Výsledky vyhledávání

 1. 1.
  0536158 - ARÚ 2021 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Kapustka, Katarína - Eigner, J. - Parkman, M. - Řezáč, M. - Přichystal, A. - Pokorný, P. - Lisá, Lenka - Ptáková, M. - Světlík, Ivo - Kočárová, R. - Metlička, M. - Koštová, Nikola
  Pozdně paleolitické a mezolitické osídlení Šumavy: možnosti výzkumu, datování a interpretace.
  [Late Palaeolithic and Mesolithic settlement of Šumava: the possibilities of research, dating and interpretation.]
  Památky archeologické. Roč. 111, prosinec (2020), s. 5-59. ISSN 0031-0506
  Grant CEP: GA MŠk EF16_019/0000728
  Institucionální podpora: RVO:67985912 ; RVO:67985831 ; RVO:61389005
  Klíčová slova: Late Palaeolithic * Mesolithic * lithics * mountain settlement * subsistence strategy * Šumava (Bohemian Forest)
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie; DF - Pedologie (GLU-S); CB - Analytická chemie, separace (UJF-V)
  Obor OECD: Archaeology; Environmental sciences (social aspects to be 5.7) (GLU-S); Analytical chemistry (UJF-V)
  https://www.arup.cas.cz/wp-content/uploads/2019/11/PA_2020_01.pdf
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0314117
   
 2. 2.
  0535266 - ARÚB 2021 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Bezděk, Aleš - Bernardová, A. - Burgert, Pavel - Ditrich, O. - Drvotová, M. - Hlaváč, J. - Horáček, I. - Hošek, J. - Hošková, K. - Juřičková, L. - Kapustka, Katarína - Kovačiková, L. - Krásný, F. - Kuželka, V. - Mangel, T. - Novák, J. - Pokorný, P. - Prostředník, J. - Ptáková, M. - Sázelová, Sandra - Šída, Petr - Vondrovský, Václav
  Mezolit severních Čech III. Vývoj pravěké krajiny Českého ráje: vegetace, fauna, lidé.
  [Mesolithic of Northern Bohemia III. Evolution of prehistoric landscape in Bohemian Paradise: vegetation, fauna, humans.]
  Brno: Archeologický ústav AV ČR, Brno, 2020. 600 s. The Dolní Věstonice Studies, 25. ISBN 978-80-7524-036-1
  Grant CEP: GA ČR GA13-08169S; GA MŠk EF16_019/0000728
  Institucionální podpora: RVO:68081758 ; RVO:67985912 ; RVO:60077344
  Klíčová slova: Mesolithic * Holocene * environment * paleoecology * settlement archaeology * paleoanthropology * Northern Bohemia * Bohemian Paradise
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie; AC - Archeologie, antropologie, etnologie (ARU-G); EG - Zoologie (BC-A)
  Obor OECD: Archaeology; Archaeology (ARU-G); Entomology (BC-A)
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0314437
   
 3. 3.
  0533058 - ARÚ 2021 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Garcea, E. - D'Ercole, G. - Sterba, J. H. - Dunne, J. - Manning, K. - Gillard, T. - Evershed, R. P. - Varadzin, Ladislav - Varadzinová, L.
  Technological variability in foragers’ pottery productions at the early-mid Holocene site of Sphinx, western part of Jebel Sabaloka, Sudan.
  Quaternary International. Roč. 555, 30 July (2020), s. 110-125. ISSN 1040-6182. E-ISSN 1873-4553
  Grant ostatní:GA ČR(CZ) GA17-03207S
  Institucionální podpora: RVO:67985912
  Klíčová slova: pottery production * technological variability * Jebel Sabaloka * Sudan * Early Khartoum culture * Mesolithic
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
  Obor OECD: Archaeology
  Impakt faktor: 2.130, rok: 2020
  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1040618220300215?via%3Dihub
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0311575
   
 4. 4.
  0523790 - ARÚB 2020 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Šída, Petr - Pokorný, P. - Ptáková, M.
  Archeologický výzkum na mezolitické lokalitě Švarcenberk 7, sondy 2 a 4/06.
  [Archaeological investigations at the Mesolithic site of Švarcenberk 7, trenches 2 and 4/06.]
  Archeologické výzkumy v jižních Čechách. Roč. 32, prosinec (2019), s. 29-57. ISSN 0231-8237
  Institucionální podpora: RVO:68081758
  Klíčová slova: Švarcenberk Lake * Mesolithic * hearth * chipped stone industry * pollen analysis
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
  Obor OECD: Archaeology
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0308083
   
