circulation and Reception of Popular Texts. Turnhout: Brepols, 2021 - (Cermanová, P.; Žůrek, V.), s. 1-9. Utrecht Studies in Medieval Literacy, 52. ISBN 978-2-503-59463-7
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA17-19808S
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: Medieval manuscripts * medieval culture * history of reading * medieval bestseller
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny
  Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
  http://www.brepols.net/Pages/ShowProduct.aspx?prod_id=IS-9782503594637-1
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0325248
   
   
 4. 4.
  0544285 - FLÚ 2022 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Cermanová, Pavlína - Svátek, Jaroslav - Žůrek, Václav - Bažant, Vojtěch
  Přenos vědění: osudy čtyř bestsellerů v pozdně středověkých českých zemích.
  [Transmission of Knowledge: The Fortune of Four Bestsellers in Late Medieval Czech Lands.]
  Praha: Filosofia, 2021. 701 s. Studie a prameny k dějinám myšlení v českých zemích, 22. ISBN 978-80-7007-683-5
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA17-19808S
  Grant ostatní:AV ČR(CZ) StrategieAV21/11
  Program:StrategieAV
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: Kingdom of Bohemia * manuscript culture * transmission of knowledge * Chess * Jacobus de Cessolis * Alexander the Great * Elucidarium * Secretum secretorum * Martin of Opava * medieval manuscripts
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny
  Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0321312
   
   
 5. 5.
  0520270 - FLÚ 2020 CZ cze R - Recenze
  Spunar, Pavel
  [Recenze].
  [DRAGOUN, Michal. Středověké rukopisy v českých zemích: Handbušek kodikologa. Praha: Scriptorium,2018]. Listy filologické. Kabinet pro klasická studia Filosofického ústavu AV ČR, v. v. i. Roč. 142, 3/4 (2019), s. 507-508. ISSN 0024-4457
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: codicology * Czech Medieval manuscripts * handbook
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny
  Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0306613
   
   
 6. 6.
  0504946 - ÚDU 2020 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Kubínová, Kateřina
  Pražský evangeliář Cim 2.
  Art and antiques. -, 12/1 (2018), s. 4-5. ISSN 1213-8398
  Institucionální podpora: RVO:68378033
  Klíčová slova: book of Gospels * Carolingian illuminations * medieval manuscripts
  Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví
  Obor OECD: Arts, Art history
  Způsob publikování: Omezený přístup
  https://www.artantiques.cz/prazsky-evangeliar-cim-2
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0296478
   
   
 7. 7.
  0500892 - ÚDU 2019 RIV CZ cze R - Recenze
  Kubínová, Kateřina
  The Prague Sacramentary. Culture, Religion, and Politics in Late Eight-century Bavaria. [Recenze].
  [The Prague Sacramentary. Culture, Religion, and Politics in Late Eight-century Bavaria. [Review].]
  [DIESENBERGER, M.; MEENS, R.; ROSE, E. (edd).: The Prague Sacramentary. Culture, Religion, and Politics in Late Eight-century Bavaria. Turnhout, 2016. 261 s.]. Pražský sborník historický. Roč. 45 (2017), s. 547-551. ISSN 0555-0238
  Institucionální podpora: RVO:68378033
  Klíčová slova: medieval manuscripts * medieval paleography * medieval liturgy
  Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví
  Obor OECD: Arts, Art history
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0292936
   
   
 8. 8.
  0492390 - ÚDU 2018 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Kubínová, Kateřina
  Pražský evangeliář Cim 2. Rukopis mezi zeměmi a staletími středověké Evropy.
  [The Prague Gospels Cim 2. A manuscript between lands and centuries of medieval Europe.]
  Praha: Artefactum, 2017. 375 s. ISBN 978-80-88283-06-5
  Grant CEP: GA ČR GA13-18261S
  Institucionální podpora: RVO:68378033
  Klíčová slova: book of Gospels * Carolingian illuminations * medieval manuscripts * book binding * ivory carving
  Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví
  Obor OECD: Arts, Art history
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0285950
   
  Název recenzeStaženoVelikostKomentářVerzePřístup
  Kalhous_Cim 2_rec_DA.pdf4275.8 KBVydavatelský postprintvyžádat
  Černý-rec-Kubínová.pdf4169.9 KBVydavatelský postprintvyžádat
   
 9. 9.
  0488607 - ÚJČ 2018 RIV CZ lat, cze, eng B - Monografie kniha jako celek
  Hadravová, Alena
  Druhý Vatikánský mytograf. Dva nově identifikované rukopisy z Národní knihovny v Praze.
  [The Second Vatican Mythographer. Two Newly Identified Manuscripts from the National Library in Prague.]
  Dolní Břežany: Scriptorium, 2017. 369 s. ISBN 978-80-88013-48-8
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP405/12/G148
  Institucionální podpora: RVO:68378092
  Klíčová slova: Vatican Mythographers * medieval manuscripts * Hussite period
  Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
  Obor OECD: Linguistics
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0283169
   
   
 10. 10.
  0480996 - ÚSD 2018 CZ cze, eng, lat B - Monografie kniha jako celek
  Hadravová, Alena
  Druhý vatikánský mytograf. Dva nově identifikované rukopisy z Národní knihovny v Praze.
  [The Second Vatican Mythographer. Two Newly Identified Manuscripts from the National Library in Prague.]
  Praha: Scriptorium, 2017. 369 s. ISBN 978-80-88013-48-8
  Klíčová slova: Vatican mythographers * medieval manuscripts * Hussite period
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny
  Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0276631