Výsledky vyhledávání

 1. 1.
  0503982 - ÚČL 2020 CZ cze R - Recenze
  Vytlačil, Lukáš M.
  Jan Amos Komenský. Kancyonál.
  [Komenský, J. A.: Kancyonál. Praha 2018. 788 + 56 s.]. Listy filologické. Kabinet pro klasická studia Filosofického ústavu AV ČR, v. v. i. Roč. 141, 3/4 (2018), s. 531-532. ISSN 0024-4457
  Institucionální podpora: RVO:68378068
  Klíčová slova: Komenský, Jan Amos * Comenius * hymnbooks * sacred songs * hymnography * Unity of Brethren * old prints * facsimiles * 17th century * book reviews
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
  Obor OECD: Specific literatures
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0295728
   
 2. 2.
  0503414 - FLÚ 2019 RIV DE ger J - Článek v odborném periodiku
  Beneš, Jiří
  Die Bedeutung des “Manuálník” für das Leben der Brüdergemeine.
  [The Significance of the “Manuálník” for Survival of the Unity of Brethren.]
  Comenius-Jahrbuch. -, č. 26 (2018), s. 173-180. ISSN 0945-313X
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP401/12/G168
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: J. A. Comenius * Manualník * Unity of Brethren * Kralice-Bible
  Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
  Obor OECD: Religious studies
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0295256
   
 3. 3.
  0497522 - HÚ 2019 CZ cze M - Část monografie knihy
  Čornej, Petr
  Jan Zajíc z Hazmburka, katolický šlechtic, politik a vzdělanec druhé poloviny 15. století.
  [Jan Zajíc of Hazmburk, the Catholic nobleman, politician and intellectual.]
  Modrá Krev Sobotecka. Sborník k 520. výročí povýšení Sobotky na město 1498 – 2018. Sobotka: Město Sobotka, 2018 - (Bílek, K.), s. 17-26. ISBN 978-80-907305-0-2
  Institucionální podpora: RVO:67985963
  Klíčová slova: Kost castle * Hussitism * Compacts * Utraquistic church * Unity of Brethren
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny
  Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0290088
   
 4. 4.
  0496140 - HÚ 2019 RIV PL pol M - Část monografie knihy
  Pánek, Jaroslav
  Arystokratka między bogactwem, bezsilnością i rozpaczą (Szlachcianka z Jednoty Braci Czeskich: model historiograficzny a rzeczywista postać).
  [The noblewoman torn between wealth and the feelings of helplessness and despair (The noblewoman from the Unity of the Brethren: A historiographic model and a real personality).]
  Świat kobiet w Czechach i w Polsce w średniowieczu i w epoce nowożytnej. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum w Krakowie, 2018 - (Iwańczak, W.; Januszek-Sieradzka, A.; Smołucha, J.), s. 581-596. ISBN 978-83-7614-374-3
  Institucionální podpora: RVO:67985963
  Klíčová slova: History * Aristocratic Women * Unity of Brethren
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny
  Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0288951
   
 5. 5.
  0494715 - HÚ 2019 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Just, Jiří
  Bratrská šlechta v Čechách a na Moravě v 16. a 17. století a nové možnosti jejího výzkumu.
  [The Unity of Brethren Nobility in Bohemia and Moravia in the 16th and 17th Century and new Research Possibilities.]
  Folia Historica Bohemica. Roč. 33, č. 1 (2018), s. 5-28. ISSN 0231-7494
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA16-11332S
  Institucionální podpora: RVO:67985963
  Klíčová slova: The Unity of Brethren * the Unity of Brethren nobility * aristocratic libraries * the Kralice Bible
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny
  Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0287808
   
 6. 6.
  0483468 - KNAV 2018 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Sladká, Veronika
  Nález unikátních exemplářů z bratrské produkce - příspěvek k poznání korektorské a ediční praxe Jednoty bratrské v 16. století.
  [The discovery of unique exemplars from Brethren´s printing production – contribution to recognition of correctors and editorial practices within the Unity of Brethren in 16th century.]
  Knihy a dějiny. Roč. 24, 1/2 (2017), s. 122-128. ISSN 1210-8510
  Klíčová slova: the Unity of Brethren * proof reading * editing strategies * Cibulka Izaiáš
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0279444
  Název souboruStaženoVelikostKomentářVerzePřístup
  0483468.pdf091.3 KBVydavatelský postprintpovolen
   
 7. 7.
  0470882 - FLÚ 2017 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Nodl, Martin
  Kalich v paměti Jednoty bratrské.
  [The chalice in memory of the Unity of Brethren.]
  Kalich jako symbol v prvním století utrakvismu. Praha: Filosofia, 2016 - (Halama, O.; Soukup, P.), s. 201-214. ISBN 978-80-7007-474-9
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP405/12/G148
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: Memory * Unity of Brethren * Utraquism
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0268436
   
 8. 8.
  0435807 - FLÚ 2015 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Beneš, Jiří
  Pojem harmonie u Wolfganga Ratkeho a u Jana Amose Komenského - blízké pojmy, vzdálená východiska.
  [The concept of harmony in Wolfgang Ratke and in John Amos Comenius - close concepts, remote starting points.]
  Idea harmonie v díle Jana Amose Komenského. Červený Kostelec: Mervart, 2014, s. 91-96. ISBN 978-80-7395-703-2; ISBN 978-80-7465-093-2
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: Comenius * Ratke * education * harmony * faith * nature * language * mind * Lutheranism * Unity of Brethren
  Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0239607
   
 9. 9.
  0400061 - FLÚ 2014 RIV GB eng M - Část monografie knihy
  Urbánek, Vladimír
  Displaced Intellectuals and Rebuilt Networks: The Protestant Exiles from the Lands of the Bohemian Crown.
  Religious Diaspora in Early Modern Europe: Strategies of Exile. London: Pickering & Chatto, 2014 - (Fehler, G.; Kroeker, G.; Parker, C.; Ray, J.), 167-179, 230-234. ISBN 978-1-84893-445-0
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: humanists * Lutherans * Unity of Brethren * J. A. Comenius * communication networks
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0227159
   
 10. 10.
  0398818 - FLÚ 2014 CZ eng M - Část monografie knihy
  Havelka, Tomáš (ed.) - Just, Jiří (ed.) - Petráčková, V. (ed.)
  Jan Lasitský, K navrácení se na první opuštěnou lásku Jednoty bratrské rozptýleným jejim z Čech a z Moravy ostatkům jménem Božím učiněné napomenutí.
  [Johann Lasitius, Czech translation of the History of Brethern by J. A. Comenius.]
  Dílo Jana Amose Komenského 9/2. Historia Lasitii. Historie Lasitského. Lesnae excidium. Carolo Gustavo votiva acclamatio. Praha: Academia, 2013, s. 155-294. ISBN 978-80-200-2244-8
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: Comenius * critical edition * Unity of Brethren * the life of church in 17th century
  Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0226190