Výsledky vyhledávání

 1. 1.
  0578801 - HÚ 2024 RIV PL pol M - Část monografie knihy
  Květina, Jan
  Czeskie refleksje nad polskim mesjanizmem. Mickiewicz, Krasiński i Trentowski w ujęciu Tomáša Garrigue’a Masaryka.
  [Czech Reflections on the Polish Messianism. Mickiewicz, Krasiński i Trentowski in the interprerations by Tomáš Garrigue Masaryk.]
  Między pracą organiczną a walką o niepodległość. Myśl filozoficzna w Wielkopolsce w okresie zaborów. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2022 - (Brzechczyn, K.; Wawrzynowicz, A.), s. 79-104. ISBN 978-83-66849-51-8
  Institucionální podpora: RVO:67985963
  Klíčová slova: T. G. Masaryk * Messianism * Polish nationalism * Czech nationalism
  Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
  Trvalý link: https://hdl.handle.net/11104/0347704
   
   
 2. 2.
  0577181 - FLÚ 2024 RIV SK cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Svoboda, Jan
  Hugo Fischer. Realismus, evropanství a hodnota demokracie.
  [Hugo Fischer. Realism, Europeanism and the value of democracy.]
  Etické myslenie minulosti a súčasnosti (ETPP 2023/25). Etika v 20. a 21. storočí II.. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta, 2023 - (Gluchman, V.; Kalajtzidis, J.), s. 10-42. Opera Philosophica, 43. ISBN 978-80-555-3152-6. E-ISSN 978-80-555-3152-6.
  [Etické myslenie minulosti a súčasnosti (ETPP 2023/25). Etika v 20. a 21. storočí II. Prešov (SK), 09.05.2023-10.05.2023]
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: realism * Europeanism * federation * Hugo Fischer * T. G. Masaryk * Karl Marx
  Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
  https://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Kalajtzidis2
  Trvalý link: https://hdl.handle.net/11104/0346700
   
   
 3. 3.
  0577113 - FLÚ 2024 RIV SK cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Drozenová, Wendy
  Pojetí humanity ve filosofii morálky Josefa Tvrdého.
  [Concept of humanity in moral philosophy of Josef Tvrdý.]
  Etické myslenie minulosti a súčasnosti (ETPP 2022/24): etika v 20. a 21. storočí I.. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta, 2023 - (Gluchman, V.; Kalajtzidis, J.), s. 34-49. Opera Philosophica, 42/2023. ISBN 978-80-555-3085-7.
  [Etické myslenie minulosti a súčasnosti (ETPP 2022/24): etika v 20. a 21. storočí 1. Prešov (SK), 28.09.2022-29.09.2022]
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: Josef Tvrdý * humanity * moral philosophy * T. G. Masaryk * Czech positivism * religion
  Obor OECD: Ethics (except ethics related to specific subfields)
  https://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Kalajtzidis1
  Trvalý link: https://hdl.handle.net/11104/0346880
   
   
 4. 4.
  0572521 - FLÚ 2024 SK cze M - Část monografie knihy
  Svoboda, Jan
  Význam humanitních věd v Masarykově soustavě věd.
  [The importance of the humanities in Masaryk’s system of sciences.]
  K nové vědecké epoše. Globální srovnání deformací vědy. Bratislava: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2023 - (Hrubec, M.; Višňovský, E.), s. 233-250. ISBN 978-80-8202-205-9
  Grant ostatní: AV ČR(CZ) StrategieAV21/15
  Program: StrategieAV
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: T. G. Masaryk * classification of sciences * humanities * ‘scientific’ metaphysics * ethics * David Hume * Auguste Comte * John Stuart Mill * Franz Brentano
  Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
  https://www.databazeknih.cz/knihy/k-nove-vedecke-epose-globalni-srovnani-deformaci-vedy-511527
  Trvalý link: https://hdl.handle.net/11104/0343407
   
   
 5. 5.
  0572201 - FLÚ 2024 RIV CZ cze K - Konferenční příspěvek (tuzemská konf.)
  Bednář, Miloslav
  Masarykovo pojetí středoevropské a celoevropské demokratické jednoty.
  [Masaryk’s Concept of Central European and Whole-European Democratic Unity.]
  Republika ve změnách a trvání. Praha: Academia, 2022 - (Kober, J.), s. 101-120. Strategie AV21. Špičkový výzkum ve veřejném zájmu. ISBN 978-80-200-3370-3.
  [Na prahu nové doby. Mezioborová konference o počátcích Československé republiky. Praha (CZ), 26.10.2018-29.10.2018]
  Grant ostatní: AV ČR(CZ) StrategieAV21/11
  Program: StrategieAV
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: T. G. Masaryk * H. J. Mackinder * Europe * European unity * democracy
  Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
  https://www.academia.cz/republika-ve-zmenach-a-trvani--kober-jan--academia--2023
  Trvalý link: https://hdl.handle.net/11104/0343156
   
