Výsledky vyhledávání

 1. 1.
  0521541 - ÚMG 2020 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Lustyk, Diana - Kinský, Slavomír - Ullrich, K. K. - Yancoskie, M. - Kasikova, Lenka - Gergelits, Václav - Sedláček, Radislav - Chan, Y.F. - Odenthal-Hesse, Linda - Forejt, Jiří - Jansa, Petr
  Genomic Structure of Hstx2 Modifier of Prdm9-Dependent Hybrid Male Sterility in Mice.
  Genetics. Roč. 213, č. 3 (2019), s. 1047-1063. ISSN 0016-6731
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) LQ1604; GA ČR GA16-01969S
  Institucionální podpora: RVO:68378050
  Klíčová slova: Speciation * Hybrid sterility X2 * Prdm9 * Bionano optical mapping * SPO11Cas9 transgene * Fmr1nb
  Kód oboru RIV: EB - Genetika a molekulární biologie
  Impakt faktor: 3.564, rok: 2018
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0306139
  Název souboruStaženoVelikostKomentářVerzePřístup
  Genetics_D_Lustyk_2019.pdf02.2 MBAutorský preprintvyžádat
   
 2. 2.
  0521508 - ÚMG 2020 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Mihola, Ondřej - Pratto, F. - Brick, K. - Linhartová, Eliška - Kobets, Tetyana - Flachs, Petr - Baker, C.L. - Sedláček, Radislav - Paigen, K. - Petkov, P.M. - Camerini-Otero, R.D. - Trachtulec, Zdeněk
  Histone methyltransferase PRDM9 is not essential for meiosis in male mice.
  Genome Research. Roč. 29, č. 7 (2019), s. 1078-1086. ISSN 1088-9051
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA14-20728S; GA ČR(CZ) GA16-06548S; GA MŠk(CZ) LM2015040; GA MŠk(CZ) ED1.1.00/02.0109; GA MŠk LO1419
  Institucionální podpora: RVO:68378050
  Klíčová slova: double-strand breaks * recombination hotspots * localization * infertility * speciation * asynapsis * musculus * strains * drive * gene
  Kód oboru RIV: EB - Genetika a molekulární biologie
  Impakt faktor: 9.944, rok: 2018
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0306110
  Název souboruStaženoVelikostKomentářVerzePřístup
  Genome_Research_O_Mihola_2019.pdf08.7 MBVydavatelský postprintvyžádat
   
 3. 3.
  0521054 - BC 2020 RIV AT eng J - Článek v odborném periodiku
  Gruber, Ansgar
  What's in a name? How organelles of endosymbiotic origin can be distinguished from endosymbionts.
  Microbial cell. Roč. 6, č. 2 (2019), s. 123-133. E-ISSN 2311-2638
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP501/12/G055
  Institucionální podpora: RVO:60077344
  Klíčová slova: horizontal transfer * genus symbiodinium * evolution * genomes * symbiosis * protein * biogeography * specificity * acquisition * difference * organelle * evolution * endocytobiosis * symbiogenesis * chloroplast * eukaryogenesis * speciation
  Kód oboru RIV: CE - Biochemie
  Obor OECD: Biochemistry and molecular biology
  http://microbialcell.com/wordpress/wp-content/uploads/2019/01/2019A-Gruber-Microbial-Cell.pdf
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0305716
   
 4. 4.
  0520653 - ÚBO 2021 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Nicolas, V. - Fabre, P.-H. - Bryja, Josef - Denys, C. - Verheyen, E. - Missoup, A. D. - Olayemi, A. - Katuala, P. - Dudu, A. - Colyn, M. - Kerbis Peterhans, J. C. - Demos, T.
  The phylogeny of the African wood mice (Muridae, Hylomyscus) based on complete mitochondrial genomes and five nuclear genes reveals their evolutionary history and undescribed diversity.
  Molecular Phylogenetics and Evolution. Roč. 144, MAR (2020), č. článku 106703. ISSN 1055-7903
  Grant CEP: GA ČR GAP506/10/0983; GA ČR GA15-20229S
  Institucionální podpora: RVO:68081766
  Klíčová slova: Biogeography * Mammals * Rodents * Speciation * Taxonomy * Tropical Africa
  Impakt faktor: 3.992, rok: 2018
  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1055790319305366?via%3Dihub
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0305290
   
 5. 5.
  0512091 - ÚIACH 2020 CZ cze M - Část monografie knihy
  Musil, Stanislav
  Speciační analýza založená na generování hydridů a atomové absorpční a fluorescenční spektrometrii.
  [Speciation analysis based on hydride generation and atomic absorption and fluorescence spectrometry.]
  Atomová absorpční spektrometrie. Kurz AAS II. Praha: Spektroskopická společnost Jana Marka Marci, 2019 - (Otruba, V.), s. 105-112. ISBN 978-80-88195-17-7
  Institucionální podpora: RVO:68081715
  Klíčová slova: speciation analysis * atomic absorption spectrometry * atomic fluorescence spectrometry
  Kód oboru RIV: CB - Analytická chemie, separace
  Obor OECD: Analytical chemistry
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0302297
  Název souboruStaženoVelikostKomentářVerzePřístup
  0512091.pdf0299.6 KBJinávyžádat
   
