Výsledky vyhledávání

 1. 1.
  0533072 - ÚI 2021 CZ eng D - Dizertace
  Pidnebesna, Anna
  Statistical Analysis of the Spatiotemporal Processes.
  Czech Technical University in Prague, Faculty of Electrical Engineering. Obhájeno: Prague. 16. 9. 2020. - Prague: Czech Technical University in Prague, 2020. 89 s.
  Klíčová slova: spatiotemporal point process * multivariate time series * neuronal activity estimation * deconvolution methods * intensity function * K-function * pair-correlation function * change point * Dantzig Selector * LASSO * adjusted Akaike Information Criterion * Bayesian Information Criterion * effective connectivity * functional magnetic resonance imaging * hemodynamic response
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0311564
  Název souboruStaženoVelikostKomentářVerzePřístup
  0533072-a-apdise.pdf118 MBJinápovolen
   
 2. 2.
  0532457 - FZÚ 2021 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Kubíčková, Lenka - Kaman, Ondřej - Veverka, Pavel - Herynek, V. - Brázda, Petr - Vosmanská, M. - Kmječ, T. - Dvořák, P. - Kubániová, D. - Kohout, J.
  The ε-AlxFe2-xO3 nanomagnets as MRI contrast agents: Factors influencing transverse relaxivity.
  Colloids and Surfaces. A - Physicochemical and Engineering Aspects. Roč. 589, Feb (2020), s. 1-11, č. článku 124423. ISSN 0927-7757
  Grant CEP: GA ČR GA19-02584S; GA MŠk(CZ) EF16_019/0000760
  Grant ostatní:OP VVV - SOLID21(XE) CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000760
  Institucionální podpora: RVO:68378271
  Klíčová slova: epsilon polymorph iron oxide * magnetic nanoparticles * core-shell nanoparticles * Mössbauer spectroscopy * relaxometry * magnetic resonance imaging
  Kód oboru RIV: BM - Fyzika pevných látek a magnetismus
  Obor OECD: Condensed matter physics (including formerly solid state physics, supercond.)
  Impakt faktor: 3.990, rok: 2019
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0310944
   
 3. 3.
  0531986 - ÚMCH 2021 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Sedlacek, O. - Jirák, D. - Vít, M. - Ziolkowska, N. - Janoušková, Olga - Hoogenboom, R.
  Fluorinated water-soluble poly(2-oxazoline)s as highly sensitive 19F MRI contrast agents.
  Macromolecules. Roč. 53, č. 15 (2020), s. 6387-6395. ISSN 0024-9297
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) LO1507
  Institucionální podpora: RVO:61389013
  Klíčová slova: imaging agents * magnetic resonance imaging * fluorine
  Kód oboru RIV: CD - Makromolekulární chemie
  Obor OECD: Polymer science
  Impakt faktor: 5.918, rok: 2019
  https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.macromol.0c01228
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0310684
   
 4. 4.
  0531966 - ÚOCHB 2021 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Kolouchouvá, K. - Jirák, D. - Groborz, Ondřej - Sedláček, O. - Ziolkowska, N. - Vít, M. - Sticová, E. - Gálisová, A. - Švec, P. - Trousil, J. - Hájek, M. - Hrubý, M.
  Implant-forming polymeric 19F MRI-tracer with tunable dissolution.
  Journal of Controlled Release. Roč. 327, Nov 10 (2020), s. 50-60. ISSN 0168-3659
  Institucionální podpora: RVO:61388963
  Klíčová slova: polymer implant * 19F magnetic resonance imaging * double-stimuli responsivity * tunable dissolution
  Kód oboru RIV: CC - Organická chemie
  Obor OECD: Organic chemistry
  Impakt faktor: 7.727, rok: 2019
  https://doi.org/10.1016/j.jconrel.2020.07.026
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0310588
   
 5. 5.
  0531585 - ÚMCH 2021 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Kolouchová, Kristýna - Jirák, D. - Groborz, Ondřej - Sedlacek, O. - Ziolkowska, N. - Vít, M. - Sticová, E. - Gálisová, A. - Švec, Pavel - Trousil, Jiří - Hajek, M. - Hrubý, Martin
  Implant-forming polymeric 19F MRI-tracer with tunable dissolution.
  Journal of Controlled Release. Roč. 327, 10 November (2020), s. 50-60. ISSN 0168-3659
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) LTC19032; GA MŠk(CZ) LO1507; GA ČR(CZ) GA18-07983S
  Klíčová slova: polymer implant * 19F magnetic resonance imaging * double-stimuli responsivity
  Kód oboru RIV: CD - Makromolekulární chemie
  Obor OECD: Polymer science
  Impakt faktor: 7.727, rok: 2019
  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0168365920304107?via%3Dihub
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0310526
   
