Výsledky vyhledávání

 1. 1.
  0497245 - BC-A 2019 CZ cze K - Konferenční příspěvek (tuzemská konf.)
  Blabolil, Petr - Matěna, Josef - Halačka, Karel - Duras, J. - Kubečka, Jan
  Monitoring tohoročních štik obecných a bolenů dravých ve vodní nádrži Švihov.
  [Monitoring of young-of-the-year asp and Northern pike in Svihov reservoir.]
  Účelové rybí obsádky na vodárenských nádržích. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2018 - (Kopp, R.; Mareš, J.; Grmela, J.), s. 30-36. ISBN 978-80-7509-573-2.
  [Účelové rybí obsádky na vodárenských nádržích. Brno (CZ), 11.10.2018]
  Grant CEP: GA MZe QJ1620240
  Institucionální podpora: RVO:60077344 ; RVO:68081766
  Klíčová slova: biomanipulation * marking * piscivorous fish * recapture
  Kód oboru RIV: EH - Ekologie - společenstva
  Obor OECD: Ecology
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0289913
   
 2. 2.
  0457781 - BC-A 2016 CZ cze K - Konferenční příspěvek (tuzemská konf.)
  Blabolil, Petr - Říha, Milan - Peterka, Jiří - Prchalová, Marie - Vašek, Mojmír - Frouzová, Jaroslava - Jůza, Tomáš - Muška, Milan - Tušer, Michal - Draštík, Vladislav - Ricard, Daniel - Sajdlová, Zuzana - Šmejkal, Marek - Vejřík, Lukáš - Matěna, Josef - Borovec, Jakub - Kubečka, Jan
  Nový nástroj na zlepšení kvality vodních ekosystémů.
  [A new tool for improvement the quality of water ecosystems.]
  XVII. konference České limnologické společnosti a Slovenskej limnologickej spoločnosti „Voda - věc veřejná”: sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita, 2015 - (Rádková, V.; Bojková, J.), s. 41-45. ISBN 978-80-210-7874-1.
  [Konference České limnologické společnosti a Slovenskej limnologickej spoločnosti „Voda - věc veřejná” /17./. Mikulov (CZ), 29.06.2015-07.07.2015]
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) EE2.3.20.0204; GA MŠk(CZ) EE2.3.30.0032
  Institucionální podpora: RVO:60077344
  Klíčová slova: ecological potential * reservoirs * Water Framework Directive * fish
  Kód oboru RIV: EH - Ekologie - společenstva
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0258163
   
 3. 3.
  0436951 - BC-A 2015 CZ cze K - Konferenční příspěvek (tuzemská konf.)
  Borovec, Jakub - Hejzlar, Josef - Znachor, Petr - Čtvrtlíková, Martina - Blabolil, Petr - Říha, Milan - Matěna, Josef - Kubečka, Jan
  Metodika pro hodnocení ekologického potenciálu silně ovlivněných a umělých vodních útvarů – kategorie jezero – návrh.
  [Methodology for assessing ecological potential of heavily modified and artificial water bodies – a proposal.]
  Vodárenská biologie 2014, 5.-6. února 2014. Pardubice - Semtín: Vodní zdroje EKOMONITOR spol. s r. o, 2014 - (Říhová Ambrožová, J.), s. 21-32. ISBN 978-80-86832-78-4.
  [Vodárenská biologie 2014. Praha (CZ), 05.02.2014-06.02.2014]
  Grant CEP: GA MZe(CZ) QI102A265; GA MŠk(CZ) EE2.3.20.0204
  Grant ostatní:SFŽP(CZ) 05611212
  Institucionální podpora: RVO:60077344
  Klíčová slova: Water Framework Directive * ecological potential * heavily modified water bodies
  Kód oboru RIV: DJ - Znečištění a kontrola vody
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0240550
   
