Výsledky vyhledávání

 1. 1.
  0523973 - ÚFM 2021 RIV CH eng J - Článek v odborném periodiku
  Fintová, Stanislava - Kuběna, Ivo - Trško, L. - Horník, Vít - Kunz, Ludvík
  Fatigue behavior of AW7075 aluminum alloy in ultra-high cycle fatigue region.
  Materials Science and Engineering A-Structural materials. Roč. 774, FEB (2020), č. článku 138922. ISSN 0921-5093
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) EF16_013/0001823
  Institucionální podpora: RVO:68081723
  Klíčová slova: precipitate-free zones * anodic-oxidation * mechanisms * performance * damage * life * Fatigue * Ultra-high cycle fatigue * Fatigue crack initiation * Fatigue damage * aw7075
  Kód oboru RIV: JG - Hutnictví, kovové materiály
  Obor OECD: Materials engineering
  Impakt faktor: 4.081, rok: 2018
  https://doi.org/10.1016/j.msea.2020.138922
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0308284
   
 2. 2.
  0510060 - ÚFM 2020 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Krepl, Ondřej - Klusák, Jan
  Multi-parameter failure assessment of a bi-material V-notch - Crack initiation from a free-edge singularity.
  Theoretical and Applied Fracture Mechanics. Roč. 100, APR (2019), s. 233-241. ISSN 0167-8442
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) LQ1601; GA ČR GA17-01589S
  Institucionální podpora: RVO:68081723
  Klíčová slova: Singular stress concentration * Failure criterion * Crack initiation * Non-singular stress terms * Multi-parameter fracture mechanics
  Kód oboru RIV: JI - Kompozitní materiály
  Obor OECD: Composites (including laminates, reinforced plastics, cermets, combined natural and synthetic fibre fabrics
  Impakt faktor: 2.848, rok: 2018
  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167844218305846?via%3Dihub
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0300627
   
 3. 3.
  0506849 - ÚFM 2020 RIV NL eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Klusák, Jan - Krepl, Ondřej
  Multi-parameter average strain energy density factor criterion applied on the bi-material notch problem.
  Procedia Structural Integrity. In: ECF22 - Loading and Environmental effects on Structural Integrity. Amsterdam: Elsevier, 2018 - (Sedmak, A.; Radakovič, Z.; Rakin, M.), Roč. 13 (2018), s. 1261-1266. Procedia Structural Integrity, 13. ISSN 2452-3216.
  [ECF 2018 - European Conference on Fracture (ECF) - Loading and Environmental Effects on Structural Integrity /22./. Belgrade (RS), 26.08.2018-31.08.2018]
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA16-18702S
  Institucionální podpora: RVO:68081723
  Klíčová slova: stress * term * Generalized fracture mechanics * Crack initiation * B-material notch * Stability criterion * Strain energy density factor
  Kód oboru RIV: JL - Únava materiálu a lomová mechanika
  Obor OECD: Audio engineering, reliability analysis
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0300014
   
 4. 4.
  0506190 - ÚFM 2020 RIV NL eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Krepl, Ondřej - Klusák, Jan
  Multi-parameter average strain energy density factor criterion applied on the sharp material inclusion problem.
  Procedia Structural Integrity. In: ECF22 - Loading and Environmental effects on Structural Integrity. Amsterdam: Elsevier, 2018 - (Sedmak, A.; Radakovič, Z.; Rakin, M.), s. 1279-1284. Procedia Structural Integrity, 13. ISSN 2452-3216.
  [ECF22 - European Conference on Fracture /22./. Belgrade (RS), 26.08.2018-31.08.2018]
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) LQ1601; GA ČR(CZ) GA16-18702S
  Institucionální podpora: RVO:68081723
  Klíčová slova: corner * Generalized fracture mechanics * Crack initiation * Sharp material inclusion * Stability criterion * Strain energy density factor
  Kód oboru RIV: JI - Kompozitní materiály
  Obor OECD: Composites (including laminates, reinforced plastics, cermets, combined natural and synthetic fibre fabrics
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0300074
   
 5. 5.
  0505861 - ÚFM 2020 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Šulák, Ivo - Obrtlík, Karel - Hrbáček, K.
  Low cycle fatigue behaviour and fatigue crack initiation in MAR-M247 at 700 °c.
  METAL 2017. 26th International Conference on Metallurgy and Materials. Conference Proceedings. Ostrava: TANGER, 2017, s. 1580-1586. ISBN 978-80-87294-79-6.
  [METAL 2017: International Conference on Metallurgy and Materials /26./. Brno (CZ), 24.05.2017-26.05.2017]
  Grant CEP: GA TA ČR(CZ) TA04011525; GA ČR(CZ) GA15-20991S
  Institucionální podpora: RVO:68081723
  Klíčová slova: Cyclic stress-strain curve * Fatigue crack initiation * Fatigue life
  Kód oboru RIV: JL - Únava materiálu a lomová mechanika
  Obor OECD: Audio engineering, reliability analysis
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0301451
   
