Výsledky vyhledávání

 1. 1.
  0487055 - KNAV 2018 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Baďurová, Anežka
  Coelum non quiescere, sed moveri asserimus. Názorná kosmologická pomůcka v díle Orbis pictus J. A. Komenského.
  [Coelum non quiescere, sed moveri asserimus. An illustrative cosmological aid in Comenius's Orbis pictus.]
  Ex definitione. Pansofické pojmy J. A. Komenského a jejich dobové kontexty. Studie Martinu Steinerovi. Praha: Filosofia, 2017 - (Řezníková, L.; Urbánek, V.), s. 103-126. Studie a prameny k dějinám myšlení v českých zemích, 16. ISBN 978-80-7007-504-3
  Institucionální podpora: RVO:67985971
  Klíčová slova: Early modern knowledge * encyclopaedism * cosmology * textbooks * Orbis pictus * heliocentrism * geocentrism * Martin Steiner * J. A. Comenius
  Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0282390
   
   
 2. 2.
  0486180 - FLÚ 2018 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Řezníková, Lenka - Urbánek, Vladimír
  Slova a věci. Komenského Lexicon reale pansophicum jako pramen.
  [Words and Things. Comenius’s Lexicon reale pansophicum as a Source.]
  Ex definitione. Pansofické pojmy J. A. Komenského a jejich dobové kontexty. Studie Martinu Steinerovi. Praha: Filosofia, 2017 - (Řezníková, L.; Urbánek, V.), s. 13-31. Studie a prameny k dějinám myšlení v českých zemích, 16. ISBN 978-80-7007-504-3
  Grant CEP: GA ČR GB14-37038G
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: early modern knowledge * encyclopaedism * lexicography * Jan Amos Comenius
  Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0281040
   
   
 3. 3.
  0484276 - FLÚ 2018 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Slavíková, Marcela
  Komenského myšlenky o hudbě.
  [Comenius’s thoughts on music.]
  Ex definitione. Pansofické pojmy J. A. Komenského a jejich dobové kontexty. Studie Martinu Steinerovi. Praha: Filosofia, 2017 - (Řezníková, L.; Urbánek, V.), s. 211-232. Studie a prameny k dějinám myšlení v českých zemích, 16. ISBN 978-80-7007-504-3
  Grant CEP: GA ČR GB14-37038G
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: Comenius * pansophia * concepts * lexicography * early modern knowledge
  Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0280639
   
   
 4. 4.
  0483747 - FLÚ 2018 CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Řezníková, Lenka (ed.) - Urbánek, Vladimír (ed.)
  Ex definitione. Pansofické pojmy J. A. Komenského a jejich dobové kontexty. Studie Martinu Steinerovi.
  [Ex definitione. Pansophic Concepts of Jan Amos Comenius and their Early Modern Contexts. Studies for Martin Steiner.]
  Praha: Filosofia, 2017. 360 s. Studie a prameny k dějinám myšlení v českých zemích, 16. ISBN 978-80-7007-504-3
  Grant CEP: GA ČR GB14-37038G
  Grant ostatní: AV ČR(CZ) StrategieAV21/14
  Program: StrategieAV
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: Comenius * pansophia * concepts * lexicography * early modern knowledge
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0280635