Výsledky vyhledávání

 1. 1.
  0522770 - FLÚ 2020 RIV cze, eng U - Uspořádání akce
  Bouman, J. - Van Heertum, C. - Ritman, E. - Urbánek, Vladimír
  Božská moudrost – boží příroda: Rosekruciánské manifesty, Evropa a české země v 17. století.
  [Divine Wisdom – Divine Nature: The Rosicrucian Manifestoes, Europe and the Bohemian Lands in the Seventeenth Century.]
  [Praha, 14.05.2019-29.06.2019, (E1-WRD 1937/130)]
  Grant ostatní:AV ČR(CZ) StrategieAV21/14
  Program:StrategieAV
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: Rosicrucian manifestos * alchemy * universal reform * Bohemian lands * Jan Amos Comenius * Robert Fludd * Johann Valentin Andreae * Michael Maier * 17th century
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny
  Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0307209
   
 2. 2.
  0520724 - FLÚ 2020 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Čížek, Jan
  Encyklopedismus J. H. Alsteda jako jedna z inspirací Komenského pansofismu?
  [The Encyclopaedism of J. H. Alsted: An inspiration of Comenius’s Pansophism?]
  Studia Neoaristotelica. Roč. 15, č. 7 (2018), s. 265-295. ISSN 1214-8407
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: Johann Heinrich Alsted * Jan Amos Comenius * encyclopaedism * pansophism * metaphysics * philosophy of nature * universal reform
  Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
  Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
  https://www.pdcnet.org/studneoar/content/studneoar_2018_0015_0007_0263_0295
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0305382
   
 3. 3.
  0517738 - FLÚ 2020 RIV eng U - Uspořádání akce
  Urbánek, Vladimír
  The Rosicrucian Manifestos and the Visual and Intellectual Culture of the Seventeenth Century.
  [Prague, 14.05.2019-14.05.2019, (W-EUR 31/6)]
  Grant ostatní:AV ČR(CZ) StrategieAV21/14
  Program:StrategieAV
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: Rosicrucian manifestos * alchemy * universal reform * Paracelsus * Bohemian lands * Jan Amos Comenius * 17th century
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny
  Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0303034
   
 4. 4.
  0504720 - FLÚ 2020 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Čížek, Jan
  From Pansophia to panorthosia: The evolution of Comenius’s pansophic conception.
  Erudition and the Republic of Letters. Roč. 4, č. 2 (2019), s. 199-227. ISSN 2405-5050
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: Early Modern philosophy * Jan Amos Comenius * Pansophia * Reform of knowledge * Samuel Hartlib * The Republic of Letters
  Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
  Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
  https://brill.com/view/journals/erl/4/2/article-p199_199.xml
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0296998
   
 5. 5.
  0504405 - FLÚ 2020 RIV NL eng M - Část monografie knihy
  Pavlas, Petr
  The Book Metaphor Triadized: the Layman’s Bible and God’s Books in Raymond of Sabunde, Nicholas of Cusa and Jan Amos Comenius.
  Nicholas of Cusa and the Making of the Early Modern World. Leiden: Brill, 2019 - (Burton, S.; Hollmann, J.; Parker, E.), s. 384-416. Studies in the History of Christian Traditions, 190. ISBN 978-90-04-34301-6
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GB14-37038G
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: book of nature * layman’s Bible * book of the mind * book metaphor * triadism * trinitarianism * Raymond of Sabunde * Nicholas of Cusa * Jan Amos Comenius
  Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
  Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0296041
   
 6. 6.
  0503571 - FLÚ 2019 CZ eng R - Recenze
  Čížek, Jan
  [Recenze].
  [Komenský, Jan Amos. Spisy o první filosofii. Balík, Vojtěch a Věra Schifferová (eds.). Praha: OIKOYMENH, 2017. 765 s. ISBN 978-80-7298-204-2]. Acta Comeniana. -, 31/55 (2017), s. 125-128. ISSN 0231-5955
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: Jan Amos Comenius * metaphysics * translation
  Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
  Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0295385
   
 7. 7.
  0503474 - FLÚ 2019 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
  Lelková, Iva - Slavíková, Marcela
  “The Utrecht Link”: The Previously Unknown Correspondence between Jan Amos Comenius and Johann van Almeloveen.
  Acta Comeniana. -, 31/55 (2017), s. 63-92. ISSN 0231-5955
  Grant CEP: GA ČR GB14-37038G
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: Jan Amos Comenius * Johann van Almeloveen * Dutch republic of letters * early modern scholarly correspondence * correspondence edition
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny
  Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0295297
   
 8. 8.
  0503453 - FLÚ 2019 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
  Pavlas, Petr
  “The Best of All Possible Languages”: Marin Mersenne as a Source of Comenius’s Combinatorial Approach to Language Planning.
  Acta Comeniana. -, 31/55 (2017), s. 23-41. ISSN 0231-5955
  Grant CEP: GA ČR GB14-37038G
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: Combinatorics * Combinatorial mathematics * Raymond Lull * Girolamo Cardano * Christopher Clavius * Paul Guldin * Daniel Schwenter * Marin Mersenne * Jan Amos Comenius
  Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
  Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0295298
   
 9. 9.
  0503451 - FLÚ 2019 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
  Čížek, Jan
  John Amos Comenius and Francis Bacon: Two Early Modern Paths to the Restoration of Knowledge.
  Acta Comeniana. -, 31/55 (2017), s. 9-22. ISSN 0231-5955
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: Jan Amos Comenius * Francis Bacon * Early Modern philosophy * Reform of knowledge * Pansophy
  Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
  Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0295296
   
 10. 10.
  0486180 - FLÚ 2018 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Řezníková, Lenka - Urbánek, Vladimír
  Slova a věci. Komenského Lexicon reale pansophicum jako pramen.
  [Words and Things. Comenius’s Lexicon reale pansophicum as a Source.]
  Ex definitione. Pansofické pojmy J. A. Komenského a jejich dobové kontexty. Studie Martinu Steinerovi. Praha: Filosofia, 2017 - (Řezníková, L.; Urbánek, V.), s. 13-31. Studie a prameny k dějinám myšlení v českých zemích, 16. ISBN 978-80-7007-504-3
  Grant CEP: GA ČR GB14-37038G
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: early modern knowledge * encyclopaedism * lexicography * Jan Amos Comenius
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny
  Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0281040