Výsledky vyhledávání

 1. 1.
  0546936 - FLÚ 2022 CZ cze R - Recenze
  Vaculínová, Marta
  Petr Voit. Vzácné knižní vazby Strahovské knihovny v Praze: od gotiky po práh baroka [Recenze].
  [Petr Voit. Rare book bindings from the Strahov Library in Prague: from the Gothic to the treshold of the Baroque [Review].]
  [VIOT, Petr.: Vzácné knižní vazby Strahovské knihovny v Praze: od gotiky po práh baroka. Praha: Královská kanonie premonstrátů, 2020. 410 s. ISBN 978-80-88009-18-4]. Listy filologické. Kabinet pro klasická studia Filosofického ústavu AV ČR, v. v. i. Roč. 144, 1/2 (2021), s. 227-229. ISSN 0024-4457
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: Czech Book Culture * Book Bindings * Strahov Library
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
  Obor OECD: Specific literatures
  Způsob publikování: Pouze metadata
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0323320
   
   
 2. 2.
  0541904 - KNAV 2022 RIV PL eng J - Článek v odborném periodiku
  Šícha, Vojtěch
  Czech bibliology in the twenty-first century - its historical development and current state.
  Roczniki biblioteczne. Roč. 64, - (2020), s. 21-57. ISSN 0080-3626
  Institucionální podpora: RVO:67985971
  Klíčová slova: bibliology * book culture history * Czech Republic * higher education
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny
  Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
  Způsob publikování: Open access
  https://wuwr.pl/rbibl/article/view/12768/11585
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0319456
   
   
 3. 3.
  0539632 - HÚ 2021 RIV CZ cze E - Elektronický dokument
  Bobková, Kateřina - Hnilicová, P. - Hnilica, O. - Ramešová, Michaela
  Telč a jezuité. Řád a jeho mecenáši – výstava na síti.
  [Telč and Jesuits. The Order and its Patrons – exhibition on-line.]
  [online]. - Praha: Historický ústav, 2020
  Grant CEP: GA MK(CZ) DG16P02M043
  Klíčová slova: Book Culture * Jesuits * Telč * religious orders * libraries * 3D visualisation
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny; AL - Umění, architektura, kulturní dědictví (UTAM-F)
  Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings); History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings) (UTAM-F)
  https://jezuitetelc.cz/cz/virtualni-vystava
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0317338
   
   
 4. 4.
  0539623 - HÚ 2021 RIV cze U - Uspořádání akce
  Bobková, Kateřina - Kuchařová, Hedvika - Hnilica, O. - Petyniak, O.
  Knihovna jezuitské koleje v Telči.
  [Library of Jesuit College in Telč.]
  [Nová Říše, 19.06.2020-04.10.2020, (E1-EUR 7/1)]
  Grant CEP: GA MK(CZ) DG16P02M043
  Klíčová slova: Book Culture * Jesuits * Telč * religious orders * libraries
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny
  Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0317330
   
   
 5. 5.
  0537524 - KNAV 2021 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Šícha, Vojtěch
  Vstupte již dnes do světa starší české knižní kultury – ohlédnutí za projektem Knihověda.cz.
  Informace. -, č. 2 (2020). E-ISSN 1805-2800
  Institucionální podpora: RVO:67985971
  Klíčová slova: Knihověda.cz * Czech book culture
  Způsob publikování: Open access
  https://www.lib.cas.cz/casopis_informace/vstupte-jiz-dnes-do-sveta-starsi-ceske-knizni-kultury-ohlednuti-za-projektem-knihoveda-cz/
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0315368
  Název souboruStaženoVelikostKomentářVerzePřístup
  I_2020_Vstupte_jiz_dnes_do_sveta_starsí_ceske_knizni_kultury.pdf0612.2 KBVydavatelský postprintpovolen
   
   
 6. 6.
  0535265 - MÚA 2021 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Hrdinová, Martina
  Rukopisné a/nebo tištěné erbovníky? Možnosti a limity zobrazování erbů prostřednictvím nového média v 15. a 16. století.
  [Handwritten and/or Printed Armorial Books? The Possibilities and Limitations of the Depiction of Coats of Arms through the New Medium in the 15th and 16th Centuries.]
  Paralelní existence. Rukopisy a tisky v českých zemích raného novověku. Praha: Academia, 2020 - (Hradilová, M.; Jelínková, A.; Veselá, L.), s. 248-264. Knižní kultura, 2. ISBN 978-80-200-3128-0
  Institucionální podpora: RVO:67985921
  Klíčová slova: book culture, 15th - 16th centuries * armorials
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny
  Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0313346
   
   
 7. 7.
  0535249 - HÚ 2021 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Just, Jiří
  Jan Labounský z Labouně a knižní kultura nižší šlechty.
  [Jan Labounský of Labouně and Book Culture of the Lower Nobility.]
  Folia Historica Bohemica. Roč. 35, č. 1 (2020), s. 73-105. ISSN 0231-7494
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA16-11332S
  Výzkumná infrastruktura: LINDAT/CLARIAH-CZ - 90101
  Institucionální podpora: RVO:67985963
  Klíčová slova: The Unity of Brethren * the Unity of Brethren nobility * Jan Labounský of Labouně * book culture * aristocratic libraries * book binding
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny
  Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
  Způsob publikování: Pouze metadata
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0313334
   
   
 8. 8.
  0534417 - MÚA 2021 RIV cze U - Uspořádání akce
  Hradilová, Marta
  Knihověda.cz: česká knižní kultura do roku 1800 online.
  [Knihověda.cz: Czech book culture until 1800 online.]
  [Praha, 26.10.2020-26.10.2020, (K-CST 66/0)]
  Grant CEP: GA MK(CZ) DG16P02H015
  Klíčová slova: book culture * digital humanities * retrospective bibliography
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny
  Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0312616
   
   
 9. 9.
  0534099 - FLÚ 2021 CZ cze R - Recenze
  Vaculínová, Marta
  [Recenze].
  [BOLDAN, Kamil.: Počátek českého knihtisku. Praha: Scriptorium, 2018. 320 s.]. Knihy a dějiny. Knihovna AV ČR, v. v. i. Roč. 26, 1/2 (2019), s. 184-185. ISSN 1210-8510
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: Incunabula * Czech Book Culture * Pilsen
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
  Obor OECD: Specific literatures
  Způsob publikování: Open access
  http://dx.doi.org/10.23852/KAD.2019.26.12
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0312341
  Název souboruStaženoVelikostKomentářVerzePřístup
  2019_R_0534099.pdf051.6 KBJinápovolen
   
   
 10. 10.
  0522143 - ÚJČ 2020 CZ cze R - Recenze
  Koupil, Ondřej
  Druhý díl Voitova pohledu na českou knižní kulturu 16. století [Recenze].
  [VOIT, P.: Český knihtisk mezi pozdní gotikou a renesancí: II. Tiskaři pro víru i tiskaři pro obrození národa 1498–1547. Praha, 2017. 933 s.]. Slavia. Slovanský ústav AV ČR, v. v. i. Roč. 88, č. 4 (2019), s. 460-463. ISSN 0037-6736
  Institucionální podpora: RVO:68378092
  Klíčová slova: 16th century * Bohemia * Moravia * book culture * history of printing
  Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
  Obor OECD: Linguistics
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0306666