Výsledky vyhledávání

 1. 1.
  0547439 - ÚH 2022 RIV CZ cze V - Výzkumná zpráva
  Pivokonský, Martin - Prokopová, Michaela - Petříček, Radim - Čermáková, Lenka
  Optimalizace procesu koagulace/flokulace na úpravně vody Myslivny.
  [Optimization of the coagulation/flocculation process at the Myslivny water treatment plant.]
  Praha: Praha: Vodovody a kanalizace Karlovy Vary, a. s., 2021. 19 s.
  Institucionální podpora: RVO:67985874
  Klíčová slova: coagulation * flocculation * drinking water treatment * natural organic matter
  Obor OECD: Environmental sciences (social aspects to be 5.7)
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0325228
   
   
 2. 2.
  0547438 - ÚH 2022 RIV CZ cze Z - Poloprovoz, ověřená technologie, odrůda/plemeno
  Čermáková, Lenka - Fialová, Kateřina - Prokopová, Michaela - Petříček, Radim - Semerád, Jaroslav - Cajthaml, Tomáš - Pivokonská, Lenka - Pivokonský, Martin
  Koagulace/flokulace perfluorovaných organických sloučenin (PFCs) při úpravě pitné vody.
  [Coagulation/flocculation of perfluorinated organic compounds (PFCs) during the of drinking water treatment.]
  Interní kód: Technologie PFCs 2021 ; 2021
  Technické parametry: Nastavení optimálních podmínek pro koagulaci přírodních organických látek měřených jako DOC zároveň poskytuje „optimální“ podmínky pro snížení obsahu PFCs při konvenční úpravě vody. Na úpravně vody v Kutné Hoře, kde byla technologie ověřována, byly optimální podmínky koagulace/flokulace stanoveny jako dávka Al2(SO4)3 okolo 20 mg·l−1 a reakční hodnota pH 6,0-6,5 (v závislosti na charakteru surové vody). Za těchto podmínek je možné dosáhnout až 50% účinnosti odstranění PFCs. Nicméně pro další eliminaci obsahu PFCs v upravené vodě je nezbytné zavést následnou adsorpci na granulovaném aktivním uhlí nebo obdobných sorbentech schopných sorbovat látky s hydrofobním perfluorovaným uhlovodíkovým řetězcem s navázanou hydrofilní funkční skupinou.
  Ekonomické parametry: Optimalizace procesu koagulace na účinnost odstraňování organických látek přírodního původu má jako vedlejší přidaný efekt také zvýšení účinnosti odstraňování PFCs konvenčním způsobem úpravy vody. To se pozitivně projeví na snížení dávek koagulačního činidla, zvýšení účinnosti odstranění DOC, prodloužení filtračních cyklů a cca 30 % snížení prací vody. V konečném důsledku dojde také ke snížení zatížení filtrace přes granulované aktivní uhlí a úspory prací vody i v této fázi technologie. Všechny výše uvedené skutečnosti v konečném důsledku povedou k zlepšení kvality pitné vody a snížení energetických nároků procesu, což se projeví značnými ekonomickými úsporami.
  Grant CEP: GA TA ČR(CZ) TJ04000212
  Institucionální podpora: RVO:67985874 ; RVO:61388971
  Klíčová slova: perfluorinated organic compounds (PFCs) * coagulation/flocculation * drinking water treatment
  Obor OECD: Environmental sciences (social aspects to be 5.7); Environmental sciences (social aspects to be 5.7) (MBU-M)
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0325668
   
   
 3. 3.
  0536851 - ÚH 2021 RIV CZ cze V - Výzkumná zpráva
  Pivokonský, Martin - Čermáková, Lenka - Prokopová, Michaela - Pivokonská, Lenka
  Optimalizace procesu koagulace na úpravně vody Březová.
  [Optimization of the coagulation process at the Březová water treatment plant.]
  Praha: Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, 2020. 32 s.
  Institucionální podpora: RVO:67985874
  Klíčová slova: water treatment * coagulation * flocculation
  Obor OECD: Environmental sciences (social aspects to be 5.7)
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0316687
   
   
 4. 4.
  0536231 - ÚH 2021 RIV CZ cze V - Výzkumná zpráva
  Pivokonský, Martin - Čermáková, Lenka - Novotná, Kateřina - Pivokonská, Lenka
  Optimalizace procesu koagulace/flokulace a návrh technologie míchaní - Úpravna vody Milence.
  [Optimization of coagulation/flocculation process and design of mixing technology - Water treatment plant Milence.]
  Praha: Čevak, a. s., 2020. 40 s.
  Institucionální podpora: RVO:67985874
  Klíčová slova: water treatment * coagulation * flocculation
  Obor OECD: Environmental sciences (social aspects to be 5.7)
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0316689
   