 6. 6.
  0523480 - ÚEM 2020 RIV cze P - Patentový dokument
  Herynek, Vít - Turnovcová, Karolína - Syková, Eva - Jendelová, Pavla - Koktan, Jakub - Veverka, Miroslav - Veverka, Pavel - Žvátora, Pavel
  Nanočástice pro magnetické a fluorescenční značení buněk, způsob přípravy a použití.
  [Nanoparticles for magnetic and fluorescent cell labelling, preparation and use.]
  2019. Vlastník: Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i. - Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Datum udělení patentu: 18.12.2019. Číslo patentu: 308154
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GAP304/12/1370
  Institucionální podpora: RVO:68378041 ; RVO:68378271
  Klíčová slova: Magnetic nanoparticles * Cobalt-zinc ferrite * Fluorescent marker * Magnetic resonance imaging * Cell labeling
  Kód oboru RIV: BM - Fyzika pevných látek a magnetismus; BM - Fyzika pevných látek a magnetismus (FZU-D)
  Obor OECD: Radiology, nuclear medicine and medical imaging; Toxicology (FZU-D)
  https://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/Patents/FullDocuments/308/308154.pdf
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0307842
   
 7. 7.
  0518661 - FGÚ 2020 RIV SI eng J - Článek v odborném periodiku
  Janáček, Jiří - Jirák, D.
  Volume tensor estimation using a virtual line grid: study of a developing pheasant brain.
  Image Analysis and Stereology. Roč. 38, č. 3 (2019), s. 255-260. ISSN 1580-3139
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) LM2015062; GA MŠk(CZ) EF16_013/0001775; GA ČR(CZ) GAP302/12/1207
  Institucionální podpora: RVO:67985823
  Klíčová slova: bird brain * development * Fakir probe * magnetic resonance imaging * volume Minkowski tensor
  Kód oboru RIV: BD - Teorie informace
  Obor OECD: Applied mathematics
  Impakt faktor: 0.550, rok: 2019
  https://ias-iss.org/ojs/IAS/article/view/1701
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0303747
   
 8. 8.
  0509584 - ÚTIA 2020 DE eng A - Abstrakt
  Bartoš, Michal - Maier, O. - Stollberger, R. - Jiřík, Radovan
  Comparison of fitting approaches in dynamic contrast enhanced magnetic resonance imaging : direct estimation from raw k-space signals vs. conventional approach from concentration–time curves.
  Magnetic Resonance Materials in Physics, Biology and Medicine. Volume 32, Supplement 1. Berlin, DE: Springer International Publishing, 2019. S348-S349, s. 348-349. ISSN 0968-5243.
  [ESMRMB 2019 /36./. 03.10.2019-05.10.2019, Rotterdam]
  Grant ostatní:AV ČR(CZ) MSM100751802
  Program:Program na podporu mezinárodní spolupráce začínajících výzkumných pracovníků
  Institucionální podpora: RVO:67985556 ; RVO:68081731
  Klíčová slova: magnetic resonance imaging * image sequence reconstruction * quantitative perfusion-parameter map
  Kód oboru RIV: FS - Lékařská zařízení, přístroje a vybavení
  Obor OECD: Computer sciences, information science, bioinformathics (hardware development to be 2.2, social aspect to be 5.8)
  http://library.utia.cas.cz/separaty/2019/ZOI/bartos-0509584.pdf
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0300871
   
 9. 9.
  0509362 - PSÚ 2020 RIV NZ eng J - Článek v odborném periodiku
  Hrdlička, M. - Šanda, J. - Urbánek, Tomáš - Kudr, M. - Dudová, I. - Kickova, Š. - Pospíšilová, L. - Mohaplova, M. - Maulisová, A. - Kršek, P. - Kyncl, M. - Blatný, Marek - Komárek, V.
  Diffusion Tensor Imaging And Tractography In Autistic, Dysphasic, And Healthy Control Children.
  Neuropsychiatric Disease and Treatment. Roč. 15, říjen (2019), s. 2843-2852. ISSN 1178-2021
  Institucionální podpora: RVO:68081740
  Klíčová slova: autism * developmental dysphasia * magnetic resonance imaging * diffusion tensor imaging * tractography
  Kód oboru RIV: AN - Psychologie
  Obor OECD: Psychology (including human - machine relations)
  Impakt faktor: 2.157, rok: 2019
  https://www.dovepress.com/diffusion-tensor-imaging-and-tractography-in-autistic-dysphasic-and-he-peer-reviewed-fulltext-article-NDT
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0300114
  Název souboruStaženoVelikostKomentářVerzePřístup
  0509362 J Urbánek a kol. Diffusion....pdf11.5 MBAutorský preprintvyžádat
   
 10. 10.
  0509266 - ÚTIA 2020 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Li, J. R. - Nguyen, V. D. - Tran, T. N. - Valdman, Jan - Trang, C. B. - Nguyen, K. V. - Vu, D. T. S. - Tran, H. A. - Tran, H. T. A. - Nguyen, T. M. P.
  SpinDoctor: A MATLAB toolbox for diffusion MRI simulation.
  Neuroimage. Roč. 202, č. 1 (2019), č. článku 116120. ISSN 1053-8119
  Grant CEP: GA ČR GA17-04301S
  Institucionální podpora: RVO:67985556
  Klíčová slova: Bloch-torrey equation * Diffusion magnetic resonance imaging * Simulation * Finite elements * Apparent diffusion coefficient
  Kód oboru RIV: BA - Obecná matematika
  Obor OECD: Pure mathematics
  Impakt faktor: 5.902, rok: 2019
  http://library.utia.cas.cz/separaty/2019/MTR/valdman-0509266.pdf https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1053811919307116
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0300012