Výsledky vyhledávání

 1. 1.
  0548686 - FLÚ 2022 RIV cze U - Uspořádání akce
  Novotný, Robert - Bažant, Vojtěch
  Letní škola medievistických studií /17./.
  [The 17th Summer School of Medieval Studies.]
  [Sázava, 03.09.2021-05.09.2021, (W-EUR 78/4)]
  Grant ostatní:AV ČR(CZ) StrategieAV21/11
  Program:StrategieAV
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: workshop * Middle Ages * Climatic Change
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny
  Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0324736
   
   
 2. 2.
  0548564 - HÚ 2022 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Záruba, František
  Hrad Lipnice a jeho stavební vývoj v předhusitské době.
  Lipnická bible. Štít víry v neklidných časech pozdního středověku. Okrouhlice: Spolek Za záchranu rodného domu Jana Zrzavého v Okrouhlici, 2021 - (Doležalová, L.; Pacovský, K.), s. 242-263. ISBN 978-80-908223-0-6
  Institucionální podpora: RVO:67985963
  Klíčová slova: Middle Ages * castle architecture * 14th century * Lipnice nad Sázavou
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny
  Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0324607
   
   
 3. 3.
  0548560 - HÚ 2022 RIV DE ger C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Záruba, František
  Aber leider malen die Leute den Trojanischen Krieg anstelle der Passion Christi. Ein Beitrag zur malerischen Ausschmückung profaner Burgbereiche in Böhmen und Mähren in der vorhussitischen Zeit.
  Über den Hof und am Hofe. Literatur und Geschichtsschreibung im Mittelalter. Dresden: Thelem, 2021 - (Dvořáčková-Malá, D.; Solomon, K.; Margue, M.), s. 97-112. ISBN 978-3-95908-438-3.
  [Höfe und Residenzen im Mittelalter /7./ „Über den Hof und am Hofe“ Geschichtsschreibung und Literatur. Prag (CZ), 29.01.2019-29.01.2019]
  Institucionální podpora: RVO:67985963
  Klíčová slova: Middle Ages * Wall paintings * castle architecture * 14th century
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny
  Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0324604
   
   
 4. 4.
  0548485 - HÚ 2022 RIV DE ger M - Část monografie knihy
  Sterneck, Tomáš - Šimůnek, Robert
  Der böhmische und mährische Niederadel im Spätmittelalter und in der Frühen Neuzeit. Seine sozialen, politischen und kulturellen Hintergründe.
  [The Bohemian and Moravian lesser nobility in the late Middle Ages and in the Early Modern Period. Its social, political and cultural background.]
  Niederadlige Herrschaftskulturen. Legitimationen – Repräsentationen – Strategien. Halle: Mitteldeutscher Verlag, 2021 - (Helten, L.; Neugebauer, A.; Schirmer, U.), s. 39-72. ISBN 978-3-96311-532-5
  Institucionální podpora: RVO:67985963
  Klíčová slova: lesser nobility * Middle Ages * Early Modern Period
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny
  Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0324500
   
   
 5. 5.
  0548442 - ARÚ 2022 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Frolík, Jan - Dvořáčková Hendrychová, Soňa
  Kostel sv. Václava v Žabonosech. Díl I, Katalog pohřebiště.
  [Church of St. Wenceslas in Žabonosy. Part I, Catalogue of cemetery.]
  Praha: Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i., 2021. 172 s. Projekt ABG, 4. ISBN 978-80-7581-035-9
  Grant CEP: GA ČR GB14-36938G
  Institucionální podpora: RVO:67985912
  Klíčová slova: cemetery * church * Early Middle Ages
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
  Obor OECD: Archaeology
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0324478
   
   
 6. 6.
  0548438 - HÚ 2022 RIV ger U - Uspořádání akce
  Dvořáčková-Malá, Dana
  Räume und Siedlungen. Höfe und Residenzen im Mittelalter VIII.
  [Spaces and Residences. Research on Courts and Residences in the Middle Ages VIII.]
  [Praha, 01.10.2021-01.10.2021, (K-EUR 15/2)]
  Institucionální podpora: RVO:67985963
  Klíčová slova: conference * courts * residences * middle ages
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny
  Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0324463
   
