Výsledky vyhledávání

 1. 1.
  0570561 - ÚFM 2024 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Zobač, Ondřej - Karpíšková, Lenka - Kroupa, Aleš
  Experimental Study of the Ternary Phase Diagram Al-Ge-Mg.
  Journal of Phase Equilibria and Diffusion. Early access (2023). ISSN 1547-7037. E-ISSN 1863-7345
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA22-22187S
  Institucionální podpora: RVO:68081723
  Klíčová slova: Al-Ge-Mg phase diagram * sem * ternary phase * xrd
  Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
  Impakt faktor: 1.284, rok: 2021
  Způsob publikování: Open access
  https://link.springer.com/article/10.1007/s11669-023-01025-3
  Trvalý link: https://hdl.handle.net/11104/0341863

             
   
   
 2. 2.
  0570409 - ÚFM 2024 RIV NL eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Šulák, Ivo - Hrbáček, Karel - Obrtlík, Karel
  High Temperature Fatigue Properties of Boron-doped Superalloy B1914.
  Procedia Structural Integrity. Vol. 43. Amsterdam: Elsevier B. V., 2023 - (Pokluda, J.; Šandera, P.), s. 209-2014. ISSN 2452-3216.
  [MSMF10 - International Conference on Materials Structure and Micromechanics of Fracture /10./. Brno (CZ), 12.09.2022-14.09.2022]
  Grant CEP: GA TA ČR FW03010190
  Institucionální podpora: RVO:68081723
  Klíčová slova: Fatigue hardening/softening curves * Cyclic stress-strain curves * Fatigue life curves * precipitates * SEM * TEM
  Obor OECD: Materials engineering
  Trvalý link: https://hdl.handle.net/11104/0341955

             
   
   
 3. 3.
  0569205 - BC 2023 RIV CZ cze L - Prototyp, funkční vzorek
  Nebesářová, Jana - Vancová, Marie - Týč, Jiří - Kitzberger, František - Masařová, Petra - Vaněček, Jiří - Šlouf, Miroslav - Skoupý, Radim - Krzyžánek, Vladislav
  Modifikovaná souprava pro přípravu biologických preparátů pro 3D rastrovací elektronovou mikroskopii.
  [Improved specimen preparation kit for 3D SEM.]
  Interní kód: TN01000008/12-V010 ; 2022
  Technické parametry: Upravená souprava pro přípravu biologických preparátů pro 3D elektronovou mikroskopii,složená z dávek chemických činidel a potřebného vybavení, která nově obsahuje modifikovanou epoxidovou pryskyřici zvyšující odolnost výsledného preprátu k nabíjení při analýze v elektronovém mikroskopu.
  Ekonomické parametry: Upravená souprava pro přípravu biologických vzorků pro 3D rastrovací elektronovou mikroskopii je využitelná v oblasti biologického a biomedicínského výzkumu.
  Grant CEP: GA TA ČR(CZ) TN01000008
  Institucionální podpora: RVO:60077344 ; RVO:61389013 ; RVO:68081731
  Klíčová slova: 3D analýza biologických objektů * 3D skenovací/rastrovací elektronová mikroskopie * SBF SEM * FIB SEM * Micro-array tomografie * příprava biologických vzorků
  Obor OECD: Cell biology; Polymer science (UMCH-V)
  Trvalý link: https://hdl.handle.net/11104/0340584

             
   
   
 4. 4.
  0568572 - ÚPT 2023 CZ eng A - Abstrakt
  Šlouf, Miroslav - Skoupý, Radim - Pavlova, Ewa - Krzyžánek, Vladislav
  High-resolution Powder Nano-Beam Diffraction in Scanning Electron Microscopy.
  16th Multinational Congress on Microscopy, 16MCM, 04-09 September 2022, Brno, Czech Republic. Book of abstracts. Brno: Czechoslovak Microscopy Society, 2022 - (Krzyžánek, V.; Hrubanová, K.; Hozák, P.; Müllerová, I.; Šlouf, M.). s. 76-77. ISBN 978-80-11-02253-2.
  [Multinational Congress on Microscopy /16./. 04.09.2022-09.09.2022, Brno]
  Grant CEP: GA TA ČR(CZ) TN01000008; GA ČR(CZ) GA21-13541S
  Institucionální podpora: RVO:68081731 ; RVO:61389013
  Klíčová slova: SEM * Powder NanoBeam Diffraction
  https://www.16mcm.cz/wp-content/uploads/2022/09/16MCM-abstract-book.pdf
  Trvalý link: https://hdl.handle.net/11104/0339862

             
   
   
 5. 5.
  0568500 - ÚPT 2023 CZ eng A - Abstrakt
  Nebesářová, Jana - Ďurinová, Eva - Kitzberger, František - Skoupý, Radim - Týč, Jiří
  Distribution of staining agents in samples of mice soft tissues prepared for Serial Block Face SEM.
  16th Multinational Congress on Microscopy, 16MCM, 04-09 September 2022, Brno, Czech Republic. Book of abstracts. Brno: Czechoslovak Microscopy Society, 2022 - (Krzyžánek, V.; Hrubanová, K.; Hozák, P.; Müllerová, I.; Šlouf, M.). s. 189-190. ISBN 978-80-11-02253-2.
  [Multinational Congress on Microscopy /16./. 04.09.2022-09.09.2022, Brno]
  Grant CEP: GA TA ČR(CZ) TN01000008; GA MŠk(CZ) LM2018129
  Institucionální podpora: RVO:68081731 ; RVO:60077344
  Klíčová slova: SBF SEM * biological sample preparation * chemical reagents * electron microscopy
  Obor OECD: Cell biology
  https://www.16mcm.cz/wp-content/uploads/2022/09/16MCM-abstract-book.pdf
  Trvalý link: https://hdl.handle.net/11104/0339801