 4. 4.
  0436740 - BC-A 2015 CZ cze K - Konferenční příspěvek (tuzemská konf.)
  Blabolil, Petr - Peterka, Jiří - Čech, Martin - Draštík, Vladislav - Frouzová, Jaroslava - Jůza, Tomáš - Kratochvíl, Michal - Matěna, Josef - Muška, Milan - Prchalová, Marie - Říha, Milan - Sajdlová, Zuzana - Šmejkal, Marek - Tušer, Michal - Vašek, Mojmír - Vejřík, Lukáš - Kubečka, Jan
  Minulost, současnost a budoucnost jezerních pstruhů.
  [Past, present and future of lake trauts.]
  Současný stav a možnosti zlepšení poulace lipana podhorního a pstruha obecného. Rychnov nad Kněžnou: Český rybářský svaz, 2014 - (Ličko, B.), s. 63-68
  [Současný stav a možnosti zlepšení poulace lipana podhorního a pstruha obecného. Rychnov nad Kněžnou (CZ), 04.10.2014-05.10.2014]
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) EE2.3.20.0204
  Institucionální podpora: RVO:60077344
  Klíčová slova: brown traut * grayling * standing water
  Kód oboru RIV: EH - Ekologie - společenstva
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0240456
   
 5. 5.
  0436731 - BC-A 2015 CZ cze K - Konferenční příspěvek (tuzemská konf.)
  Muška, Milan - Tušer, Michal - Balk, H. - Kubečka, Jan - Hladík, M.
  Migrace ryb mezi údolní nádrží Lipno a přítoky na území NP Šumava.
  [Fish migration between Lipno Reservoir and inflowing rivers in Šumava National Park.]
  Sborník semináře Zprůchodnění migračních překážek vodních toků. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, 2014, s. 41-43.
  [Seminář Zprůchodnění migračních překážek vodních toků. Praha (CZ), 09.10.2014]
  Institucionální podpora: RVO:60077344
  Klíčová slova: fish migration * DIDSON * hydroacoustic monitoring
  Kód oboru RIV: EH - Ekologie - společenstva
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0240870
   
 6. 6.
  0396725 - BC-A 2014 CZ cze K - Konferenční příspěvek (tuzemská konf.)
  Blabolil, Petr - Říha, Milan - Peterka, Jiří - Prchalová, Marie - Vašek, Mojmír - Jůza, Tomáš - Čech, Martin - Draštík, Vladislav - Kratochvíl, Michal - Muška, Milan - Tušer, Michal - Frouzová, Jaroslava - Ricard, Daniel - Mrkvička, Tomáš - Sajdlová, Zuzana - Vejřík, Lukáš - Šmejkal, Marek - Borovec, Jakub - Matěna, Josef - Boukal S., David - Kubečka, Jan
  Co říkají ryby o kvalitě vodních ekosystémů.
  [What do the fish say about the quality of aquatic ecosystems.]
  Vodní nádrže 2013. Brno: Povodí Moravy, 2013 - (Kosour, D.), s. 51-56
  [Vodní nádrže 2013. Brno (CZ), 25.09.2013-26.09.2013]
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) EE2.3.20.0204
  Grant ostatní:SFŽP(CZ) 05611212
  Institucionální podpora: RVO:60077344
  Klíčová slova: Water Framework Directive * ecological potential * heavy modified water bodies
  Kód oboru RIV: EH - Ekologie - společenstva
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0224505
   
 7. 7.
  0396724 - BC-A 2014 CZ cze K - Konferenční příspěvek (tuzemská konf.)
  Borovec, Jakub - Hejzlar, Josef - Znachor, Petr - Čtvrtlíková, Martina - Blabolil, Petr - Říha, Milan - Matěna, Josef - Kubečka, Jan
  Metodika pro hodnocení ekologického potenciálu silně ovlivněných a umělých vodních útvarů – kategorie jezero – návrh.
  [Methodology for assessing ecological potential of heavily modified and artificial water bodies.]
  Vodní nádrže 2013. Brno: Povodí Moravy, 2013 - (Kosour, D.), s. 33-38
  [Vodní nádrže 2013. Brno (CZ), 25.09.2013-26.09.2013]
  Grant CEP: GA MZe(CZ) QI102A265
  Grant ostatní:SFŽP(CZ) 05611212
  Institucionální podpora: RVO:60077344
  Klíčová slova: Water Framework Directive * ecological potential * heavy modified water bodies
  Kód oboru RIV: DA - Hydrologie a limnologie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0224504
   
