Výsledky vyhledávání

 1. 1.
  0531008 - ÚŽFG 2021 RIV CH eng J - Článek v odborném periodiku
  Suwala, G. - Altmanová, Marie - Mazzoleni, S. - Karameta, E. - Pafilis, P. - Kratochvíl, L. - Rovatsos, Michail
  Evolutionary Variability of W-Linked Repetitive Content in Lacertid Lizards.
  Genes. Roč. 11, č. 5 (2020), č. článku 531. ISSN 2073-4425
  Grant CEP: GA ČR GA17-22604S
  Institucionální podpora: RVO:67985904
  Klíčová slova: C-banding * evolution * FISH
  Kód oboru RIV: EG - Zoologie
  Obor OECD: Zoology
  Impakt faktor: 3.759, rok: 2019
  https://www.mdpi.com/2073-4425/11/5/531
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0309775
   
 2. 2.
  0525639 - ÚBO 2020 RIV CZ cze L3 - Certifikované metodiky
  Halačka, Karel
  Metodika měření charakteru hlenové vrstvy u ryb.
  [Methodology for measuring the character of the mucus layer in fish.]
  Interní kód: A12 ; 2020
  Technické parametry: Metodika je vydána v tištěné podobě, má přiděleno ISBN 978-80-87189-30-6. Číslo osvědčení 25124/2020-MZE-16232.
  Ekonomické parametry: Struktura pokožky včetně zastoupení sekrečních buněk je standardně určována pomocí histologických metod. Zhotovení histologických řezů však trvá minimálně několik dní a vyžaduje speciální vybavení (zejména mikrotom). Předložená metoda minimalizuje postup pro kvantifikaci epidermálních sekrečních buněk a melanoforů. Výsledky je možné získat v řádu několika hodin a jako vybavení postačí příslušné barvivo (Alciánová modř, cena za 1 g je cca 200-300 Kč, toto množství vystačí na tisíce vzorků) a běžné optické zařízení (binokulární lupa či standardní mikroskop).
  Certifikační orgán: Ministerstvo zemědělství. Datum certifikace: 21.05.2020
  Grant CEP: GA TA ČR TG03010048
  Klíčová slova: epidermis * measurement * skin * mucus * fish * ultraviolet light
  Kód oboru RIV: GL - Rybářství
  Obor OECD: Fishery
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0309747
   
 3. 3.
  0525637 - ÚBO 2020 RIV CZ cze L3 - Certifikované metodiky
  Halačka, Karel - Mareš, J.
  Odběr hlenu u ryb.
  [Mucus collection in fish.]
  2020
  Technické parametry: Metodika je vydána v tištěné podobě, má přiděleno ISBN 978-80-87189-31-3. Číslo osvědčení 25138/2020-MZE-16232.
  Ekonomické parametry: Využití dané metodiky při odběru hlenu a tedy získání kvalitního vzorku přinese z ekonomického pohledu následující přínosy: a) Omezí se náklady na analýzy nečitelných vzorků získaných nevhodným způsobem, b) Dobrá kvalita vzorku výrazně ovlivňuje i čas na realizované analýzy, nutnost opakovat měření či přípravu vzorku. Využitím daného metodického postupu se sníží časová náročnost a tím i náklady na obsluhu, c) Špatná interpretace výsledků ovlivněná nevhodným odběrem vzorků může mít následně významný dopad na účel, kvůli němuž byly analýzy realizovány, ať již se jedná o produkční účely či vědecký výzkum.
  Certifikační orgán: Ministerstvo zemědělství, Praha, ČR. Datum certifikace: 21.05.2020
  Grant CEP: GA TA ČR TG03010048
  Klíčová slova: epidermis * goblet cells * skin * mucus * lysozyme * fish * scumming
  Kód oboru RIV: GL - Rybářství
  Obor OECD: Fishery
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0309746
   
 4. 4.
  0525613 - ÚŽFG 2021 RIV CH eng J - Článek v odborném periodiku
  Sember, Alexandr - Pelikánová, Šárka - de Bello Cioffi, M. - Šlechtová, Vendula - Hatanaka, T. - Do Doan, H. - Knytl, M. - Ráb, Petr
  Taxonomic Diversity Not Associated with Gross Karyotype Differentiation: The Case of Bighead Carps, GenusHypophthalmichthys(Teleostei, Cypriniformes, Xenocyprididae).
  Genes. Roč. 11, č. 5 (2020), č. článku 479. ISSN 2073-4425
  Grant CEP: GA MŠk EF15_003/0000460
  Institucionální podpora: RVO:67985904
  Klíčová slova: comparative fish cytogenetics * cytotaxonomy * chromosome banding
  Kód oboru RIV: EB - Genetika a molekulární biologie
  Obor OECD: Biology (theoretical, mathematical, thermal, cryobiology, biological rhythm), Evolutionary biology
  Impakt faktor: 3.759, rok: 2019
  https://www.mdpi.com/2073-4425/11/5/479
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0309719
   