 6. 6.
  0494057 - ÚFM 2019 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Karol, Michal - Chlupová, Alice - Mazánová, Veronika - Kruml, Tomáš
  Fatigue crack initiation and growth in 316L steel in torsional cyclic loading.
  Engineering Mechanics 2017 : 23rd international conference : May 15-18, 2017, Svratka, Czech Republic : book of full texts. Brno: University of Technology, Institute of Solid Mechanics, Mechatronics and Biomechanics, 2017 - (Fuis, V.), s. 434-437. ISBN 978-80-214-5497-2.
  [Engineering Mechanics 2017 - International Conference /23./. Svratka (CZ), 15.05.2017-18.05.2017]
  Grant CEP: GA MŠk LM2015069; GA ČR GA15-08826S
  Institucionální podpora: RVO:68081723
  Klíčová slova: 316L austenitic steel * fatigue crack initiation * Crack growth * Torsional loading * Crack path
  Kód oboru RIV: JG - Hutnictví, kovové materiály
  Obor OECD: Materials engineering
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0289464
   
 7. 7.
  0492026 - ÚFM 2019 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Mazánová, Veronika - Polák, Jaroslav
  Initiation and growth of short fatigue cracks in austenitic Sanicro 25 steel.
  Fatigue and Fracture of Engineering Materials and Structures. Roč. 41, č. 7 (2018), s. 1529-1545. ISSN 8756-758X
  Grant CEP: GA MŠk LM2015069; GA MŠk(CZ) LQ1601; GA MŠk LM2015069; GA ČR GA15-08826S; GA ČR(CZ) GA13-23652S
  Institucionální podpora: RVO:68081723
  Klíčová slova: austenitic steel * crack growth * crack growth coefficient * crack initiation * EBSD * equivalent crack
  Kód oboru RIV: JL - Únava materiálu a lomová mechanika
  Obor OECD: Audio engineering, reliability analysis
  Impakt faktor: 2.555, rok: 2018
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0286799
   
 8. 8.
  0492025 - ÚFM 2019 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Mazánová, Veronika - Heczko, Milan - Polák, Jaroslav
  Fatigue crack initiation and growth in 43Fe-25Ni-22.5Cr austenitic steel at a temperature of 700 °C.
  International Journal of Fatigue. Roč. 114, SEP (2018), s. 11-21. ISSN 0142-1123
  Grant CEP: GA MŠk LM2015069; GA MŠk(CZ) LQ1601; GA ČR(CZ) GA13-23652S; GA ČR GA15-08826S; GA MŠk(CZ) EF16_027/0008056
  Institucionální podpora: RVO:68081723
  Klíčová slova: High temperature fatigue * oxidation * crack initiation * crack growth * Sanicro 25
  Kód oboru RIV: JL - Únava materiálu a lomová mechanika
  Obor OECD: Audio engineering, reliability analysis
  Impakt faktor: 3.673, rok: 2018
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0288116
   
 9. 9.
  0491917 - ÚFM 2020 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Šulák, Ivo - Obrtlík, Karel - Hrbáček, K.
  LOW CYCLE FATIGUE BEHAVIOR AND FATIGUE CRACK INITIATION IN MAR-M247 AT 700 °C.
  METAL 2017 - 26th International Conference on Metallurgy and Materials, Conference Proceedings. Ostrava: Tanger, 2017, s. 1580-1586. ISBN 978-80-87294-79-6.
  [METAL 2017: International Conference on Metallurgy and Materials /26./. Brno (CZ), 24.05.2017-26.05.2017]
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA15-20991S; GA TA ČR(CZ) TA04011525
  Institucionální podpora: RVO:68081723
  Klíčová slova: Nickel-based superalloy * cyclic stress-strain curve * Fatigue life * fatigue crack initiation * focus ion beam
  Kód oboru RIV: JL - Únava materiálu a lomová mechanika
  Obor OECD: Audio engineering, reliability analysis
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0286821
   
 10. 10.
  0481249 - GLÚ 2018 US eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Petružálek, Matěj - Lokajíček, Tomáš - Svitek, Tomáš
  Ultrasonic method for estimation of crack initiation stress.
  51st US Rock Mechanics/Geomechanics Symposium. s. l.: American Rock Mechanics Association, 2017. ISBN N.
  [US Rock Mechanics/Geomechanics Symposium /51./. San Francisco (US), 25.06.2017-28.06.2017]
  Grant CEP: GA ČR GA13-13967S; GA ČR(CZ) GA16-03950S
  Klíčová slova: ultrasonic * crack initiation stress
  Kód oboru RIV: DB - Geologie a mineralogie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0276852