Výsledky vyhledávání

 1. 1.
  0534212 - FLÚ 2021 RIV cze U - Uspořádání akce
  Sarkissian, Alena - Fialová, Radka - Dus, Jan A
  Letní škola klasických studií. „Rozumíš tomu, co čteš?“ (Sk 8,30): o překládání a vykládání Bible /28./.
  [Summer School of Classical Studies. “Do you understand what you are reading?”: On Translating and Interpreting the Bible /28./.]
  [Praha, 01.07.2020-04.07.2020, (W-CST 55/0)]
  Grant ostatní: AV ČR(CZ) StrategieAV21/12
  Program: StrategieAV
  Výzkumná infrastruktura: LINDAT/CLARIAH-CZ - 90101
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: Bible * biblical translation * interpretation of the Bible * biblical studies * classical languages * reception in art
  Obor OECD: Specific languages
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0312437
   
   
 2. 2.
  0519058 - HÚ 2020 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Just, Jiří
  Biblický humanismus Jana Blahoslava. Překlad Nového zákona z roku 1564/1568 a jeho kontext.
  [Biblical Humanism of Jan Blahoslav. The New Testament translation from 1564/1568 and his Context.]
  Praha: Historický ústav, 2019. 320 s. Práce Historického ústavu AV ČR, v.v.i., 91. ISBN 978-80-7286-344-0
  Institucionální podpora: RVO:67985963
  Klíčová slova: The Bohemian Brethren * Jan Blahoslav * Humanism * New Testament * Biblical Translation
  Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0304080
   
   
 3. 3.
  0504910 - FLÚ 2020 RIV PL eng J - Článek v odborném periodiku
  Dittmann, Robert
  Czech Reformational biblical translation: the case of pericopes in the Unity of the Brethren in the 1550s‒1570s.
  Poznańskie Studia Polonistyczne: Seria Językoznawcza. Roč. 25, č. 2 (2018), s. 11-29. E-ISSN 2450-4939
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP401/12/G168
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: Pericopes * Middle Czech * biblical translation * Jan Augusta
  Obor OECD: Specific languages
  Způsob publikování: Open access
  https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pspsj/article/view/18734
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0296495
   
   
 4. 4.
  0499671 - FLÚ 2019 RIV CZ cze, grk, lat, old B - Monografie kniha jako celek
  Bartoň, Josef - Dittmann, Robert
  Český obrozenec překládá Písmo: překladatelské dílo Františka Novotného z Luže: edice Janova evangelia.
  [A Czech Revivalist Translates the Scriptures: The Translation Undertaking of František Novotný of Luže: An Edition of John’s Gospel.]
  Praha: Scriptorium, 2018. 158 s. ISBN 978-80-88013-72-3
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP401/12/G168
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: František Novotný of Luže * Czech biblical translation * Czech National Revival * Czech biblical style
  Obor OECD: Linguistics
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0291898
   
  Název recenzeStaženoVelikostKomentářVerzePřístup
  2018_B_0499671_R1.pdf1384.9 KBVydavatelský postprintpovolen
   
 5. 5.
  0438634 - FLÚ 2015 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Bartoň, Josef
  K problému sekundárního (nepřímého) tlumočení v moderním českém biblickém překladu.
  [The issue of secondary (indirect) translation in modern Czech Biblical translation.]
  Historie - Otázky - Problémy. Roč. 5, č. 2 (2013), s. 207-216. ISSN 1804-1132. E-ISSN 2336-6672
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: Czech Biblical translation * indirect translation * second-hand translation
  Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0242037
   
   
 6. 6.
  0426580 - FLÚ 2014 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Bartoň, Josef
  Pět českých novozákonních překladů. Nové zákony od Českého ekumenického překladu do roku 1989.
  [Five Czech Translations of the New Testament. New Testaments since the Czech Ecumenical Translation until 1989.]
  Praha: Česká biblická společnost, 2013. 306 s. ISBN 978-80-87287-46-0
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP401/12/G168
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: modern Czech Biblical translation * Czech New Testament translations * Czech Biblical style
  Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0232298
   
  Název recenzeStaženoVelikostKomentářVerzePřístup
  2013_B_0426580_R1.pdf3117.5 KBVydavatelský postprintpovolen
   
 7. 7.
  0332908 - FLÚ 2010 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Bartoň, Josef
  Moderní český novozákonní překlad : Nové zákony dvacátého století před Českým ekumenickým překladem.
  [Modern Czech New Testament Translations (The 20th Century New Testaments before the Czech Ecumenical Translation).]
  Praha: Česká biblická společnost, 2009. 228 s. ISBN 978-80-87287-07-1
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) LC538
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90090514
  Klíčová slova: modern Czech biblical translation * Czech New Testament * Czech biblical style
  Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0178024
   
   
 8. 8.
  0308839 - FLÚ 2008 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Bartoň, Josef
  K počátkům moderního českého novozákonního překladu: Nový zákon Jana Ladislava Sýkory.
  [Of the Beginnings of the Modern Czech New Testament Translating: the New Testament of Jan Ladislav Sýkora.]
  Všechno je milost. Sborník k poctě 80. narozenin Ludvíka Armbrustera. Praha: Karolinum, 2008, s. 354-381. Opera Facultatis Theologiae Catholicae Universitatis Carolinae Pragensis, Theologica et philosophica, 11. ISBN 978-80-246-1505-9
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) LC538
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90090514
  Klíčová slova: modern Czech Biblical translation * Czech New Testament * Jan Ladislav Sýkora
  Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0161184
   
   
 9. 9.
  0307447 - FLÚ 2008 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Bartoň, Josef
  Ježíš přišel zavřenými dveřmi? Sonda do českého liturgického překladu Nového zákona.
  [Did Jesus Come Through the Closed Door? A Probe into the Czech Liturgical Translation of New Testament.]
  In Spiritu Veritatis. Almanach k 65. narozeninám Dominika Duky OP. Praha: Krystal, 2008, s. 79-85. ISBN 978-80-87183-02-1
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) LC538
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90090514
  Klíčová slova: modern Czech biblical translation * John 20,26 * Czech Catholic liturgical translation of New Testament * Czech New Testament
  Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0160212
   
   
 10. 10.
  0080788 - FLÚ 2007 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Bartoň, Josef
  K dějinám českého biblického překladu.
  [On the history of the Czech Biblical Translation.]
  Informace Královéhradecké diecéze. -, č. 12 (2006), s. 6-8
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90090514
  Klíčová slova: Czech Biblical translation * Bible
  Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0144857