Výsledky vyhledávání

 1. 1.
  0531434 - ÚJČ 2021 CZ cze R - Recenze
  Koupil, Ondřej
  Raný novověk [Recenze].
  [Förster, J.; Podavka, O.; Svatoš, M.: Historia litteraria v českých zemích od 17. do počátku 19. století. Praha, 2015. 360 s.]. Český časopis historický. Historický ústav AV ČR, v. v. i. Roč. 117, č. 3 (2019), s. 817-818. ISSN 0862-6111
  Institucionální podpora: RVO:68378092
  Klíčová slova: Jan Petr Cerroni * Czech literature * 18th century * 19th century
  Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
  Obor OECD: Linguistics
  https://www.recensio.net/rezensionen/zeitschriften/cesky-casopis-historicky/2019/3/ReviewMonograph894933400/@@generate-pdf-recension?language=en
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0310166
   
 2. 2.
  0531432 - ÚJČ 2021 CZ cze R - Recenze
  Koupil, Ondřej
  Jezuitská kultura pro profesora Josefa Vintra [Recenze].
  [Zand, G.; Newerkla, S. M.: Jezuitská kultura v českých zemích / Jesuitische Kultur in den böhmischen Ländern. Brno, 2018. 466 s.]. Slovo a smysl - Word & Sense. Roč. 16, č. 32 (2019), s. 365-368. E-ISSN 2336-6680
  Institucionální podpora: RVO:68378092
  Klíčová slova: Josef Vintr * Jesuits * Czech literature
  Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
  Obor OECD: Linguistics
  https://wordandsense.ff.cuni.cz/magazin/2019-16-32/
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0310165
   
 3. 3.
  0531430 - ÚJČ 2021 CZ cze R - Recenze
  Černá, Alena M.
  Výbor z díla Jana Husa v České knižnici [Recenze].
  [Sichálek, J.: Jan Hus: Výbor z drobných českých spisů. České listy. Praha, 2018. 196 s.]. Slovo a smysl - Word & Sense. Roč. 17, č. 33 (2020), s. 298-300. E-ISSN 2336-6680
  Institucionální podpora: RVO:68378092
  Klíčová slova: Jan Hus * edition * medieval literature
  Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
  Obor OECD: Linguistics
  https://wordandsense.ff.cuni.cz/magazin/2020-17-33/
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0310173
   
 4. 4.
  0531410 - ÚČL 2021 CZ eng R - Recenze
  Vytlačil, Lukáš M.
  Andreas Hammerschmidt and His Sacred Concertos.
  [Siegmund, B.: Andreas Hammerschmidt. Kirchen– und Tafelmusik. Beeskow 2019]. Czech music. Roč. 2020, č. 2 (2020), s. 27-29. ISSN 1211-0264
  Institucionální podpora: RVO:68378068
  Klíčová slova: Andreas Hammerschmidt * baroque music and literature * lutheran culture * biblical paraphrases * 17th century history and culture in Lusatia * book reviews
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
  Obor OECD: Specific literatures
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0310075
   
 5. 5.
  0531278 - ÚČL 2021 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Mikešová, Iveta
  Informatorium. Z přírůstků bibliografické databáze výzkumné infrastruktury Česká literární bibliografie (ÚČL AV ČR) za duben až květen 2020.
  [Informatorium. From the Additions of the Bibliographic Database of the Research Infrastructure Czech Literary Bibliography (ÚČL AV ČR) from April to May 2020.]
  Česká literatura. Roč. 68, č. 3 (2020), s. 396-399. ISSN 0009-0468
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) LM2015059
  Institucionální podpora: RVO:68378068
  Klíčová slova: bibliography * czech literature * bibliographical lists
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
  Obor OECD: Specific literatures
  https://kramerius.lib.cas.cz/periodical/uuid:8e8e112f-a1ef-4f6b-933e-52d0776d6369
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0309966
   
 6. 6.
  0531119 - ÚJČ 2021 RIV CZ cze E - Elektronický dokument
  Černá, Alena M.
  Philomates Dačický, Matouš: Lékařský rukopis nazývaný „O vyvýšení a vysokém důstojenství lidského pokolení“.
  [Philomates Dačický, Matouš (Walkenberský z Walkenberku, Matouš): Medical text called „O vyvýšení a vysokém důstojenství lidského pokolení“.]
  [textový soubor]. - Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., 2020. E, 110 kB
  Institucionální podpora: RVO:68378092
  Klíčová slova: Older Czech language * electronic edition * history of medicine * obstetric literature * manuscript
  Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
  Obor OECD: Linguistics
  https://vokabular.ujc.cas.cz/moduly/edicni/edice/85ec489c-8a92-4c1c-9f2b-0327ed036362/plny-text/s-aparatem/folio/564
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0309857
   
 7. 7.
  0525510 - ÚČL 2021 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Vytlačil, Lukáš M.
  Osvícení měšťané v osvíceném státě? Proměny městské společnosti v českých zemích pozdního raného novověku.
  Národopisná revue. Roč. 30, č. 2 (2020), s. 178-179. ISSN 0862-8351
  Institucionální podpora: RVO:68378068
  Klíčová slova: 17th and 18th century * history * society in towns * history of literature * history of education * conference reports
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
  Obor OECD: Specific literatures
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0309625
   
 8. 8.
  0525443 - SLÚ 2021 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Čermák, Václav
  Staroslovanské a církevněslovanské památky v rukopisném fondu knihovny Metropolitní kapituly u sv. Víta na Pražském hradě.
  [Old Church Slavonic and Church Slavonic in the manuscript collection of the Library of St. Vitus Metropolitan Chapter at Prague Castle.]
  Hradu a obci. Sto let Archivu Pražského hradu. 1920-2020. Praha: Scriptorium, 2020 - (Halata, M.), s. 105-114. ISBN 978-80-7649-002-4
  Grant CEP: GA MK DG16P02H024
  Institucionální podpora: RVO:68378017
  Klíčová slova: Church Slavonic * Glagolitic manuscripts * Cyrilic manuscripts * Slavonic Monastery in Prague * Slavonic literature in Medieval Bohemia
  Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
  Obor OECD: Specific languages
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0309584
   
 9. 9.
  0525255 - SLÚ 2021 RIV CZ cze R - Recenze
  Olšovský, Miroslav
  Fugy a popravy. Hommage Zdeňka Barborky.
  [Fugues and executions. Hommage of Zdeněk Barborka.]
  [Barborka, Z.: Hommage. Básně a prózy. Praha, 2018. 594 s.]. A2. Roč. 16, č. 9 (2020), s. 1. ISSN 1803-6635
  Institucionální podpora: RVO:68378017
  Klíčová slova: experimental poetry * concrete poetry * avant-garde * czech literature
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
  Obor OECD: Specific literatures
  https://www.advojka.cz/archiv/2020/9/fugy-a-popravy
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0309471
   
 10. 10.
  0525252 - SLÚ 2021 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Olšovský, Miroslav
  Anarchie a evidence. Esej o psaní a vidění.
  [Anarchy and Evidence. Essay on Writing and Seeing.]
  Praha: Academia – Slovanský ústav AV ČR, 2020. 265 s. Práce Slovanského ústavu AV ČR, v. v. i., 46. ISBN 978-80-200-3039-9; ISBN 978-80-86420-64-6
  Institucionální podpora: RVO:68378017
  Klíčová slova: writing * seeing * evidence * cinematography * modern and postmodern literature * Russian literature * Nabokov, Vladimir * Gombrowicz, Witold
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
  Obor OECD: Specific literatures
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0309438