 6. 6.
  0511861 - ÚIACH 2020 cze K - Konferenční příspěvek (tuzemská konf.)
  Schrenková, V. - Kaňa, A. - Kratzer, Jan - Matoušek, Tomáš - Petry-Podgórska, Inga
  Speciační analýza rtuti: postkolonové generování hydridů a studium jejich dealkylací pomocí kryogenní pasti.
  [Speciation analysis of mercury: post-column hydride generation and investigation of their de-alkylations by cryogenic trap.]
  Studentská vědecká konference. Sborník anotací. Praha: VŠCHT v Praze, 2019, s. 1-25.
  [Studentská vědecká konference 2019. VŠCHT Praha (CZ), 22.11.2019-22.11.2019]
  Grant CEP: GA ČR GA18-01116S
  Institucionální podpora: RVO:68081715
  Klíčová slova: mercury * speciation analysis * volatile species generation
  Kód oboru RIV: CB - Analytická chemie, separace
  Obor OECD: Analytical chemistry
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0302111
  Název souboruStaženoVelikostKomentářVerzePřístup
  0511861_full_text.pdf0473.7 KBAutorský postprintvyžádat
  0511861.pdf2216.2 KBVydavatelský postprintpovolen
   
 7. 7.
  0509170 - ÚIACH 2020 PL eng A - Abstrakt
  Petry-Podgórska, Inga - Migašová, M. - Kratzer, Jan
  Acidic and enzymatic hair degradation for mercury speciation analysis.
  CECE 2019. Gdańsk: University of Gdańsk, 2019. s. 69-69.
  [CECE 2019. International Interdisciplinary Meeting on Bioanalysis /16./. 24.09.2019-26.09.2019, Gdańsk]
  Institucionální podpora: RVO:68081715
  Klíčová slova: mercury speciation analysis * atomic absorption spectrometry (AAS) * volatile species generation (VSG)
  Kód oboru RIV: CB - Analytická chemie, separace
  Obor OECD: Analytical chemistry
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0299932
  Název souboruStaženoVelikostKomentářVerzePřístup
  05091700001.pdf01.7 MBJinápovolen
   
 8. 8.
  0505767 - BC 2020 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Segar, Simon Tristram - Volf, M. - Sisol, M. - Pardikes, Nicholas Alexander - Vilarós Souto, Daniel
  Chemical cues and genetic divergence in insects on plants: conceptual cross pollination between mutualistic and antagonistic systems.
  Current Opinion in Insect Science. Roč. 32, APR 01 (2019), s. 83-90. ISSN 2214-5745
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA15-24571S
  Institucionální podpora: RVO:60077344
  Klíčová slova: host shifts * florivores * speciation
  Kód oboru RIV: EH - Ekologie - společenstva
  Obor OECD: Ecology
  Impakt faktor: 3.784, rok: 2018
  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214574518301172?via%3Dihub
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0297170
   
 9. 9.
  0505447 - ÚIACH 2020 RIV CZ cze K - Konferenční příspěvek (tuzemská konf.)
  Matoušek, Tomáš
  Generování hydridů ve spojení s hmotnostní spektrometrií s indukčně vázaným plazmatem.
  [Hydride generation in connection with inductively coupled plasma mass spectrometry.]
  10. kurz ICP 2019. Brno: Spektroskopická společnost Jana Marka Marci, 2019 - (Otruba, V.; Vaculovič, T.; Vašina, T.), s. 1-6. ISBN 978-80-88195-10-8.
  [Kurz ICP 2019 /10./. Brno (CZ), 27.05.2019-30.05.2019]
  Institucionální podpora: RVO:68081715
  Klíčová slova: hydride generation * ICP-MS * speciation analysis
  Kód oboru RIV: CB - Analytická chemie, separace
  Obor OECD: Analytical chemistry
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0296943
  Název souboruStaženoVelikostKomentářVerzePřístup
  0505447.pdf15.9 MBJinápovolen
   
 10. 10.
  0505298 - ÚIACH 2020 CZ cze D - Dizertace
  Žídek, Radek
  Speciační analýza rtuti v kapalných a plynných vzorcích. Diplomová práce.
  [Speciation analysis of mercury in liquid and gaseous samples. Diploma thesis.]
  Ústav analytické chemie AV ČR, v. v. i. Obhájeno: Praha: Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta. 27.5.2019. - Praha: Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019. 61 s.
  Grant CEP: GA ČR GA18-01116S
  Institucionální podpora: RVO:68081715
  Klíčová slova: mercury * speciation analysis * gold amalgamator * generation of volatile compounds
  Kód oboru RIV: CB - Analytická chemie, separace
  Obor OECD: Analytical chemistry
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0296764
  Název souboruStaženoVelikostKomentářVerzePřístup
  0505298.pdf01.9 MBAutorský postprintvyžádat