 5. 5.
  0518425 - ARÚ 2020 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Varadzinová, L. - Varadzin, Ladislav - Crevecoeur, I. - Kapustka, Katarína - McCool, J.-P. - Sůvová, Z.
  Výzkum pravěkého osídlení v západní části pohoří Sabaloka v centrálním Súdánu: poznatky z výzkumné sezóny 2018.
  [Exploration of the late prehistoric occupation in the western part of Jebel Sabaloka in central Sudan: findings of the 2018 field campaign.]
  Pražské egyptologické studie. Roč. 2019, č. 22 (2019), s. 43-53. ISSN 1214-3189
  Grant ostatní:GA ČR(CZ) GA17-03207S
  Institucionální podpora: RVO:67985912
  Klíčová slova: Sudan * Jebel Sabaloka * Mesolithic * Neolithic * hunter-gatherer burial ground * lithics * prehistoric Nile floods
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
  Obor OECD: Archaeology
  https://pes.ff.cuni.cz/wp-content/uploads/sites/13/2019/11/Lenka_Varadzinova_%E2%80%93_Ladislav_Varadzin_%E2%80%93_Isabelle_Crevecoeur_%E2%80%93_Katarina_Kapustka_%E2%80%93_Jon-Paul_McCool_%E2%80%93_Zdenka_Suvova_43-53.pdf
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0304836
   
 6. 6.
  0517966 - ARÚ 2020 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Vencl, Slavomil
  K problémům interpretací vztahů lokálního mezolitu s neolitem.
  [Problems of interpretation of the Mesolithic/Neolithic relations.]
  Archeologie ve středních Čechách. Roč. 23, č. 2 (2019), s. 769-783. ISSN 1214-3553
  Institucionální podpora: RVO:67985912
  Klíčová slova: Mesolithic * Neolithic * burials
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
  Obor OECD: Archaeology
  http://aleph.lib.cas.cz/F/?func=direct&doc_number=002495147&local_base=AV
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0303208
   
 7. 7.
  0511030 - ARÚ 2020 CH eng A - Abstrakt
  Varadzinová, L. - Varadzin, Ladislav - Havelková, P. - Crevecoeur, I. - Ambrose, S. - Fort, M.
  On the eve of Neolithisation: social, economic and spiritual strategies of late hunter-gatherers buried at the Sixth Nile Cataract.
  Beyond paradigms. 25th EAA Annual Meeting (Bern, 2019). Abstract book. Bern: European Association of Archaeologists, 2019 - (Kleinová, K.). s. 71. ISBN 978-80-907270-6-9.
  [Annual Meeting of the European Association of Archaeologists /25./. 04.09.2019-07.09.2019, Bern]
  Institucionální podpora: RVO:67985912
  Klíčová slova: late hunter-gatherers * community burial grounds * Early Khartoum (Mesolithic) * Sudan
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
  Obor OECD: Archaeology
  https://submissions.e-a-a.org/eaa2019/sessions/contribution/repository_pdf.php?abstract=1248
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0301384
   
 8. 8.
  0509521 - ARÚ 2020 FR eng A - Abstrakt
  Kapustka, Katarína
  How to trace the mobility when people are missing? Catching Central European movements during Mesolithic period.
  En mouvement - In Bewegung - On the move. Programme & résumés - Program & abstracts. Strasbourg: Société préhistorique française - Hugo Obermaier-Gesellschaft, 2019. s. 13-14. ISBN N.
  [En mouvement - In Bewegung - On the move. 16.05.2019-17.05.2019, Strasbourg]
  Institucionální podpora: RVO:67985912
  Klíčová slova: Mesolithic * mobility * Central Europe
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
  Obor OECD: Archaeology
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0300250
   
 9. 9.
  0505734 - ARÚ 2020 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Vencl, Slavomil
  Pohřbívání z perspektivy nedochovaného.
  [Burial behaviour from the perspective of the unpreserved or unfound.]
  Archeologie ve středních Čechách. Roč. 23, č. 1 (2019), s. 7-43. ISSN 1214-3553
  Institucionální podpora: RVO:67985912
  Klíčová slova: burials * Palaeolithic * Mesolithic * loose human bones * violence
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
  Obor OECD: Archaeology
  https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001783652&local_base=ANL
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0297142
   
 10. 10.
  0502125 - ARÚ 2019 RIV PL eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Varadzinová, L. - Varadzin, Ladislav - Lisá, Lenka - Pacina, J. - Pokorný, P.
  Exploration of the site of Sphinx (SBK.W-60), Jebel Sabaloka (West Bank): findings of the 2014 field campaign.
  Desert and the Nile. Prehistory of the Nile Basin and the Sahara. Papers in honour of Fred Wendorf. Poznań: Poznań Archaeological Museum, 2018 - (Kabaciński, J.; Chłodnicki, M.; Kobusiewicz, M.; Winiarska-Kabacińska, M.), s. 193-205. Studies in African archaeology, 15. ISBN 978-83-60109-60-1. ISSN 0866-9244.
  [Desert and the Nile. Late Prehistory of the Nile Basin and the Sahara. Poznań (PL), 01.07.2015-04.07.2015]
  Grant ostatní:GA MŠk(CZ) EE2.3.20.0289
  Institucionální podpora: RVO:67985912 ; RVO:67985831
  Klíčová slova: Sudan * Mesolithic * archaeology
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie; DB - Geologie a mineralogie (GLU-S)
  Obor OECD: Archaeology; Geology (GLU-S)
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0294091