   
 6. 6.
  0572036 - FLÚ 2024 RIV NL eng M - Část monografie knihy
  Bednář, Miloslav
  Masaryk’s Czech Question and the Idea of the Czech State.
  Recalling Masaryk’s The Czech Question. Humanity and Politics on the Threshold of the Twenty-First Century. Leiden: Brill, 2023 - (Svoboda, J.; Prázný, A.), s. 153-167. ISBN 978-90-04-53490-2
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: T. G. Masaryk * The Czech Question * the Idea of the Czech State
  Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
  https://doi.org/10.1163/9789004534919_011
  Trvalý link: https://hdl.handle.net/11104/0343121
   
   
 7. 7.
  0572004 - FLÚ 2024 RIV NL eng M - Část monografie knihy
  Svoboda, Jan
  The Relevance of Humanities in Masaryk’s System of Sciences.
  Towards a New Research Era. A Global Comparison of Research Distortions. Leiden: Brill, 2023 - (Hrubec, M.; Višňovský, E.), s. 156-170. ISBN 978-90-04-54493-2
  Grant ostatní: AV ČR(CZ) StrategieAV21/15
  Program: StrategieAV
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: T. G. Masaryk * classification of sciences * humanities * scientific metaphysics * ethics * David Hume * Auguste Comte * John Stuart Mill * Franz Brentano
  Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
  https://doi.org/10.1163/9789004546035_012
  Trvalý link: https://hdl.handle.net/11104/0343104
   
   
 8. 8.
  0565068 - HÚ 2023 CZ cze K - Konferenční příspěvek (tuzemská konf.)
  Hladký, Ladislav
  TGM, jižní Slované a Balkán.
  [TGM [T. G. Masaryk], the South Slavs and the Balkans.]
  Masaryk: politik na evropské úrovni. Sborník z konference konané u příležitosti 80. výročí úmrtí TGM. Praha: Nakladatelství Academia, 2022 - (Ort, D.; Eichler, P.), s. 123-146. ISBN 978-80-200-3163-1.
  [Masaryk: politik na evropské úrovni. Praha (CZ), 26.09.2017-26.09.2017]
  Institucionální podpora: RVO:67985963
  Klíčová slova: T. G. Masaryk * South Slavs * Balkan
  Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
  Trvalý link: https://hdl.handle.net/11104/0336615
   
   
 9. 9.
  0559703 - FLÚ 2023 RIV PL eng J - Článek v odborném periodiku
  Drozenová, Wendy
  T. G. Masaryk’s involvement in the Jewish issue.
  Ethics & Bioethics (in Central Europe). Roč. 12, 1/2 (2022), s. 21-28. ISSN 1338-5615. E-ISSN 2453-7829
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: Anti-Semitism * Czech question * Hilsner affair * Jewish question * T. G. Masaryk * Zionism and assimilation movement
  Obor OECD: Ethics (except ethics related to specific subfields)
  Impakt faktor: 0.700, rok: 2022
  Způsob publikování: Open access
  https://doi.org/10.2478/ebce-2022-0010
  Trvalý link: https://hdl.handle.net/11104/0334527
   
   
 10. 10.
  0548862 - HÚ 2022 RIV SK cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Vlček, Radomír
  28. říjen 1918 jako mezník českého a slovenského rusofilství.
  [October 28, 1918, as a milestone Czech and Slovak rusofilism.]
  Slovensko a Rusko v zlomových okamihoch dejín: ľudia, idey, udalosti (Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, konanej 12.–14. 9. 2018 v Prešove). Bratislava: Katedra všeobecných dejín FiF UK, 2020 - (Daniš, M.; Harbuľová, Ľ.), s. 51-65. Acta historica Posoniensia, 37. ISBN 978-80-8127-306-3.
  [Slovensko a Rusko v zlomových okamihoch dejín: ľudia, idey, udalosti. Prešov (SK), 12.09.2018-14.09.2018]
  Institucionální podpora: RVO:67985963
  Klíčová slova: Czechoslovak Republic * October 28. 1918 * rusofilism * T. G. Masaryk * Karel Kramář
  Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0324909
   
   

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.