Výsledky vyhledávání

 1. 1.
  0484503 - FLÚ 2018 CZ cze T - Překlad
  Frei, Jan
  Ľubica Učník. Duchovní základy nadcivilizace [Překlad].
  [Ľubica Učník. The Spiritual Foundations of Supercivilisation [Translation].]
  Filosofický časopis. Filosofický ústav AV ČR, v. v. i. Roč. 65, č. 6 (2017), s. 925-939. ISSN 0015-1831
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: Jan Patočka * G. Barraclough * T. G. Masaryk * R. Descartes * spirit of our times * formalisation * subjectivity * Supercivilisation * neoliberalism
  Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0279717
   
 2. 2.
  0484502 - FLÚ 2018 CZ cze T - Překlad
  Frei, Jan
  James Dodd. O co usilovala asubjektivní fenomenologie [Překlad].
  [James Dodd. On the Promise of an Asubjective Phenomenology [Translation].]
  Filosofický časopis. Filosofický ústav AV ČR, v. v. i. Roč. 65, č. 6 (2017), s. 855-871. ISSN 0015-1831
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: phenomenology * apriori * world * body * reflection * animality * selfhood * Cartesianism
  Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0279716
   
 3. 3.
  0484501 - FLÚ 2018 CZ cze T - Překlad
  Frei, Jan
  Michael Ignatieff. Péče o duši [Překlad].
  [Michael Ignatieff. The Care of the Soul [Translation].]
  Filosofický časopis. Filosofický ústav AV ČR, v. v. i. Roč. 65, č. 6 (2017), s. 819-822. ISSN 0015-1831
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0279715
   
 4. 4.
  0460406 - FLÚ 2017 CZ cze T - Překlad
  Bakešová, Alena
  Co znamená 'struktura'? Historické a kulturní významy fenomenologie struktury Heinricha Rombacha [Překlad].
  [What Does 'Structure' Mean? [Translation].]
  [Wang, J.: Was heißt 'Struktur'? Die historischen und kulturellen Bedeutungen der Heinrichs Romnachschen Strukturphänomenologie]. Filosofický časopis. Filosofický ústav AV ČR, v. v. i. Roč. 64, č. 2 (2016), s. 211-228. ISSN 0015-1831
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: the history of spiritual development * inter-culturality * phenomenology * structure * tao
  Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0260507
   
 5. 5.
  0457294 - FLÚ 2016 CZ cze T - Překlad
  Žůrková, J. - Pavlíček, Ota
  Stvoření univerzálií podle Jana Husa [Překlad].
  [Jan Hus on the Creation of Universals [Translation].]
  [Kaluza, Z.: La création des universaux selon Jean Hus (á propos de la question Utrum omne testimonium fidei). In: Kroupa, J. K. (ed.),Septuaginta Paolo Spunar oblata: (70 + 2). Praha: KLP, 2000, s. 367-375]. Filosofický časopis. Filosofický ústav AV ČR, v. v. i. Roč. 63, č. 6 (2015), s. 893-905. ISSN 0015-1831
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: Jan Hus * John Wyclif * Stanislav of Znojmo * creation * ideas in God's mind * first matter * universals
  Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0257723
   
 6. 6.
  0443788 - FLÚ 2016 RIV CZ cze T - Překlad
  Bakešová, Alena
  Základní potřeby jako důvody vedoucí k jednání [Překlad].
  [Basic needs as reasons for conduct [Translation].]
  [Pinzani, A.: Grundbedürfnisse als Handlungsgründe (rukopis)]. Filosofický časopis. Filosofický ústav AV ČR, v. v. i. Roč. 63, č. 1 (2015), s. 57-76. ISSN 0015-1831
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: needs * social justice * human nature * the theory of action
  Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0246464
   
 7. 7.
  0442437 - FLÚ 2015 RIV CZ cze T - Překlad
  Vochoč, Otakar
  Hledání odpovědi na Kantovu hádanku spojenou s realizací míru [Překlad].
  [Solving Kant's Puzzle of Realizing Peace [Translation].]
  [Vam Impe, S.: Solving Kant's Puzzle of Realaizing Peace.]. Filosofický časopis. Filosofický ústav AV ČR, v. v. i. Roč. 62, č. 1 (2014), s. 3-18. ISSN 0015-1831
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: perpetual peace * kingdom of virtue * political community * ethical community * ethical state
  Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0245314
   
 8. 8.
  0421065 - FLÚ 2014 CZ cze T - Překlad
  Bendlová, Peluška
  Gabriel Marcel: Smrt a naděje - Překlad.
  [Gabriel Marcel: Death and hope - Translation.]
  [Marcel, G. Filosofický časopis. Filosofický ústav AV ČR, v. v. i. Roč. 61, č. 4 (2013), s. 565-577. ISSN 0015-1831
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: ontological status of hope * the enigma of death * immortality
  Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0227537
   
 9. 9.
  0397148 - FLÚ 2014 RIV CZ cze T - Překlad
  Fulka, Josef
  J. Butler: Svědomí z nás všech činí subjekty.
  [J. Butler: Conscience Doth Make Subjects of Us All.]
  [Butler, J.: Conscience Doth Make Subjects of Us All]. Filosofický časopis. Filosofický ústav AV ČR, v. v. i. Roč. 61, č. 2 (2013), s. 229-256. ISSN 0015-1831
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: political philosophy * marxism * ideology
  Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0224767
   
 10. 10.
  0383929 - FLÚ 2013 CZ cze T - Překlad
  Bakešová, Alena
  [Překlad - Schelerova kritika fenomenologického pojetí předmětného apriori u E. Husserla].
  [Translation.]
  [Zhang, W.: Max Schelers Kritik an der phänomenologischen Auffassung des gegenständlichen Apriori bei E. Husserl]. Filosofický časopis. Filosofický ústav AV ČR, v. v. i. Roč. 60, č. 2 (2012), s. 205-218. ISSN 0015-1831
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: Scheler * Husserl * Kant
  Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0213718