Výsledky vyhledávání

 1. 1.
  0524965 - EÚ 2021 A - Abstrakt
  Pavlásek, Michal - Bystřičan, Ivo
  Promítání autorského etnografického filmu Masa s veřejnou přednáškou.
  [Screening of the author's ethnographic film "The Mass" with a public lecture.]
  [Festival dokumentárních filmů Naiff 2020. 11.06.2020-11.06.2020, Komunitní centrum Sibiř v Brně]
  Grant ostatní:AV ČR(CZ) StrategieAV21/22
  Program:StrategieAV
  Institucionální podpora: RVO:68378076
  Klíčová slova: management of migration * border regime * refugees
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
  Obor OECD: Antropology, ethnology
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0309279
   
 2. 2.
  0524545 - HÚ 2021 DE ger R - Recenze
  Friedl, Jiří
  [Recenze].
  [[Review].]
  [Nithammer, J.: Grenzen des Sozialismus zu Land und zu Wasser. Die tschechoslowakische Landgrenze und die polnische Seegrenze im Vergleich (1948-1968). Marburg, 2019. 235 s.]. Bohemia. Zeitschrift für Geschichte und Kultur der böhmischen Länder. Roč. 59, č. 2 (2019), s. 387-389. ISSN 0523-8587
  Institucionální podpora: RVO:67985963
  Klíčová slova: Czechoslovakia * Poland * Cold War * surveillance of the border
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny
  Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0308889
   
 3. 3.
  0521967 - EÚ 2021 RIV DE eng M - Část monografie knihy
  Woitsch, Jiří - Pauknerová, K.
  Walking in the Czech-German Borderland. Educational Trails as a Contact Zone Materialized.
  Kontaktzonen und Grenzregionen. Kulturwissenschaftliche Perspektiven. Leipzig: Leipziger Universitätsverlag GmbH, 2019 - (Kleinmann, S.; Peselmann, A.; Spieker, I.), s. 161-183. Bausteine aus dem Institut für Sächsische Geschichte und Volkskunde, Kleine Schriften zur sächsischen Geschichte und Volkskunde, 38. ISBN 978-3-96023-262-9
  Institucionální podpora: RVO:68378076
  Klíčová slova: Educational Trail * Walking * Border region * Tachau * Contact Zone * Landscape Memory and Heritage
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
  Obor OECD: 6.5 Other Humanities and the Arts
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0306511
   
 4. 4.
  0519422 - ÚVGZ 2020 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
  Bílá, Karolína - Křenová, Zdeňka - Pícha, Z. - Kindlmann, Pavel
  Effect of nature conservation on the socio-economic development of municipalities in the south western border region of the Czech Republic.
  European Journal of Environmental Sciences. Roč. 9, č. 2 (2019), s. 63-71. ISSN 1805-0174
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) LO1415
  Institucionální podpora: RVO:86652079
  Klíčová slova: border region * český les pla * demography * protected area * socio-economic development * šumava np
  Kód oboru RIV: EH - Ekologie - společenstva
  Obor OECD: Biodiversity conservation
  http://ejes.cz/index.php/ejes/article/view/497
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0304399
   
 5. 5.
  0510831 - ÚSD 2020 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Kovařík, David
  Nucené migrace v blízkosti československých státních hranic v období studené války.
  [The Forced Migrations in the Neighbourhood of the Czechoslovak State Border in the Period of the Cold War.]
  Železná opona 1948-1989. Odborný katalog. Brno: Technické muzeum v Brně, 2019, s. 75-81. ISBN 978-80-87896-69-3
  Institucionální podpora: RVO:68378114
  Klíčová slova: state border * forced migration * cold war
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny
  Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0301211
   
 6. 6.
  0510827 - ÚSD 2020 CZ ger M - Část monografie knihy
  Kovařík, David
  Zwangsmigrationen nahe der tschechoslowakischen Staatsgrenze während des Kalten Krieges.
  [The Forced Migrations in the Neighbourhood of the Czechoslovak State Border in the Period of the Cold War.]
  Der Eiserne Vorhang 1948-1989. Fachkatalog. Brno: Technické muzeum v Brně, 2019, s. 83-90. ISBN 978-80-87896-70-9
  Institucionální podpora: RVO:68378114
  Klíčová slova: state border * forced migration * cold war
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny
  Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0301207
   
 7. 7.
  0509230 - ÚČL 2020 RIV DE ger M - Část monografie knihy
  Smyčka, Václav
  Landschaft als Erinnerungsmedium in den Repräsentationen der Vertreibung.
  [Landscapes as Media of Memories in Representations of the „Expulsion”.]
  Kontaminierte Landschaften – ‚Mitteleuropa‘ inmitten von Krieg ung Totalitarismus. Eine exemplarische Bestandaufnahme anhand von literarischen Texten. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2019 - (Höllwerth, A.; Knoll, U.; Ulbrechtová, H.), s. 61-78. ISBN 978-3-631-74563-2
  Institucionální podpora: RVO:68378068
  Klíčová slova: Literature of expulsion * memory * landscape * border lands
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
  Obor OECD: Specific literatures
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0299976
   
 8. 8.
  0503373 - EÚ 2019 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Suchomelová, Marcela
  Hacht, Hacht such mei Nast! - Jáchymovské a krušnohorské „marginálie“ z fondů Etnologického ústavu.
  [Hacht, Hacht such mei Nast! - Jáchymov and Ore Mountains „marginals“ from the archival collections of the Institute of Ethnology of the ASCR.]
  Jáchymov. Jeviště bouřlivého století. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2018 - (Pinerová, K.), s. 361-372. ISBN 978-80-87912-98-0
  Institucionální podpora: RVO:68378076
  Klíčová slova: folk literature * sudetics * National Archival Heritage * ethnographic archive from the border region * resettlement of Germans * 19th & 20th century
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
  Obor OECD: Specific languages
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0295215
   
 9. 9.
  0502464 - ÚSD 2019 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Kaděrová, Radmila
  Vývoj cestování a cestovního ruchu pohledem obyvatel venkova moravsko-slezského pomezí.
  [Development of Travelling and Tourism Seen from the Perspective of Moravian-Silesian Coutryside Inhabitans.]
  Turistická odysea. Krajinou soudobých dějin cestování a cestovního ruchu v Československu v letech 1945 až 1989. Praha: Karolinum, 2018 - (Mücke, P.; Krátká, L.), s. 450-482. Orální historie a soudobé dějiny. ISBN 978-80-246-4055-6
  Grant CEP: GA ČR GA15-08130S
  Institucionální podpora: RVO:68378114
  Klíčová slova: tourism * Czechoslovakia * Moravian-Silesian border
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny
  Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0294404
   
 10. 10.
  0502207 - ÚSD 2019 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Krátká, Lenka
  Mezi Východem a Západem. Přeshraniční cestování a cizinecký cestovní ruch, 1945 až 1989.
  [Between the East and the West. Cross-border Traveling and Tourism in the Period 1945–1989.]
  Turistická odysea. Krajinou soudobých dějin cestování a cestovního ruchu v Československu v letech 1945 až 1989. Praha: Karolinum, 2018 - (Mücke, P.; Krátká, L.), s. 180-231. Orální historie a soudobé dějiny. ISBN 978-80-246-4055-6
  Grant CEP: GA ČR GA15-08130S
  Institucionální podpora: RVO:68378114
  Klíčová slova: travelling * Czechoslovakia * East and West * cross-border travelling
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny
  Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0294304