Výsledky vyhledávání

 1. 1.
  0491077 - FLÚ 2019 RIV DE ger M - Část monografie knihy
  Veselá, Lenka - Vaculínová, Marta
  Die Bibliothek des Theodor Beza: verloren oder zerstreut?
  [The Library of Theodor Beza: lost or scattered?]
  Festschrift zum 550. Todestag Johannes Gutenbergs. Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 2018 - (Füssel, S.), s. 208-227. Gutenberg-Jahrbuch 2018. ISBN 978-3-447-11056-3
  Institucionální podpora: RVO:67985955 ; RVO:67985971
  Klíčová slova: Theodor Beza * historical libraries * Zástřizl family * Franz of Dietrichstein
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize; AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize (KNAV-K)
  Obor OECD: Library science; Library science (KNAV-K)
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0286394
   
 2. 2.
  0460305 - ÚSP 2017 RIV CZ eng R - Recenze
  Lojek, Antonín
  Kolda, Jindřich –Hrdina, Antonín Ignác. Historical Library of the Kuks Hospital and its Romantistic-canonistic Collection: Historical-legal Study. [Review].
  [KOLDA, J.; HRDINA, A. I.: Historická knihovna Hospitalu Kuks a její romanisticko-kanonistický fond. Historicko-právní studie. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2014, 289 s.]. The Lawyer Quarterly. Roč. 6, č. 2 (2016), s. 130-131. ISSN 1805-8396
  Institucionální podpora: RVO:68378122
  Klíčová slova: Kuks hospital * historical libraries
  Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0260420
   
 3. 3.
  0399298 - KNAV 2014 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Hejnic, J. - Baďurová, Anežka - Beránková, Hana - Šedo, I.
  Soupis tisků 16. století Západočeského muzea v Plzni.
  [Catalogue of Sixteenth-century Books in Museum of West Bohemia in Plzeň.]
  Plzeň: Západočeské muzeum v Plzni, 2013. 326. Fontes bibliothecarum Musei Plznensis, 3. ISBN 978-80-7247-096-9
  Institucionální podpora: RVO:67985971
  Klíčová slova: book culture * history of printing * history of book binding * historical libraries
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0227139
   
 4. 4.
  0393861 - KNAV 2014 RIV SK cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Baďurová, Anežka
  Španělsky tištěné knihy v knihovně Jiřího Václava (+1720) a Jana Josefa (+1732) Schwabelů ze Schwalbenfeldu (zpráva o výzkumu).
  [Hispanic books in the library of Jiří Václav (+1720) and Jan Josef (+1732) Schwabel of Schwalbenfeld.]
  Európske cesty románskych kníh v 16.-18. storočí. Martin: Slovenská národná knižnica, 2012 - (Komorová, K.), s. 147-156. Opera romanica, K výskumu zámockych, meštianskych a cirkevných knižníc, 13. ISBN 9788081490019.
  [Európske cesty románskych kníh v 16.-18. storočí. Martin (SK), 25.10.2011-27.10.2011]
  Institucionální podpora: RVO:67985971
  Klíčová slova: historical libraries * history of culture
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0222351
   
 5. 5.
  0372372 - KNAV 2012 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Bártová, Lenka
  Knihy a dějiny 2009/2010.
  Informace. -, 1-2 (2011). E-ISSN 1805-2800
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70830501
  Klíčová slova: history of book culture * historical libraries * history of printing
  http://www.lib.cas.cz/casopis-informace/english-knihy-a-dejiny-20092010/
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0205705
  Název souboruStaženoVelikostKomentářVerzePřístup
  Knihy_a_dejiny.pdf1161.8 KBAutorský preprintpovolen
   
 6. 6.
  0340564 - KNAV 2010 RIV SE eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Veselá, Lenka
  Aristocratic Libraries from Bohemia and Moravia in Sweden.
  War-Booty - a Common European Cultural Heritage. Stockholm: Livrustkammern, 2009 - (Nestor, S.), s. 147-155. ISBN 978-91-87594-33-5.
  [War-Booty - a Common European Cultural Heritage. Stockholm (SE), 29.05.2008-31.05.2008]
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70830501
  Klíčová slova: war-booty * historical libraries * book culture
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0183777
   
 7. 7.
  0169144 - UDU-I 20033182 RIV CZ ger J - Článek v odborném periodiku
  Muchka, Ivan
  Hans Vredeman de Vries in den böhmischen Bibliotheken.
  [Hans Vredeman de Vries in Czech Libraries.]
  Studia Rudolphina. č. 3 (2003), s. 29-40. ISSN 1213-5372
  Grant CEP: GA AV ČR KSK9056118
  Klíčová slova: Renaissance * Hans Vredeman de Vries * Czech historical libraries
  Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0001401
   
 8. 8.
  0150828 - KNAV-K 20033028 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Veselá, Lenka
  Rožmberská knihovna a její katalog (k možnostem využití rukopisných historických katalogů jako pramene).
  [The Rožmberk Library and its catalogue (to the possibilities of exploiting of the manuscript historical catalogues as a source).]
  80-7040-661-5. In: K výzkumu zámeckých, církevních a mešťanských knihoven. "Čtenář a jeho knihovna.". České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, Katedra romanistiky, 2003 - (Radimská, J.), s. 109-118. Editio Universitatis Bohemiae Meridionalis. Opera romanica. 4.
  [K výzkumu zámeckých, církevních a mešťanských knihoven. Čtenář a jeho knihovna. /2./. Jindřichův Hradec (CZ), 23.10.2002-26.10.2002]
  Grant CEP: GA AV ČR IAB8083101
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7083919
  Klíčová slova: book culture * historical bibliography * historical libraries
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0048355
   
 9. 9.
  0049138 - KNAV 2007 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Veselá, Lenka
  Rožmberská knihovna.
  [The Library of the noble Family of Rožmberk.]
  Rukověť tištěných knihovních fondů Národní knihovny České republiky od prvotisků do konce 19. století. Praha: Národní knihovna ČR, 2006 - (Faltysová, V.), s. 203-206. ISBN 80-7050-456-0
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70830501
  Klíčová slova: The noble family of Rožmberk * historical libraries * historical book culture
  Kód oboru RIV: AF - Dokumentace, knihovnictví, práce s informacemi
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0139611
   
 10. 10.
  0023941 - KNAV 2006 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Veselá, Lenka
  Knihy na dvoře Rožmberků.
  [Books at the court of the Rosenbergs.]
  Praha: Knihovna Akademie věd ČR: Praha: Scriptorium, 2005. 359 s. ISBN 80-86675-06-8; ISBN 80-86197-60-3
  Grant CEP: GA AV ČR(CZ) IAB8083101
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7083919
  Klíčová slova: historical libraries * historical bibligraphy
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0114564