Výsledky vyhledávání

 1. 1. 0466371 - UT-L 2017 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Hortel, Milan - Škuderová, Alena - Houfek, Martin
  Linear time heteronymous damping in nonlinear parametric systems.
  Applied Mathematical Modelling. Roč. 40, 23-24 (2016), s. 10038-10051 ISSN 0307-904X
  Institucionální podpora: RVO:61388998
  Klíčová slova: nonlinear dynamics of systems * parametric systems * time heteronymous damping * gears
  Kód oboru RIV: JT - Pohon, motory a paliva
  Impakt faktor: 2.350, rok: 2016
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0265995
   

 2. 2. 0380294 - UT-L 2013 RIV NL eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Hortel, Milan - Škuderová, Alena - Kratochvíl, Ctirad - Houfek, Martin
  Dynamic analysis of resonance - bifurcation characteristics of non-linear parametric systems.
  Advances in Mechanisms Design. Vol. 8. Dordrecht: Springer, 2012 - (Beran, J.; Bílek, M.; Hejnová, M.; Žabka, P.), s. 187-192. ISBN 978-94-007-5124-8. ISSN 2211-0984.
  [International Conference on the Theory of Machines and Mechanisms /11./. Liberec (CZ), 04.09.2012-06.09.2012]
  Institucionální podpora: RVO:61388998
  Klíčová slova: non-linear dynamics * time heteronymous systems * damping * gears
  Kód oboru RIV: BI - Akustika a kmity
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0211035
   

 3. 3. 0374806 - UT-L 2013 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Hortel, Milan - Škuderová, Alena
  Kvantitativní vliv heteronomního tlumení v záběru ozubených kol na vnitřní dynamiku nelineárních parametrických soustav.
  [Quantitative influence of heteronymous damping in gear mesh on internal dynamics of non-linear parametric systems.]
  Dynamics of Machines 2012. Prague: Institute of Thermomechanics AS CR, v. v. i., 2012 - (Pešek, L.), s. 59-68. ISBN 978-80-87012-39-0.
  [Dynamics of Machines 2012. Prague (CZ), 07.02.2012-08.02.2012]
  Institucionální podpora: RVO:61388998
  Klíčová slova: non-linear dynamics * time heteronymous systems * damping * gears
  Kód oboru RIV: BI - Akustika a kmity
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0207636
   

 4. 4. 0361619 - UT-L 2012 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Hortel, Milan - Škuderová, Alena
  Vliv proměnlivého diskového tlumení ozubených kol na kvalitativní vlastnosti dynamiky nelineárních parametrických soustav.
  [The influence of variable disc damping in cog-wheels on qualitative properties of dynamics of non-linear parametric systems.]
  Dynamika strojů 2011. Prague: Institute of Thermomechanics AS CR, v. v. i., 2011 - (Pešek, L.), s. 43-52. ISBN 978-80-87012-31-4.
  [Dynamika strojů 2011. Prague (CZ), 01.02.2011-02.02.2011]
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20760514
  Klíčová slova: non-linear dynamics * time heteronymous systems * damping * gears
  Kód oboru RIV: BI - Akustika a kmity
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0198896
   

 5. 5. 0211389 - UT-L 990179 RIV US eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Kratochvíl, Ctirad - Kotek, Vladimír - Březina, T. - Krejsa, J.
  Modelling and analysis of dynamic properties of drive systems with gears.
  Proceedings of the: ASME Design engineering technical conferences. Las Vegas: ASME, 1999, s. 1-12. 0.
  [ASME Design engineering technical conferences. Las Vegas (US), 12.09.1999-15.09.1999]
  Grant CEP: GA MŠk VS96122; GA ČR GA101/98/0972
  Klíčová slova: dynamic system * gears * drive systems
  Kód oboru RIV: BO - Biofyzika
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0106938
   

 6. 6. 0022867 - UT-L 2006 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Hortel, Milan - Škuderová, Alena
  K sestavení matematicko-fyzikálního modelu silně nelineární pseudoplanetové soustavy se třemi dvojnásobnými satelity a k řešení jeho dynamických vlastností. II - Numerická analýza v prostředí MATLAB/Simulink.
  [To the composition of mathematical physical model of strong nonlinear planetary gearbox with three double satellite gears and to the solution of its dynamic properties. II - Numerical analysis in system Matlab/Simulink.]
  International Scientific Conference held on the occasion of the 55th anniversary of founding the Faculty of Mechanical Engineering of the VSB - Technical University of Ostrava. Session 8 - Applied Mechanics. Ostrava: VŠB-TU, 2005 - (Zapoměl, J.; Sikora, R.), s. 43-48. ISBN 80-248-0889-7.
  [International Scientific Conference held on the occasion of the 55th anniversary of founding the Faculty of Mechanical Engineering of the VSB - Technical University of Ostrava. Ostrava (CZ), 07.09.2005-09.09.2005]
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20760514
  Klíčová slova: nonlinear dynamics * gears * simulation in Matlab/Simulink
  Kód oboru RIV: BI - Akustika a kmity
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0111575
   

 7. 7. 0022866 - UT-L 2006 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Hortel, Milan - Škuderová, Alena
  K sestavení matematicko-fyzikálního modelu silně nelineární pseudoplanetové soustavy se třemi dvojnásobnými satelity a k řešení jeho dynamických vlastností. I - Analýza pomocí integrodiferenciálních rovnic.
  [To the composition of mathematical physical model of strong nonlinear planetary gearbox with three double satellite gears and to the solution of its dynamic properties. I - Analysis by means of integrodifferential equations.]
  International Scientific Conference held on the occasion of the 55th anniversary of founding the Faculty of Mechanical Engineering of the VSB - Technical University of Ostrava. Session 8 - Applied Mechanics. Ostrava: VŠB-TU, 2005 - (Zapoměl, J.; Sikora, R.), s. 37-42. ISBN 80-248-0889-7.
  [International Scientific Conference held on the occasion of the 55th anniversary of founding the Faculty of Mechanical Engineering of the VSB - Technical University of Ostrava. Ostrava (CZ), 07.09.2005-09.09.2005]
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20760514
  Klíčová slova: nonlinear dynamics * integrodifferential equations * gears
  Kód oboru RIV: BI - Akustika a kmity
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0111574