Výsledky vyhledávání

 1. 1.
  0557917 - ÚJČ 2023 RIV GB eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Voleková, Kateřina
  The Importance of the Bible Translation for the Old Czech Lexicography.
  Broadening Perspectives in the History of Dictionaries and Word Studies. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2021 - (Van de Veld, H.; Dolezal, F.), s. 248-261. ISBN 978-1-5275-7432-8.
  [International Conference on Historical Lexicography and Lexicology /10./. Fryske Akademy at Leeuwarden (NL), 12.06.2019-14.06.2019]
  Výzkumná infrastruktura: LINDAT/CLARIAH-CZ - 90101
  Institucionální podpora: RVO:68378092
  Klíčová slova: Old Czech * Bible * Lexicography
  Obor OECD: Linguistics
  https://www.cambridgescholars.com/product/978-1-5275-7432-8
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0331818
   
   
 2. 2.
  0555798 - ÚJČ 2023 SK cze A - Abstrakt
  Michalcová, Anna
  Reflexivní posesiva ve třetí redakci staročeského biblického překladu.
  [Reflexive Possessives in the Third Redaction of the Old Czech Bible Translation.]
  VARIA 30. Zborník abstraktov z kolokvia mladých jazykovedcov. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť, 2021 - (Gajdošová, K.; Kolenčíková, N.). s. 30. ISBN 978-80-971690-7-7.
  [Kolokvium mladých jazykovedcov /30./. 03.11.2021-05.11.2021, Častá - Papiernička]
  Institucionální podpora: RVO:68378092
  Klíčová slova: reflexive possessives * Old Czech Bible * Third Redaction of the Old Czech Bible Translation
  Obor OECD: Linguistics
  https://www.juls.savba.sk/ediela/varia/30/Varia30_abstrakty.pdf
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0330281
   
   
 3. 3.
  0555509 - ÚJČ 2022 RIV BE eng M - Část monografie knihy
  Voleková, Kateřina
  Non-biblical Texts in Old Czech Bibles.
  Wycliffism and Hussitism: Methods of Thinking, Writing, and Persuasion, c. 1360 – c. 1460. Turnhout: Brepols, 2021 - (Ghosh, K.; Soukup, P.), s. 275-297. Medieval Church Studies, 47. ISBN 978-2-503-58382-2
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP405/12/G148
  Institucionální podpora: RVO:68378092
  Klíčová slova: Old Czech * Bible * Vernacular Translation
  Obor OECD: Linguistics
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0330027
   
   
 4. 4.
  0554406 - ÚJČ 2022 RO eng J - Článek v odborném periodiku
  Svobodová, Andrea - Voleková, Kateřina
  Form and Function of the Old Czech Lists of New Testament Lections.
  Museikon. Roč. 5, č. 5 (2021), s. 21-30. ISSN 2601-2200
  Institucionální podpora: RVO:68378092
  Klíčová slova: Bible * vernacular translation * List of lections
  Obor OECD: Linguistics
  Způsob publikování: Omezený přístup
  https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=2118
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0329096
   
   
 5. 5.
  0554298 - ÚJČ 2022 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Kreisingerová, Hana
  Nastínění vztahů mezi staročeskými překlady žaltáře.
  [On the relationships among Old Czech Psalter translations.]
  Clavibus unitis. Roč. 10, č. 2 (2021), s. 13-18. ISSN 1803-7747
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA20-06229S
  Výzkumná infrastruktura: LINDAT/CLARIAH-CZ - 90101
  Institucionální podpora: RVO:68378092
  Klíčová slova: Psalter * Old Czech * Czech Bible translation * translation choice
  Obor OECD: Linguistics
  Způsob publikování: Open access
  https://www.acecs.cz/media/cu_2021_10_02_kreisingerova.pdf
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0330104
   
