Výsledky vyhledávání

 1. 1. 0504591 - HIU-Y 2020 CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Kraus, I. - Semotanová, Eva - Kukal, Z. - Štrbáňová, Soňa - Bečvářová, M. - Bečvář, J.
  Věda v českých zemích: dějiny fyziky, geografie, geologie, chemie a matematiky.
  [Science in the Czech Lands: The history of physics, geography, geology, chemistry and mathematics.]
  Praha: ČVUT, 2019. 556 s. ISBN 978-80-01-06557-0
  Institucionální podpora: RVO:67985963 ; RVO:68378114
  Klíčová slova: Science * History * Czech Lands
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny
  Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0296183
   

 2. 2. 0503818 - HIU-Y 2020 RIV DE ger M - Část monografie knihy
  Šebek, Jaroslav
  Die Tschechoslowakischen Bischöfe und ihre Haltung zur Vertreibung der Deutschen nach dem Zweiten Weltkrieg.
  [The Czechoslovak bishops and their attitude to the expulsion of Germans after the Second World War.]
  Unsere Anliegen. Rückblicke und Ausblicke 2017. Rottenburg am Neckar: Verlag Haus am Nepomuk, 2017 - (Sommer, K.; Schmid, C.), s. 111-127. ISBN 978-3-941981-98-0
  Institucionální podpora: RVO:67985963
  Klíčová slova: Czechoslovak bishops * expulsion of Germans * history
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny
  Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0295603
   

 3. 3. 0503357 - FLU-F 2019 FR fre B - Monografie kniha jako celek
  Gléonec, Anne
  Institution et passivité: lectures de M. Merleau-Ponty.
  [Institution and Passivity: Readings of Merleau-Ponty.]
  Grenoble: Millon, 2017. 493 s. Collection Krisis. ISBN 978-2-84137-333-8. ISSN 0985-6684
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: Merleau-Ponty * history * Marxism * institution * passivity
  Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
  Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0295208
   

 4. 4. 0503176 - MSUA-W 2019 CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Baletka, L. - Baletka, T. - Čermáková, E. - Pomkla, Z. - Ebelová, I. (ed.) - Kubín, P. - Růžková, M. - Brádlerová, Daniela
  Valašské Meziříčí.
  Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2017. 491 s. Dějiny českých, moravských a slezských měst. ISBN 978-80-7422-575-8
  Institucionální podpora: RVO:67985921
  Klíčová slova: Valašské Meziříčí, Czech Republic * history
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny
  Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0294990
   

 5. 5. 0502995 - USP-I 2019 RIV cze U - Uspořádání akce
  Kober, Jan - Strobach, Vít
  Na prahu nové doby. Mezioborová konference o počátcích Československé republiky.
  [On the Threshold of a New Era. Interdisciplinary Conference on the Beginnings of the Czechoslovak Republic.]
  [Praha, 26.10.2018-29.10.2018, (K-WRD 320/46)]
  Institucionální podpora: RVO:68378122
  Klíčová slova: Central European history * Czechoslovak history * Czech history * Slovak history * legal history * economic history * social history * history of ideas * gender history * interwar period * Czechoslovakia
  Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
  Obor OECD: Law
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0294828
   

 6. 6. 0502896 - UJC-A 2019 RIV CZ cze E - Elektronický dokument
  Hejdová, Tereza
  Pavel Žídek: Spravovna.
  [Pavel Žídek: Spravovna.]
  [textový soubor]. - Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., 2018. E, 349
  Institucionální podpora: RVO:68378092
  Klíčová slova: Old Czech language * electronic edition * Pavel Žídek * history * Utraquism * Catholicism * how to manage the state
  Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
  Obor OECD: Linguistics
  http://vokabular.ujc.cas.cz/moduly/edicni/edice/b9ac9940-0aa3-4081-8c1a-87c9b9912017/plny-text/s-aparatem/folio/%5B1%5D
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0294841
   

 7. 7. 0502620 - USD-C 2019 DE ger J - Článek v odborném periodiku
  Šimůnek, Michal V. - Hossfeld, U.
  Der symbolische Neuanfang der Genetik in Europa nach dem Ersten Weltkrieg.
  [The Symbolic New Beginning of Genetics in Europe after the End of WW1.]
  BIOspektrum. Roč. 24, č. 1 (2018), s. 107. ISSN 0947-0867
  Institucionální podpora: RVO:68378114
  Klíčová slova: genetics * history * WW1
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny
  Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0294516
   

 8. 8. 0502607 - USD-C 2019 DE ger J - Článek v odborném periodiku
  Šimůnek, Michal V. - Hossfeld, U. - Sekerák, J.
  Das Mendelianum – Ort der Dokumentation der Genetik-Geschichte.
  [The Mendelianum – Place of Documentation of the History of Genetics.]
  BIOspektrum. Roč. 24, č. 6 (2018), s. 656. ISSN 0947-0867
  Institucionální podpora: RVO:68378114
  Klíčová slova: genetics * Brno * history
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny
  Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0294504
   

 9. 9. 0502521 - SLU-S 2019 CZ cze M - Část monografie knihy
  Melichar, Petra
  Byzantská říše a Balkán v raném středověku.
  [Byzantine Empire and the Balkans in Early Middle Ages.]
  Starší dějiny pro střední školy: Učebnice. Vol. 1. Brno: Didaktis, 2018 - (Antonín, R.), s. 104-107. ISBN 978-80-7358-290-6
  Klíčová slova: Early Middle Ages * Byzantium * History
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny
  Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0294598
   

 10. 10. 0502201 - UDU-I 2019 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Švácha, Rostislav
  Lesná a Ďáblice: památková ochrana sídlišť z hlediska veřejného a soukromého zájmu.
  [Lesná and Ďáblice: Monument protection of housing estates in terms of the public and private interest.]
  Veřejný prostor v ohrožení? Aktuální problémy městského veřejného prostoru z pohledu společenskovědních disciplín. Praha: Artefactum, 2018 - (Kratochvíl, P.), s. 45-57. ISBN 978-80-88283-18-8
  Grant ostatní:AV ČR(CZ) StrategieAV21/11
  Program:StrategieAV
  Institucionální podpora: RVO:68378033
  Klíčová slova: art history * history of urbanism * preservation * private and public interests * Lesná and Ďáblice
  Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví
  Obor OECD: Arts, Art history
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0294608