Výsledky vyhledávání

 1. 1.
  0321830 - BC-A 2009 ZA eng A - Abstrakt
  Frouzová, Jaroslava - Kubečka, Jan - Matěna, Josef - Frouz, Jan
  Acoustic detection of freshwater insects and other invertebrates.
  [Akustická detekce vodního hmyzu a jiných bezobratlých.]
  ICE 2008. 23th International Congress of Entomology. Durban: International Convention Centre, 2008.
  [ICE 2008. International Congress of Entomology /23./. 06.07.2008-12.07.2008, Durban]
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z60660521; CEZ:AV0Z60170517
  Klíčová slova: acoustic detection * freshwater insects * invertebrates
  Kód oboru RIV: EH - Ekologie - společenstva
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0170257
   
 2. 2.
  0081640 - BC-A 2007 CZ cze A - Abstrakt
  Hohausová, Eva - Hejzlar, Josef - Kubečka, Jan - Frouzová, Jaroslava - Tušer, Michal - Peterka, Jiří - Říha, Milan - Mudruňková, Julie
  Limnologický význam makrofyt v nově zatápěné nádrži: příklad nádrže Chabařovice.
  [Limological importance of aquatic macrophytes in a newly flooded reservoir: case study of strip mine lake Chabařovice.]
  Sborník příspěvků 14. konference České limnologické společnosti a Slovenskej limnologickej spoločnosti. Praha: Česká limnologická společnost, 2006 - (Sacherová, V.). s. 96-98. ISBN 80-239-7257-X.
  [Konference České limnologické společnosti a Slovenskej limnologickej spoločnosti /14./. 26.06.2006-30.06.2006, Nečtiny]
  Grant CEP: GA ČR GP206/04/P092
  Klíčová slova: sonar * aquatic plants * horizontal and vertical echosunding * Myriophyllum * Chara * phosporus cycle
  Kód oboru RIV: BI - Akustika a kmity
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0145442