   
 6. 6.
  0554142 - FLÚ 2022 CZ cze R - Recenze
  Šmahel, František
  [Recenze].
  [[Review].]
  [DOLEŽALOVÁ, L.; PACOVSKÝ, K., eds.: Lipnická bible: štít víry v neklidných časech pozdního středověku. Okrouhlice: Spolek Za záchranu rodného domu Jana Zrzavého, 2021. 357 s. ISBN 978-90-908-223-0-6]. Český časopis historický. Historický ústav AV ČR, v. v. i. Roč. 119, č. 3 (2021), s. 674-680. ISSN 0862-6111
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: The Lipnice Bible * Medieval Bohemia * Shield of Faith * Ordination of Utraquist Clergy
  Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
  Způsob publikování: Open access
  https://www.hiu.cas.cz/user_uploads/vydavatelska_cinnost/periodika/cesky_casopis_historicky/cch_3_2021_fin.pdf
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0328834
   
   
 7. 7.
  0553832 - ÚJČ 2022 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Vykypěl, Bohumil - Vykypělová, Taťána
  K otázce vlivu církevněslovanského biblického překladu na staročeský Žaltář kapitulní.
  [On the influence of the Church Slavonic Bible translation on the Old Czech MS called the Chapter Psalter.]
  Clavibus unitis. Roč. 10, č. 2 (2021), s. 7-12. ISSN 1803-7747
  Výzkumná infrastruktura: LINDAT/CLARIAH-CZ - 90101
  Institucionální podpora: RVO:68378092
  Klíčová slova: Psalter * Church Slavonic * Old Czech * Bible translations * Žaltář kapitulní (Chapter Psalter) * Vašica Josef
  Obor OECD: Linguistics
  Způsob publikování: Open access
  https://www.acecs.cz/media/cu_2021_10_02_vykypelovi.pdf
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0328508
   
   
 8. 8.
  0551623 - ÚJČ 2022 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Voleková, Kateřina
  Překlad latinského adnominálního genitivu v prvním tištěném českém žaltáři (1487).
  [Translation of the Latin adnominal genitive in the first printed Czech Psalter (1487).]
  Clavibus unitis. Roč. 10, č. 2 (2021), s. 19-28. ISSN 1803-7747
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA20-06229S
  Výzkumná infrastruktura: LINDAT/CLARIAH-CZ - 90101
  Institucionální podpora: RVO:68378092
  Klíčová slova: Psalter * print * Latin * adnominal genitive * Old Czech * Czech Bible translation
  Obor OECD: Linguistics
  Způsob publikování: Open access
  https://www.acecs.cz/media/cu_2021_10_02_volekova.pdf
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0328954
   
   
 9. 9.
  0550864 - KNAV 2022 eng A3 - Přednáška/prezentace nepublikovaná
  Sladká, Veronika
  Designing the Word of God by the Czech Brethren: the Role of Pilcrows and Printer's Ornaments.
  [RSA Virtual 2021. On-line, 13.04.2021]
  Pořadatel akce: Renaissance Society of America
  URL akce: https://www.rsa.org/page/Virtual2021 
  Institucionální podpora: RVO:67985971
  Klíčová slova: typography * Unity of the Brethren * Bible * Hymnbook
  Obor OECD: 6. Humanities and the Arts
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0326684
   
   
 10. 10.
  0547860 - ÚJČ 2022 RIV CZ cze E - Elektronický dokument
  Michalcová, Anna - Voleková, Kateřina
  Bible pražská, Píseň písní.
  [Prague Bible, Song of Songs.]
  [textový soubor]. - Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., 2021, 71 kB
  Výzkumná infrastruktura: LINDAT/CLARIAH-CZ - 90101
  Institucionální podpora: RVO:68378092
  Klíčová slova: Old Czech * Bible * Vernacular Translation * Song of Songs
  Obor OECD: Linguistics
  https://vokabular.ujc.cas.cz/moduly/edicni/edice/629bdd34-e21d-4c21-b747-48af061d01e2/
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0324027