Výsledky vyhledávání

 1. 1.
  0327425 - BC 2010 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Háněl, Ladislav
  Soil nematodes in ungulate grazed and ungrazed forests of the Křivoklátsko Biosphere Reserve -- first results of an ongoing project.
  Contributions to Soil Zoology in Central Europe III. Proceedings of the 9th Central European Workshop on Soil Zoology. České Budějovice: Institute of Soil Biology BC AS CR, 2009, s. 47-51. ISBN 978-80-86525-13-6.
  [Contributions to Soil Zoology in Central Europe III. Central European Workshop on Soil Zoology /9./. České Budějovice (CZ), 17.04.2007-20.04.2007]
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA526/06/1348
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z60660521
  Klíčová slova: Nematoda * community structure * trophic groups
  Kód oboru RIV: EH - Ekologie - společenstva
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0174249
   
   
 2. 2.
  0327423 - BC 2010 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Háněl, Ladislav
  Species and genera of soil nematodes inhabiting tree plantations on colliery spoils near Sokolov.
  Contributions to Soil Zoology in Central Europe III. Proceedings of the 9th Central European Workshop on Soil Zoology. České Budějovice: Institute of Soil Biology BC AS CR, 2009, s. 53-58. ISBN 978-80-86525-13-6.
  [Contributions to Soil Zoology in Central Europe III. Central European Workshop on Soil Zoology /9./. České Budějovice (CZ), 17.04.2007-20.04.2007]
  Grant CEP: GA AV ČR 1QS600660505
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z60660521
  Klíčová slova: Nematoda * fauna * niche overlap
  Kód oboru RIV: EH - Ekologie - společenstva
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0174248
   
   
 3. 3.
  0081430 - BC 2007 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Háněl, Ladislav
  Dominant nematodes in the first fifteen years of a primary succession on post-mining clays.
  [Dominantní hlístice (Nematoda) v prvních patnácti letech primární sukcese na výsypkových jílech.]
  Contributions to Soil Zoology in Central Europe II. Proceedings of the 8th Central European Workshop on Soil Zoology. České Budějovice: ISB BC AS CR, 2007, s. 65-68. ISBN 978-80-86525-08-2.
  [Contributions to Soil Zoology in Central Europe II. Central European Workshop on Soil Zoology /8./. České Budějovice (CZ), 20.04.2005-22.04.2005]
  Grant CEP: GA AV ČR 1QS600660505
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z60660521
  Klíčová slova: coal mining landscape * Nematoda * diversity
  Kód oboru RIV: EH - Ekologie - společenstva
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0145298
   
   
 4. 4.
  0081422 - BC 2007 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Háněl, Ladislav
  Changes in proportions of nematode trophic groups in a natural fallow and soils sown with regional and commercial grass mixtures.
  [Změny v zastoupení trofických skupin hlístic (Nematoda) na přirozeném úhoru a v půdách osetých regionálními a komerčními travními směskami.]
  Contributions to Soil Zoology in Central Europe II. Proceedings of the 8th Central European Workshop on Soil Zoology. České Budějovice: ISB BC AS CR, 2007, s. 59-63. ISBN 978-80-86525-08-2.
  [Contributions to Soil Zoology in Central Europe II. Central European Workshop on Soil Zoology /8./. České Budějovice (CZ), 20.04.2005-22.04.2005]
  Grant CEP: GA ČR GA526/02/0036
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z60660521
  Klíčová slova: grassland restoration * meadow * cultivated field
  Kód oboru RIV: EH - Ekologie - společenstva
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0145292
   
   
 5. 5.
  0081421 - BC 2007 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Háněl, Ladislav
  Assemblages of soil nematodes in selected marshland habitats of the Biebrza National Park.
  [Společenstva půdních hlístic (Nematoda) ve vybraných mokřadních habitatech Národního parku Biebrza.]
  Contributions to Soil Zoology in Central Europe II. Proceedings of the 8th Central European Workshop on Soil Zoology. České Budějovice: ISB BC AS CR, 2007, s. 53-57. ISBN 978-80-86525-08-2.
  [Contributions to Soil Zoology in Central Europe II. Central European Workshop on Soil Zoology /8./. České Budějovice (CZ), 20.04.2005-22.04.2005]
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z60660521
  Klíčová slova: hydrogenic soil * peat-land * nematoda
  Kód oboru RIV: EH - Ekologie - společenstva
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0145291