Výsledky vyhledávání

 1. 1.
  0359433 - BC 2012 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Richterová, Lenka - Vávrová, Zuzana - Lukeš, Julius
  DEAD-box RNA helicase is dispensable for mitochondrial translation in Trypanosoma brucei.
  Experimental Parasitology. Roč. 127, č. 1 (2011), 300-303. ISSN 0014-4894
  Grant CEP: GA ČR GA204/09/1667; GA MŠk LC07032; GA MŠk 2B06129
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z60220518
  Klíčová slova: Trypanosoma * Mitochondrial translation * RNA helicase * Cytochrome c oxidase * Mitochondrion
  Kód oboru RIV: EB - Genetika a molekulární biologie
  Impakt faktor: 2.122, rok: 2011
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0197226
   
 2. 2.
  0342888 - BC 2011 RIV AU eng J - Článek v odborném periodiku
  Týč, Jiří - Faktorová, Drahomíra - Kriegová, Eva - Jirků, Milan - Vávrová, Zuzana - Maslov, D. A. - Lukeš, Julius
  Probing for primary functions of prohibitin in Trypanosoma brucei.
  International Journal for Parasitology. Roč. 40, č. 1 (2010), s. 73-83. ISSN 0020-7519
  Grant CEP: GA ČR GA204/09/1667; GA AV ČR IAA500960705; GA ČR(CZ) GP204/06/P423
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z60220518
  Klíčová slova: prohibitin * mitochondrion * morphology * mitochondrial translation
  Kód oboru RIV: EB - Genetika a molekulární biologie
  Impakt faktor: 3.822, rok: 2010
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0185497
   
 3. 3.
  0318325 - BC 2009 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Long, Shaojun - Vávrová, Zuzana - Lukeš, Julius
  The import and function of diatom and plant frataxins in the mitochondrion of Trypanosoma brucei.
  [Import a funkce rozsivkového a rostlinného frataxinu v mitochondrii Trypanosoma brucei.]
  Molecular and Biochemical Parasitology. Roč. 162, č. 1 (2008), s. 100-104. ISSN 0166-6851
  Grant CEP: GA AV ČR IAA500960705; GA MŠk LC07032; GA MŠk 2B06129; GA ČR GA204/06/1558
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z60220518
  Klíčová slova: frataxin * mitochondrion * Trypanosoma * diatom * evolutionary conservativeness * import
  Kód oboru RIV: EB - Genetika a molekulární biologie
  Impakt faktor: 2.951, rok: 2008
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0167776