Výsledky vyhledávání

 1. 1.
  0564487 - HÚ 2023 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Dvořáčková-Malá, Dana
  František Palacký, české dějiny a dvorský výzkum. Přehled a metodologie bádání.
  [František Palacký, Czech history and court research: An overview and the methodology of the research.]
  Český časopis historický. Roč. 119, č. 4 (2021), s. 826-847. ISSN 0862-6111
  Institucionální podpora: RVO:67985963
  Klíčová slova: Sovereign court * Estatism * methodology * Czech history * Middle Ages * historiography * František Palacký * Goll School * Ferdinand Seibt * František Kavka * Josef Macek
  Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
  Způsob publikování: Pouze metadata
  Trvalý link: https://hdl.handle.net/11104/0336143
   
   
 2. 2.
  0564449 - OÚ 2023 RIV eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Toyosawa, Nobuko
  Going to Manchuria. Imperial Japan, migrant workers, and the mobilization of Tokyo.
  The Twelfth International Convention of Asia Scholars (ICAS 12). neuveden: Amsterdam University Press, 2022 - (van der Velde, P.; van den Haak, M.; Riangkruar, N.), s. 709-714. Asian Studies. ISBN 9789048557820. E-ISSN 2949-6721.
  [International Convention of Asia Scholars /12./ (ICAS 12). Kyoto (JP), 24.08.2021-28.08.2021]
  Institucionální podpora: RVO:68378009
  Klíčová slova: East Asia * emigration * history * Japanese Empire * Manchuria * Tokyo Manmō kaitakudan
  Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
  https://www.aup-online.com/docserver/fulltext/29496721/9789048557820/082.pdf?expires=1669300344&id=id&accname=guest&checksum=EC61DCAA81BAA9ABEADD782F7A5E7C05
  Trvalý link: https://hdl.handle.net/11104/0336126
   
   
 3. 3.
  0564251 - HÚ 2023 RIV BE eng M - Část monografie knihy
  Řepa, Milan
  Between the nation and self-interest: the Czech peasantry in Moravia at the daybreak of civil society, 1848-1914.
  Making Politics in the European Countryside 1780s-1930s. Turnhout: Brepols, 2022 - (Brassart, L.; Marache, C.; Pan-Montojo, J.; Van Molle, L.), s. 223-246. CORN Publication Series, 19. ISBN 978-2-503-59506-1
  Výzkumná infrastruktura: LINDAT/CLARIAH-CZ - 90101
  Institucionální podpora: RVO:67985963
  Klíčová slova: 19th-century history * rural history * politicisation
  Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
  Trvalý link: https://hdl.handle.net/11104/0336021
   
   
 4. 4.
  0564220 - OÚ 2023 CZ fre E - Elektronický dokument
  Strnad, Jaroslav - Garin, M.
  L’Institut oriental de Prague fête ses 100 ans [Rozhovor pro francouzské vysílání Radio Prague International 26. 1. 2022].
  [The Oriental Institute in Prague celebrates its 100th anniversary [Interview for the French broadcast of Radio Prague International 26. 1. 2022].]
  [rozhlasový pořad v mp3]. - Český rozhlas, 2022
  Institucionální podpora: RVO:68378009
  Klíčová slova: Oriental Institute, Prague * Oriental studies in Czechoslovakia * history * centennial anniversary
  Obor OECD: 6.5 Other Humanities and the Arts
  https://francais.radio.cz/linstitut-oriental-de-prague-fete-ses-100-ans-8740258
  Trvalý link: https://hdl.handle.net/11104/0335909
   
   
 5. 5.
  0564214 - HÚ 2023 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Vlček, Radomír
  Krym pod ruskou nadvládou.
  [Crimea under Russian Supremacy.]
  Poloostrov Krym: od křižovatky kultur k ruské kolonii. Řecko - Řím - Byzanc - Osmanská říše - Krymský chanát - Ruské impérium - Sovětský svaz - Ukrajina - Ruská federace. Praha: Slovanský ústav AV ČR, v. v. i., 2022 - (Ulbrechtová, H.; Vlček, R.). Práce Slovanského ústavu, Nová řada, 60. ISBN 978-80-86420-85-1
  Institucionální podpora: RVO:67985963
  Klíčová slova: Crimea * history of Crimea * history of Russia * russia's annexation of Crimea * russian imperialism * glodedica * Crimean Tatars
  Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
  Trvalý link: https://hdl.handle.net/11104/0335898
   
