Výsledky vyhledávání

 1. 1.
  0548018 - FLÚ 2022 CZ cze O - Ostatní výsledky
  Bažant, Jan - Čadková, Daniela - Poláčková, Eliška - Sarkissian, Alena - Vaculínová, Marta
  Recepce antické kultury v databázích.
  [Reception of Classical Culture in databases.]
  2021
  Výzkumná infrastruktura: LINDAT/CLARIAH-CZ - 90101
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: Classical Reception * visual arts * theatre * productions of Greek and Roman Drama * Latin inscriptions * Mythology * Classical History
  Obor OECD: Specific languages
  https://www.academia.cz/uploads/media/preview/0001/08/68291771489dc6ea75633163997472363b2b24cc.pdf
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0324146
   
   
 2. 2.
  0534410 - FLÚ 2021 CZ cze N - Článek v novinách
  Sarkissian, Alena
  Herkulův návrat k sobě.
  Divadelní noviny. Roč. 29, č. 19 (2020). ISSN 1210-471X
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: Seneca * Hercules Furens * theatre production * reception * Roman drama
  Obor OECD: Performing arts studies (Musicology, Theater science, Dramaturgy)
  https://www.divadelni-noviny.cz/herkuluv-navrat-k-sobe
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0312610
   
   
 3. 3.
  0505405 - FLÚ 2020 RIV eng U - Uspořádání akce
  Sarkissian, Alena - Poláčková, Eliška
  From Antiquity to Modernity: Performing Greek and Roman Drama.
  [Prague, 22.05.2019-26.05.2019, (K-WRD 47/27)]
  Grant ostatní: AV ČR(CZ) StrategieAV21/14
  Program: StrategieAV
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: Reception studies * Greek Drama * Roman Drama * Greek theatre * Roman theatre * performance studies
  Obor OECD: Performing arts studies (Musicology, Theater science, Dramaturgy)
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0296918
   
   
 4. 4.
  0485851 - FLÚ 2018 CZ eng R - Recenze
  Sarkissian, Alena
  [Review].
  [MARSHALL, C. W.; HAWKINS, T.: Athenian Comedy in the Roman Empire. London: Bloomsbury Academic, 2015. 296 s. ISBN 978-1-47258-883-5]. Listy filologické. Kabinet pro klasická studia Filosofického ústavu AV ČR, v. v. i. Roč. 140, 3/4 (2017), s. 501-503. ISSN 0024-4457
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: classical comedy * Roman drama * Greek drama * reception studies
  Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0280779
   
   
 5. 5.
  0480985 - FLÚ 2018 CZ cze M - Část monografie knihy
  Sarkissian, Alena
  Návštěva z minulosti aneb Iásón. Drama - mýtus.
  [Visit from the Past or Iason. Drama - Myth.]
  Roland Schimmelpfennig. Žena z dřívějška. Třetí inscnace sedmdesáté třetí sezony 2017/2018: premiéra 4. listopadu 2017. Brno: Městské divadlo Brno, 2017, s. 115-134. ISBN 978-80-270-3104-7
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: Roland Schimmelpfennig * Medeia * Euripides * Seneca * Greek Drama * Roman Drama * Reception Studies
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0276628
   
   
 6. 6.
  0399849 - FLÚ 2014 CZ cze M - Část monografie knihy
  Čadková, Daniela
  Bibliografie překladů antických dramat.
  [Bibliography of Czech Translations of Ancient Dramas.]
  Co je nám po Hekubě. Praha: Brkola, 2012 - (Stehlíková, E.), s. 265-318. ISBN 978-80-905152-6-0
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: bibliography * Ancient Greek Drama * Ancient Roman drama
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0227131
   
   
 7. 7.
  0351399 - FLÚ 2011 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Sarkissian, Alena
  Databáze českých inscenací antických dramat Olympos.
  [Olympos database of the Czech Performances of Ancient Dramas.]
  O divadle na Moravě a ve Slezsku. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2009 - (Štefanides, J.), s. 201-202. ISBN 978-80-244-2427-9.
  [O divadle na Moravě a ve Slezsku III. Olomouc (CZ), 08.10.2008-08.10.2008]
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90090514
  Klíčová slova: Roman drama * Greek drama * production * theatre * performance
  Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0191162
   
   
 8. 8.
  0351392 - FLÚ 2011 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
  Čadková, Daniela
  Production of Seneca's Phaedra in Prague.
  Eirene. Roč. 45, 1-2 (2009), s. 69-72. ISSN 0046-1628
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90090514
  Klíčová slova: Roman drama * Greek drama * production * theatre * performance
  Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0191156
   
   
 9. 9.
  0335552 - FLÚ 2010 SK cze T - Překlad
  Sarkissian, Alena
  [Kontinuita a proměnlivost v římském divadle - překlad].
  [Continuity and Change in the Roman Theatre - Translation.]
  [JORY, J.: Continuity and Change in the Roman Theatre. In J. H. Betts – J. T. Hooker – J. R. Oren (eds.) Studies in Honour of T.B.L. Webster. Bristol 1986, 143-152]. KOD. Roč. 3, č. 3 (2009), s. 27-34. ISSN 1337-1800
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90090514
  Klíčová slova: Roman drama * roman theatre * Roman Empire
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0179986
   
   
 10. 10.
  0335538 - FLÚ 2010 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
  Čadková, Daniela - Sarkissian, Alena
  Productions of Greek and Roman Drama on the Czech Stage 2001–2009.
  [Inscenace řeckého a římského dramatu na českých scénách 2001-2009.]
  Eirene. Roč. 45, č. 45 (2009), s. 73-102. ISSN 0046-1628
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90090514
  Klíčová slova: greek and roman drama * Czech theatre * tragedy * comedy
  Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0179975