 5. 5.
  0525304 - ÚBO 2021 RIV BG eng J - Článek v odborném periodiku
  Grabowska, J. - Kvach, Yuriy - Rewicz, T. - Pupins, M. - Kutsokon, I. - Dykyy, I. - Antal, L. - Zieba, G. - Rakauskas, V. - Trichkova, T. - Čeirans, A. - Grabowski, M.
  First insights into the molecular population structure and origins of the invasive Chinese sleeper, Perccottus glenii, in Europe.
  Neobiota. č. 57 (2020), s. 87-107. ISSN 1619-0033
  Institucionální podpora: RVO:68081766
  Klíčová slova: Amur sleeper * exotic fish * invasion pathways * phylogeography
  Kód oboru RIV: EH - Ekologie - společenstva
  Obor OECD: Ecology
  Impakt faktor: 2.643, rok: 2019
  https://neobiota.pensoft.net/article/48958/
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0309483
  Název souboruStaženoVelikostKomentářVerzePřístup
  0525304.pdf03.3 MBVydavatelský postprintpovolen
   
 6. 6.
  0525020 - ÚBO 2021 RIV CH eng M - Část monografie knihy
  Adámek, Zdeněk - Jurajdová, Zdenka - Janáč, Michal - Zahrádková, S. - Němejcová, D. - Jurajda, Pavel
  The response of fish assemblages to human impacts along the lower stretch of the rivers Morava and Dyje (Danube River Basin, Czech Republic).
  Human impact on Danube watershed biodiversity in the XXI century. Cham: Springer Nature Switzerland, 2020 - (Bănăduc, D.; Curtean-Bănăduc, A.; Pedrotti, F.; Cianfaglione, K.; Akeroyd, J.), s. 135-149. Geobotany Studies. ISBN 978-3-030-37241-5
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP505/12/G112
  Institucionální podpora: RVO:68081766
  Klíčová slova: Fish communities * River Morava * River Dyje
  Kód oboru RIV: EH - Ekologie - společenstva
  Obor OECD: Ecology
  https://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-030-37242-2_8
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0309225
   
 7. 7.
  0524688 - MBÚ 2021 RIV CH eng M - Část monografie knihy
  Ševců, A. - Dolinová, I. - Cajthaml, Tomáš - Steinová, J. - Špánek, R.
  Tool V: Microbiological Methods for Monitoring nZVI Performance in Groundwater Conditions.
  Advanced Nano-Bio Technologies for Water and Soil Treatment. Cham: Springer Nature Switzerland AG, 2020 - (Filip, J.; Cajthaml, T.; Najmanová, P.; Černík, M.; Zbořil, R.), s. 645-657. ISBN 978-3-030-29839-5
  Grant CEP: GA TA ČR TE01020218
  Institucionální podpora: RVO:61388971
  Klíčová slova: microbial monitoring * cultivation * fish * real-time PCR * sequencing
  Kód oboru RIV: EI - Biotechnologie a bionika
  Obor OECD: Environmental biotechnology
  https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-29840-1_34
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0309007
   
 8. 8.
  0524493 - ÚBO 2021 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Halačka, Karel - Vetešník, Lukáš - Muška, Milan
  Charakteristika populací vybraných evropsky významných druhů ryb na území České republiky.
  [Fish species listed in the EU Nature Directives on territory of the Czech Republic.]
  Příroda. Roč. 39 (2019), s. 55-66. ISSN 1211-3603
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA17-09807S
  Institucionální podpora: RVO:68081766 ; RVO:60077344
  Klíčová slova: fish * monitoring * conservation
  Kód oboru RIV: EH - Ekologie - společenstva; EH - Ekologie - společenstva (BC-A)
  Obor OECD: Ecology; Ecology (BC-A)
  http://www.ochranaprirody.cz/res/archive/422/069253.pdf?seek=1560775167
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0308849
   
 9. 9.
  0524478 - ÚBO 2021 RIV CH eng J - Článek v odborném periodiku
  Vozdová, M. - Kubíčková, S. - Černohorská, H. - Fröhlich, J. - Martínková, Natália - Rubeš, J.
  Sequence analysis and FISH mapping of four satellite DNA families among Cervidae.
  Genes. Roč. 11, č. 5 (2020), č. článku 584. ISSN 2073-4425
  Institucionální podpora: RVO:68081766
  Klíčová slova: centromere * cervid phylogeny * FISH * satellite DNA * sequencing
  Kód oboru RIV: EB - Genetika a molekulární biologie
  Obor OECD: Genetics and heredity (medical genetics to be 3)
  Impakt faktor: 3.759, rok: 2019
  https://www.mdpi.com/2073-4425/11/5/584/pdf
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0308831
  Název souboruStaženoVelikostKomentářVerzePřístup
  0524478.pdf01.1 MBVydavatelský postprintpovolen
   
 10. 10.
  0524385 - BC 2021 CZ cze N - Článek v novinách
  Šmejkal, Marek
  Výprava nejen za rybami Amazonie.
  [An expedition for fishes of Amazonia.]
  Rybářství. Č. 12 (2019), s. 90-95. ISSN 0373-675X
  Institucionální podpora: RVO:60077344
  Klíčová slova: fish * ecology * Amazonia
  Kód oboru RIV: EH - Ekologie - společenstva
  Obor OECD: Ecology
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0308744