   
 5. 5.
  0531892 - ÚH 2021 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Pivokonský, Martin - Vašatová, Petra - Načeradská, Jana - Pivokonská, Lenka
  Koagulace při úpravě vody: Teorie a praxe.
  [Coagulation and flocculation in water treatment: theory and practice.]
  Praha: Academia, 2020. 323 s. ISBN 978-80-200-3116-7
  Institucionální podpora: RVO:67985874
  Klíčová slova: coagulation * flocculation * suspension formation * water treatment * floc properties
  Obor OECD: Environmental sciences (social aspects to be 5.7)
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0311157
   
   
 6. 6.
  0531619 - ÚH 2021 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Vašatová, Petra - Filipenská, Monika - Petříček, Radim - Pivokonský, Martin
  On the importance of mixing characterization and application in the water treatment process.
  Journal of Water Supply Research and Technology. AQUA. Roč. 69, č. 6 (2020), s. 639-646. ISSN 0003-7214. E-ISSN 1365-2087
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA18-05007S
  Institucionální podpora: RVO:67985874
  Klíčová slova: aggregation * flocculation * floc properties * separation * shear rate * velocity gradient
  Obor OECD: Environmental sciences (social aspects to be 5.7)
  Impakt faktor: 1.644, rok: 2020
  Způsob publikování: Omezený přístup
  https://iwaponline.com/aqua/article-abstract/doi/10.2166/aqua.2020.033/76281/On-the-importance-of-mixing-characterization-and
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0311155
   
   
 7. 7.
  0531529 - BC 2021 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Šafařík, Ivo - Baldíková, Eva - Procházková, Jitka - Pospíšková, K.
  Magnetic particles in algae biotechnology: recent updates.
  Journal of Applied Phycology. Roč. 32, č. 3 (2020), s. 1743-1753. ISSN 0921-8971. E-ISSN 1573-5176
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) LTC17020
  Institucionální podpora: RVO:60077344
  Klíčová slova: algal biotechnology * flocculation * macroalgae extracts * magnetic particles * xenobiotics
  Obor OECD: Environmental biotechnology
  Impakt faktor: 3.215, rok: 2020
  Způsob publikování: Omezený přístup
  https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10811-020-02109-0
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0310472
   
   
 8. 8.
  0524950 - ÚH 2021 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Pivokonský, Martin - Pivokonská, Lenka - Novotná, Kateřina - Čermáková, Lenka - Klimtová, M.
  Occurrence and fate of microplastics at two different drinking water treatment plants within a river catchment.
  Science of the Total Environment. Roč. 741, November (2020), č. článku 140236. ISSN 0048-9697. E-ISSN 1879-1026
  Institucionální podpora: RVO:67985874
  Klíčová slova: coagulation-flocculation * deep-bed filtration * granular activated carbon * microplastics * sedimentation * water treatment
  Obor OECD: Environmental sciences (social aspects to be 5.7)
  Impakt faktor: 7.963, rok: 2020
  Způsob publikování: Omezený přístup
  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969720337578
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0309485
   
   
 9. 9.
  0511416 - ÚH 2020 RIV cze P1 - Užitný vzor, průmyslový vzor
  Pivokonský, Josef - Pivokonský, Martin - Petříček, Radim - Pivokonská, Lenka
  Laboratorní míchací zařízení pro vyhodnocování koagulace/flokulace.
  [Laboratory mixer for evaluating coagulation / flocculation.]
  2019. Vlastník: Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i. Datum udělení vzoru: 05.11.2019. Číslo vzoru: 33353
  Grant CEP: GA TA ČR(CZ) TJ01000169
  Institucionální podpora: RVO:67985874
  Klíčová slova: coagulation * flocculation * laboratory mixing device * water treatment * aggregation
  Obor OECD: Environmental sciences (social aspects to be 5.7)
  https://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0033/uv033353.pdf
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0301687
   
   
 10. 10.
  0506527 - ÚH 2020 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Gonzales-Torres, A. - Pivokonský, Martin - Henderson, R.K.
  The impact of cell morphology and algal organic matter on algal floc properties.
  Water Research. -, č. 163 (2019), č. článku 114887. ISSN 0043-1354. E-ISSN 1879-2448
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA18-05007S
  Institucionální podpora: RVO:67985874
  Klíčová slova: biomass * Cyanobacteria * coagulation * flocculation * separation * water treatment
  Obor OECD: Environmental sciences (social aspects to be 5.7)
  Impakt faktor: 9.130, rok: 2019
  Způsob publikování: Omezený přístup
  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0043135419306608?via%3Dihub
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0301512