 8. 8.
  0393876 - BC-A 2014 CZ cze K - Konferenční příspěvek (tuzemská konf.)
  Peterka, Jiří - Čech, Martin - Draštík, Vladislav - Frouzová, Jaroslava - Jůza, Tomáš - Blabolil, Petr - Vejřík, Lukáš - Richta, Jiří - Kubečka, Jan
  Vývoj rybích společenstev důlních jezer Milada, Most a Medard.
  [Fish community succession in post-mining lakes Milada, Most and Medard.]
  Jezera a mokřady ve zbytkových jamách po těžbě nerostů. Třeboň: ENKI, 2013 - (Lhotský, R.), s. 113-116. ISBN 978-80-260-4172-6.
  [Jezera a mokřady ve zbytkových jamách po těžbě nerostů. Most (CZ), 16.04.2013-18.04.2013]
  Institucionální podpora: RVO:60077344
  Klíčová slova: post-mining lakes * fish community * succession
  Kód oboru RIV: EH - Ekologie - společenstva
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0224508
   
 9. 9.
  0393875 - BC-A 2014 CZ cze K - Konferenční příspěvek (tuzemská konf.)
  Čech, Martin - Peterka, Jiří - Říha, Milan - Vejřík, Lukáš - Jůza, Tomáš - Draštík, Vladislav - Kratochvíl, Michal - Muška, Milan - Hejzlar, Josef - Znachor, Petr - Kubečka, Jan
  Výzkum reprodukční úspěšnosti okouna říčního (Perca fluviatilis L.) v nově zatopené důlní jámě Chabařovice pomocí SCUBA potápěčů.
  [Research of the reproduction success of perch (Perca fluviatilis L.) in the opencast mine lake Chabařovice using SCUBA divers.]
  Jezera a mokřady ve zbytkových jamách po těžbě nerostů. Třeboň: ENKI, 2013 - (Lhotský, R.), s. 19-22. ISBN 978-80-260-4172-6.
  [Jezera a mokřady ve zbytkových jamách po těžbě nerostů. Most (CZ), 16.04.2013-18.04.2013]
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA206/06/1371; GA ČR(CZ) GP206/09/P266
  Institucionální podpora: RVO:60077344
  Klíčová slova: egg strands * common reed Phragmites communis * curly pondweed Potamogeton crispus
  Kód oboru RIV: EG - Zoologie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0224507
   
 10. 10.
  0336396 - BC-A 2010 CZ cze K - Konferenční příspěvek (tuzemská konf.)
  Peterka, Jiří - Čech, Martin - Frouzová, Jaroslava - Draštík, Vladislav - Vašek, Mojmír - Prchalová, Marie - Matěna, Josef - Kubečka, Jan - Jůza, Tomáš - Kratochvíl, Michal
  Monitorování rybích obsádek údolních nádrží v České republice – výsledky prvního roku sledování.
  Sborník příspěvků 15. konference České limnologické společnosti a Slovenskej limnologickej spoločnosti. Praha: ČLS, 2009 - (Kröpfelová, L.; Šulcová, J.), s. 209-211. ISBN 978–80–254–4698–0.
  [Konference České limnologické společnosti a Slovenskej limnologickej spoločnosti /15./. Třeboň (CZ), 22.06.2009-26.06.2009]
  Grant ostatní:NFM(CZ) CZ 0091
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z60170517
  Klíčová slova: water framework directive * fish communities * trophic status
  Kód oboru RIV: EH - Ekologie - společenstva
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0180636