             
   
   
 6. 6.
  0568483 - ÚTAM 2024 RIV CZ cze V - Výzkumná zpráva
  Bauerová, Pavla - Frankeová, Dita - Slížková, Zuzana - Vondráčková, Michaela
  Analýza malty z 19. století.
  [Analysis of a 19th century mortar.]
  Praha: ČVUT v Praze, Kloknerův ústav, 2023. 8 s.
  Institucionální podpora: RVO:68378297
  Klíčová slova: SEM-EDS analysis * historic mortar * hydraulic lime * decalcification * carbonatization
  Obor OECD: Materials engineering
  Trvalý link: https://hdl.handle.net/11104/0339787

             
   
   
 7. 7.
  0568145 - ARÚB 2023 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Bárta, Patrick - Hlavica, Michal
  Experimentální ověření možných historických tavidel v kovářském svařování.
  [Experimental evaluation of possible historic fluxes in forge welding.]
  Archeologia Technica. Roč. 33, podzim (2022), s. 9-20. ISSN 1805-7241
  Grant ostatní: AV ČR(CZ) StrategieAV21/28
  Program: StrategieAV
  Institucionální podpora: RVO:68081758
  Klíčová slova: iron * fluxes * iron smelting * experimental archaeology * EDX SEM
  Obor OECD: Archaeology
  Způsob publikování: Open access
  http://archeologiatechnica.cz/node/390
  Trvalý link: https://hdl.handle.net/11104/0339526

             
   
   
 8. 8.
  0567832 - ÚJF 2023 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Cutroneo, Mariapompea - Havránek, Vladimír - Vacík, Jiří - Torrisi, L. - Silipigni, L. - Malinský, Petr - Macková, Anna
  Gold nanoparticles produced by laser ablation in distilled water assisted by electric field.
  Radiation Effects and Defects in Solids. Roč. 177, 11-12 (2022), s. 1232-1242. ISSN 1042-0150. E-ISSN 1029-4953
  Grant CEP: GA MŠk EF16_013/0001812
  Výzkumná infrastruktura: CANAM II - 90056
  Institucionální podpora: RVO:61389005
  Klíčová slova: Laser ablation in medium * nanoparticles * electric field * SEM-EDX
  Obor OECD: Fluids and plasma physics (including surface physics)
  Impakt faktor: 1.024, rok: 2021
  Způsob publikování: Omezený přístup
  https://doi.org/10.1080/10420150.2022.2163719
  Trvalý link: https://hdl.handle.net/11104/0339088

             
   
   
 9. 9.
  0567635 - ÚFM 2023 RIV CZ cze L - Prototyp, funkční vzorek
  Pokorný, Pavel - Šmíd, Miroslav - Náhlík, Luboš
  In-situ zatěžovací modul pro elektronový mikroskop.
  [In-situ loading module for scanning electron microscope.]
  Interní kód: 202206 ; 2022
  Technické parametry: Vyvozená síla v rozsahu 0 - 4000 N, vyvozování síly realizováno otočením samosvorného šroubu M10 se stoupáním 0,5 mm, který tlačí na páku zatěžovacího modulu, integrované snímače síly (tenzometry) na zatěžovací páce se zapojením do plného Wheatsonova mostu (snímače síly se připojují k externímu zesilovači) s možností nastavení zátěžné síly s typickou přesností ±10 N v celém rozsahu zatížení, možnost zatěžování standardizovaného C(T) zkušebního tělesa s parametrem W = 30 mm a tělesa pro tahové/únavové testy (pás), zatěžovací modul má kompaktní rozměry 137 × 100 × 38 mm (šířka × hloubka × výška) s možností vložení modulu do typické komory SEM s dostupným minimálním prostorem 200 × 200 × 120 mm (šířka × hloubka × výška) aniž by modul překážel typicky užívaným detektorům v SEM, materiál: ocel.
  Ekonomické parametry: Pozorování zatíženého zkušebního miniaturizovaného C(T) tělesa s únavovou trhlinou ve skenovacím elektronovém mikroskopu (SEM). V zatíženém stavu C(T) tělesa, lze sledovat důležité procesy u čela únavové trhliny, které nastávají v průběhu cyklického zatěžování.
  Grant CEP: GA TA ČR(CZ) FW03010504
  Institucionální podpora: RVO:68081723
  Klíčová slova: In-situ * SEM * loading module * C(T) specimen * fatigue crack
  Obor OECD: Audio engineering, reliability analysis
  Trvalý link: https://hdl.handle.net/11104/0338923

             
   
   
 10. 10.
  0567515 - ÚPT 2023 CZ eng A - Abstrakt
  Piňos, Jakub - Frank, Luděk
  Real Time Observation of strain in the SEM copper sample.
  16th Multinational Congress on Microscopy, 16MCM, 04-09 September 2022, Brno, Czech Republic. Book of abstracts. Brno: Czechoslovak Microscopy Society, 2022 - (Krzyžánek, V.; Hrubanová, K.; Hozák, P.; Müllerová, I.; Šlouf, M.). s. 351-352. ISBN 978-80-11-02253-2.
  [Multinational Congress on Microscopy /16./. 04.09.2022-09.09.2022, Brno]
  Grant ostatní: AV ČR(CZ) StrategieAV21/26
  Program: StrategieAV
  Institucionální podpora: RVO:68081731
  Klíčová slova: SEM * SLEEM * deformation
  Obor OECD: Materials engineering
  https://www.16mcm.cz/wp-content/uploads/2022/09/16MCM-abstract-book.pdf
  Trvalý link: https://hdl.handle.net/11104/0338768

             
   
   

  Tyto stránky využívají soubory cookies,které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom, jak používáme cookies.