   
 6. 6.
  0564206 - HÚ 2023 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Vlček, Radomír
  Česká historická rusistika a její místo v české slavistice po roce 1989.
  [Czech historical Russan studie and its place in Czech Slavic studies after 1989.]
  Proměny české slavistiky po roce 1989. Praha: Slovanský ústav AV ČR, v. v. i., 2020 - (Šlaufová, E.; Skwarska, K.; Čermák, V.). ISBN 978-80-86420-68-4
  Institucionální podpora: RVO:67985963
  Klíčová slova: Russian studies * slavic studies * historie of Russian studies * history of sciences
  Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
  Trvalý link: https://hdl.handle.net/11104/0335891
   
   
 7. 7.
  0564205 - HÚ 2023 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Vlček, Radomír
  Kořeny a tradice českého pohledu na dějiny slavistiky.
  [Roots and Traditions of the Czech view on the history of Slavic Studies.]
  Proměny české slavistiky po roce 1989. Praha: Slovanský ústav AV ČR, v. v. i., 2020 - (Šlaufová, E.; Skwarska, K.; Čermák, V.). ISBN 978-80-86420-68-4
  Institucionální podpora: RVO:67985963
  Klíčová slova: slavic studies * history of slavic studies * congress of slavists * Josef Macůrek * Milan Kudělka
  Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
  Trvalý link: https://hdl.handle.net/11104/0335888
   
   
 8. 8.
  0564177 - OÚ 2023 cze A3 - Přednáška/prezentace nepublikovaná
  Strnad, Jaroslav
  Z dějin Orientálního ústavu.
  [On the history of the Oriental Institute.]
  [Praha, 31.10.2022]
  Způsob prezentace: Přednáška
  Pořadatel akce: Orientální ústav AV ČR
  URL akce: https://www.tydenavcr.cz/program/akce?id=4770&a=prednaska-z-dejin-orientalniho-ustavu 
  Institucionální podpora: RVO:68378009
  Klíčová slova: Oriental Institute, Prague * Czech Oriental studies * history
  Obor OECD: 6.5 Other Humanities and the Arts
  Trvalý link: https://hdl.handle.net/11104/0335906
   
   
 9. 9.
  0564082 - HÚ 2023 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Vyskočil, Aleš - Dzuráková, M. - Caletka, M. - Červeň, M. - Forejtníková, M. - Honek, D. - Račoch, R. - Rozkošný, M. - Kolka, M. - Ryšková, M. - Borovec, R. - Havlíček, M. - Skokanová, H. - Svoboda, J. - Frajer, J. - Höll, J. - Jašš, R. - Létal, A. - Nováková, D. - Pavelková, R. - Sviták, Z. - Bolom-Kotari, S.
  Historické vodohospodářské objekty. Kritický katalog výstavy. Výstava 1. října - 31 prosince 2022 (Hostětín, Čáslav, Opava, Olomouc, Brno).
  [Historical water management objects. Critical catalog of the exhibition. Exhibition October 1 - December 31, 2022 (Hostětín, Čáslav, Opava, Olomouc, Brno).]
  Praha: Nakladatelství Historický ústav, 2022. 184 s. ISBN 978-80-7286-402-7
  Grant CEP: GA MK(CZ) DG18P02OVV019
  Klíčová slova: monument protection * methodology * maps and databases * Svitava, Moravice, upper Morava, Ploučnice, Doubrava and Klejnárka river basins * modern history * Czech Lands
  Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
  Trvalý link: https://hdl.handle.net/11104/0335799
   
   
 10. 10.
  0564070 - HÚ 2023 CZ cze R - Recenze
  Hrbek, Jiří
  [Recenze].
  [[Review].]
  [ČECHURA, J.: Krizový management barokní ekonomiky? Panství Třeboň a Hluboká nad Vltavou za prvních Schwarzenberků (1660-1720). Praha, 2019. 333 s.]. Folia Historica Bohemica. Roč. 36, č. 1 (2021), s. 149-153. ISSN 0231-7494
  Institucionální podpora: RVO:67985963
  Klíčová slova: nobility * economic history
  Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
  Způsob publikování: Pouze metadata
  Trvalý link: https://hdl.handle.net/11104/0335788