Výsledky vyhledávání

 1. 1.
  0544285 - FLÚ 2022 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Cermanová, Pavlína - Svátek, Jaroslav - Žůrek, Václav - Bažant, Vojtěch
  Přenos vědění: osudy čtyř bestsellerů v pozdně středověkých českých zemích.
  [Transmission of Knowledge: The Fortune of Four Bestsellers in Late Medieval Czech Lands.]
  Praha: Filosofia, 2021. 701 s. Studie a prameny k dějinám myšlení v českých zemích, 22. ISBN 978-80-7007-683-5
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA17-19808S
  Grant ostatní: AV ČR(CZ) StrategieAV21/11
  Program: StrategieAV
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: Kingdom of Bohemia * manuscript culture * transmission of knowledge * Chess * Jacobus de Cessolis * Alexander the Great * Elucidarium * Secretum secretorum * Martin of Opava * medieval manuscripts
  Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0321312
   
   
 2. 2.
  0532080 - FLÚ 2021 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Trnka, Jakub
  Filosof Erazim Kohák.
  [The Philosophy of Erazim Kohák.]
  Praha: Filosofia, 2020. 277 s. Studie a prameny k dějinám myšlení v českých zemích, 21. ISBN 978-80-7007-626-2
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA16-11707S
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: phenomenology * ethics * ecology * political philosophy * historicity * Czech philosophy
  Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0314028
   
   
 3. 3.
  0525413 - FLÚ 2021 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Coufal, Dušan
  Turnaj víry: polemika o kalich na basilejském koncilu 1431-1433.
  [A Joust of Faith: Polemics on the Chalice at the Council of Basel.]
  Praha: Filosofia, 2020. 650 s. Studie a prameny k dějinám myšlení v českých zemích, 20. ISBN 978-80-7007-620-0
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA16-17351S
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: Council of Basel * Hussites * Eucharist * Sigismund of Luxembourg * Eugen IV.
  Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0309565
   
   
 4. 4.
  0510777 - FLÚ 2020 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Poláčková, Eliška
  Verbum caro factum est: performativita bohemikální literatury 14. století pohledem divadelní vědy.
  [Verbum caro factum est: Performative Aspects of High-Medieval Bohemian Literature.]
  Praha: Filosofia, 2019. 472 s. Studie a prameny k dějinám myšlení v českých zemích, 19. ISBN 978-80-7007-575-3
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: performance of literature * medieval literature * literature of Medieval Bohemia * Latin literature * Old Czech literature * Marian Planct
  Obor OECD: Specific literatures
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0303470
   
   
 5. 5.
  0501245 - FLÚ 2019 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Řezníková, Lenka
  Ad majorem evidentiam: literární reprezentace “zřejmého” v textech J. A. Komenského.
  [Ad majorem evidentiam: Literary Representations of Obviousness in the Works of Johann Amos Comenius.]
  Praha: Filosofia, 2018. 255 s. Studie a prameny k dějinám myšlení v českých zemích, 18. ISBN 978-80-7007-556-2
  Grant CEP: GA ČR GB14-37038G
  Grant ostatní: AV ČR(CZ) StrategieAV21/14
  Program: StrategieAV
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: Early modern period * Johann Amos Comenius * obviousness * evidentia * knowledge * rhetorics * epistemology * textual practices
  Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0293493
   
   
 6. 6.
  0489329 - FLÚ 2019 CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Landa, Ivan (ed.) - Mervart, Jan (ed.)
  Imaginace a forma: mezi estetickým formalismem a filosofií emancipace : studie Josefu Zumrovi.
  [Imagination and Form: Between Aesthetic Formalism and the Philosophy of Emancipation.]
  Praha: Filosofia, 2018. 413 s. Studie a prameny k dějinám myšlení v českých zemích, 17. ISBN 978-80-7007-500-5
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: Josef Zumr * Aesthetic Formalism * Philosophy of Emancipation
  Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0283808
   
   
 7. 7.
  0489229 CZ BXXS
  Landa, I. (ed.) - Mervart, J. (ed.)
  Imaginace a forma: mezi estetickým formalismem a filosofií emancipace: studie Josefu Zumrovi.
  [Imagination and Form: Between Aesthetic Formalism and the Philosophy of Emancipation: Studies for Josef Zumr.]
  Praha: Filosofia, 2018. Studie a prameny k dějinám myšlení v českých zemích, 17. ISBN 978-80-7007-500-5
   
   
 8. 8.
  0484090 CZ BXXS
  Řezníková, L. (ed.) - Urbánek, V. (ed.)
  Ex definitione. Pansofické pojmy J. A. Komenského a jejich dobové kontexty. Studie Martinu Steinerovi.
  [Ex definitione. Pansophic Concepts of Jan Amos Comenius and their Early Modern Contexts. Studies for Martin Steiner.]
  Praha: Filosofia, 2017. Studie a prameny k dějinám myšlení v českých zemích, 16. ISBN 978-80-7007-504-3
   
   
 9. 9.
  0483747 - FLÚ 2018 CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Řezníková, Lenka (ed.) - Urbánek, Vladimír (ed.)
  Ex definitione. Pansofické pojmy J. A. Komenského a jejich dobové kontexty. Studie Martinu Steinerovi.
  [Ex definitione. Pansophic Concepts of Jan Amos Comenius and their Early Modern Contexts. Studies for Martin Steiner.]
  Praha: Filosofia, 2017. 360 s. Studie a prameny k dějinám myšlení v českých zemích, 16. ISBN 978-80-7007-504-3
  Grant CEP: GA ČR GB14-37038G
  Grant ostatní: AV ČR(CZ) StrategieAV21/14
  Program: StrategieAV
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: Comenius * pansophia * concepts * lexicography * early modern knowledge
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0280635
   
   
 10. 10.
  0483564 - FLÚ 2018 CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Kužel, Petr (ed.)
  Egon Bondy. Pracovní analýza a jiné texty.
  [Egon Bondy. Working Analysis and Other Texts.]
  Praha: Filosofia, 2017. 410 s. Studie a prameny k dějinám myšlení v českých zemích, 15. ISBN 978-80-7007-486-2
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: Egon Bondy * Political Thoughts * Marxism * State Capitalism * State Socialism * Workers' Councils
  Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0278840