Výsledky vyhledávání

 1. 1.
  0532932 - ÚTAM 2021 RIV IT eng J - Článek v odborném periodiku
  Štefcová, P. - Polák, L. - Kohout, O. - Valach, Jaroslav - Zemánek, P.
  Multidisciplinary non-destructive investigation of cuneiform tablets (case study).
  AIDA informazioni. Roč. 37, 3/4 (2019), s. 123-132. ISSN 1121-0095
  Grant CEP: GA MK(CZ) DG16P02M022
  Klíčová slova: non-destructive research methods * digital humanities * clays * cuneiform tablets
  Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví
  Obor OECD: Archaeology
  http://www.aidainformazioni.it/wp-content/uploads/2020/01/Multidisciplinary-non-destructive-investigation-of-cuneiform-tablets-case-study.pdf
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0311309
   
 2. 2.
  0524780 - FLÚ 2021 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Lelková, Iva - Findlen, P. - Sutherland, S.
  Kircher’s Bohemia: Jesuit Networks and Habsburg Patronage in the Seventeenth Century.
  Erudition and the Republic of Letters. Roč. 5, č. 2 (2020), s. 163-206. ISSN 2405-5050
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GB14-37038G
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: Athanasius Kircher * early modern correspondence * digital humanities * Voynich manuscript * alchemy * Bohemia
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny
  Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
  http://hdl.handle.net/11104/0309073
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0309073
   
 3. 3.
  0524253 - MÚA 2021 RIV eng U - Uspořádání akce
  Franková, Jana - Vlhová-Wörner, Hana
  Digital Humanities in Early Music Research. Session I: Early music databases, encoding, analysing and OMR.
  [Prague, 05.03.2020-06.03.2020, (W-WRD 19/4)]
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GX19-28306X
  Grant ostatní:AV ČR(CZ) StrategieAV21/12
  Program:StrategieAV
  Institucionální podpora: RVO:67985921
  Klíčová slova: Digital Humanities * Musicology
  Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví
  Obor OECD: Arts, Art history
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0308674
   
 4. 4.
  0522937 - ÚČL 2020 CZ cze T - Překlad
  Podhajský, František A.
  Teorie sítí a analýza syžetu.
  [Network Theory, Plot Analysis.]
  [MORETTI, F.: Network Theory, Plot Analysis]. ArteActa. Roč. 2, č. 3 (2019), s. 57-84. ISSN 2571-1695
  Institucionální podpora: RVO:68378068
  Klíčová slova: Franco Moretti * William Shakespeare * distant reading * digital humanities * novels * Chinese culture
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
  Obor OECD: Specific literatures
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0307341
   
 5. 5.
  0522936 - ÚČL 2020 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Podhajský, František A.
  Hamlet zblízka a na dálku: Otázky a metody Franca Morettiho.
  [Close/Distant Reading of Hamlet. Franco Moretti’s Historical Materialism.]
  ArteActa. Roč. 2, č. 3 (2019), s. 41-56. ISSN 2571-1695
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA17-22913S
  Institucionální podpora: RVO:68378068
  Klíčová slova: Franco Moretti * William Shakespeare * distant reading * digital humanities * historical materialism * Marxism * formalism
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
  Obor OECD: Specific literatures
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0307458
   
 6. 6.
  0522105 - ARÚB 2020 CZ cze A - Abstrakt
  Šindelář, Jiří
  Virtuální vědecký model velkomoravských Mikulčic - nové metodiky dokumentace v archeologii.
  [Virtual scientific model of Great Moravian Mikulčice - new methods of documentation in archeology.]
  Počítačová podpora v archeológii 18/2019. Kočovce, 29.5.-31.5.2019. Zborník abstraktov. Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019 - (Hladíková, K.; Lieskovský, T.; Rášová, A.; Pavúk, P.; Demján, P.). s. 5. ISBN 978-80-7308-915-3.
  [Počítačová podpora v archeológii /18./. 29.05.2019-31.05.2019, Kočovce]
  Grant CEP: GA MK(CZ) DG18P02OVV029
  Klíčová slova: Mikulčice * 3D modelling in archaeology * digital humanities * archeological documentation * methodology * interdisciplinarity
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
  Obor OECD: Archaeology
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0306750
   
 7. 7.
  0521065 - ÚSD 2020 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Hlaváček, Jiří
  Metodické postupy archivace orálně-historických pramenů v digitálním věku.
  [Methodological Guide to Archiving Oral-Historical Sources in the Digital Age.]
  Archivní časopis. Roč. 69, č. 4 (2019), s. 53-65. ISSN 0004-0398
  Grant CEP: GA MK(CZ) DG16P02R019
  Klíčová slova: oral history * digital humanities * archive
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny
  Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0305730
   
 8. 8.
  0520532 - KNAV 2020 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Veselá, Lenka
  Nový nástroj pro výzkum českého knihtisku: Mapa tiskařské produkce Čech a Moravy do roku 1800.
  [New Tool for Working with National Retrospective Bibliographies: the Map of Printing Production of Bohemia and Moravia until 1800.]
  Knihy a dějiny. Roč. 26, 1-2 (2019), s. 172-174. ISSN 1210-8510
  Klíčová slova: digital humanities * printing production * Czech lands * maps
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny
  Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0305596
   
 9. 9.
  0519528 - KNAV 2020 RIV CZ cze L4 - Software
  Lhoták, Martin - Foltýn, T. - Polišenský, J. - Wančová, N. - Krupičková, Šárka - Novák, David - Gergelová, Barbora - Suchomelová, Marcela - Léwová, Dana - Malínek, Vojtěch - Křížová, Jana - Roháček, Jiří
  INDIHU Mind: virtuální znalostní báze.
  [INDIHU Mind: virtual knowledge base.]
  Interní kód: INDIHU Mind ; 2019
  Technické parametry: Webová aplikace využívající open source komponenty programovaná v jazyce java, k využití je nutné použít standardní webový prohlížeč splňující standardy W3C např. Chrome nebo Firefox
  Ekonomické parametry: Volně dostupné řešení je ekonomicky výhodné pro všechny uživatele z řad vědeckých pracovníků a odborné veřejnosti, jelikož nemusí vynakládat prostředky na jejich licencování
  Grant CEP: GA MK(CZ) DG16P02B039
  Klíčová slova: virtual knowledge base * digital humanities * infrastructure for arts and humanities
  Kód oboru RIV: AF - Dokumentace, knihovnictví, práce s informacemi
  Obor OECD: Library science
  https://mind.indihu.cz/
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0304516
   
 10. 10.
  0519151 - ÚSD 2020 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Hlaváček, Jiří
  Etické aspekty zpřístupňování orálně-historických pramenů (nejen) ve virtuálním prostoru.
  [Ethical Aspects of Accessing Oral History (Not Only) in Virtual Space.]
  Memo. Časopis pro orální historii. Roč. 9, č. 2 (2019), s. 25-40. ISSN 1804-753X
  Grant CEP: GA MK(CZ) DG16P02R019
  Klíčová slova: oral history * digital humanities * ethics
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny
  Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
  https://dspace5.zcu.cz/bitstream/11025/36095/1/Hlav%C3%A1%C4%8Dek.pdf
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0304176