Výsledky vyhledávání

 1. 1.
  0520969 - ARÚ 2020 CZ cze R - Recenze
  Boháčová, Ivana
  Povelkomoravská a mladohradištní keramika v prostoru dolního Podyjí [Recenze].
  [Post Great Moravian and Late ‘Hillfort’ period pottery in the space of Lower Dyje River [Review].]
  [BALCÁRKOVÁ, A.; DRESLER, P.; MACHÁČEK, J.: Povelkomoravská a mladohradištní keramika v prostoru dolního Podyjí. Brno, 2017. 648 s.]. Památky archeologické. Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. Roč. 110 (2019), s. 395-398. ISSN 0031-0506
  Institucionální podpora: RVO:67985912
  Klíčová slova: pottery * early mediaeval period * archaeology * statistical analysis
  Obor OECD: Archaeology
  http://www.arup.cas.cz/wp-content/uploads/2011/02/PA_2019_RECENZEweb.pdf
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0305640
   
   
 2. 2.
  0486139 - FLÚ 2018 CZ slo D - Dizertace
  Chorvátová, Hana
  Chronológia ženského honosného šperku vo včasnom stredoveku a jeho historický význam.
  [The Chronology of luxurious women's jewellery in the Early Mediaeval period and its historical significance.]
  Ústav pro archeologii FF UK Praha. Obhájeno: Praha. 21.09.2015. - 2015. 261 s.
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: Women's jewellery * earrings * „gombíky“ (spherical pendants) * classification * relative and absolute chronology * Early Mediaeval period * burial place * Christianization
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0281004
   
   
 3. 3.
  0082937 - ARÚB 2007 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Ungerman, Šimon
  Průvlečka s prodlouženým krčkem z Dolních Věstonic "Na pískách". Původ, funkce a datování jednoho typu kování z raného středověku.
  [Rein-shackle from Dolní Věstonice "Na pískách". Origin, function and dating of one type of early mediaeval mounts.]
  Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Řada archeologická. 54-55, 10-11 (2007), s. 117-141. ISSN 1211-6327
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80010507
  Klíčová slova: archaeology * early mediaeval period * mounts
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0146349