   
 7. 7.
  0548432 - HÚ 2022 RIV CZ cze O - Ostatní výsledky
  Dvořáčková-Malá, Dana
  Ne/znalosti o jídelníčku na panovnickém dvoře, in: Panovnická reprezentace v písemné kultuře středověku. Sborník k životnímu jubileu prof. PhDr. Ivana Hlaváčka, CSc. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2021, s. 51-60. (ed. Bláhová, M.; Holá, M.; Woitschová, K.) ISBN 978-80-246-4824-8.
  [Knowledge (?) of food at the royal court, in: Panovnická reprezentace v písemné kultuře středověku. Sborník k životnímu jubileu prof. PhDr. Ivana Hlaváčka, CSc. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2021, s. 51-60. (ed. Bláhová, M.; Holá, M.; Woitschová, K.) ISBN 978-80-246-4824-8.]
  2021
  Institucionální podpora: RVO:67985963
  Klíčová slova: royal court * alimentation * middle ages
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny
  Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0324460
   
   
 8. 8.
  0548426 - HÚ 2022 RIV DE ger C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Dvořáčková-Malá, Dana
  Wilhelm von Wenden und die Marienlegende des Heinrich Clûsenêre. Die höfische Literatur des Prager Hofes vom Ende des 13. Jahrhunderts im Lichte neuer Erkenntnisse.
  [Wilhelm von Wenden and the legend of the Virgin Mary by Heinrich Clûsenêre. The court literature of the Prague court from the end of the 13th century in the light of new discoveries.]
  Über den Hof und am Hofe. Literatur und Geschichtsschreibung im Mittelalter. Dresden: Thelem, 2021 - (Dvořáčková-Malá, D.; Solomon, K.; Margue, M.), s. 29-44. ISBN 978-3-95908-438-3.
  [Höfe und Residenzen im Mittelalter /7./ „Über den Hof und am Hofe“ Geschichtsschreibung und Literatur. Prag (CZ), 29.01.2019-29.01.2019]
  Institucionální podpora: RVO:67985963
  Klíčová slova: Court * Przemyslid * Epic * Middle Ages
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny
  Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0324453
   
   
 9. 9.
  0548418 - ARÚ 2022 RIV DE ger C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Profantová, Naďa
  Luxus aus dem Süden. Das Depot aus Domoušice, Bez. Louny, und die Fernkontakte Böhmens im 8. Jahrhundert.
  [A touch of luxury from the south. Domoušice finds shed light on Bohemia’s long-distance contacts in the 8th century.]
  Von den Hunnen zu den Türken. Reiterkrieger in Europa und Zentralasien. Halle (Saale): Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt - Landesmuseum für Vorgeschichte, 2021 - (Daim, F.; Meller, H.; Pohl, W.), s. 215-237. Tagungen des Landesmuseums für Vorgeschichte Halle, 23. ISBN 978-3-948618-24-7. ISSN 1867-4402.
  [Von den Hunnen zu den Türken. Reiterkrieger in Europa und Zentralasien. Mainz (DE), 25.04.2018-26.04.2018]
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA18-00477S
  Institucionální podpora: RVO:67985912
  Klíčová slova: Early Middle Ages * Bohemia * hoard * long-distance contacts
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
  Obor OECD: Archaeology
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0324456
   
   
 10. 10.
  0548404 - ARÚ 2022 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Chytráček, Miloslav - Metlička, M.
  Raně středověké osídlení Vladaře u Žlutic.
  [The early medieval settlement of the hillfort of Vladař near Žlutice.]
  Archeologické výzkumy v jižních Čechách. Roč. 34 (2021), s. 301-318. ISSN 0231-8237
  Institucionální podpora: RVO:67985912
  Klíčová slova: Záhořice-Vladař * Chyše * Early Middle Ages * Hillfort period * settlement
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
  Obor OECD: Archaeology
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0324441