Výsledky vyhledávání

 1. 1.
  0471767 - BC 2017 RIV CZ cze L2 - Specializované mapy
  Miklín, J. - Miklínová, K. - Beneš, Jiří - Lepší, M. - Lepší, P. - Dvorský, M. - Němec, R. - Škorpík, M. - Mikátová, B. - Vlašín, M. - Čížek, Lukáš
  Mapa navrhovaných modelových opatření v NP Podyjí ve vazbě na rozšíření vybraných "naturových" druhů.
  [Map of suggested management measures in Podyjí NP in relation to distribution of selected species of the EU Habitats Directive.]
  Interní kód: 201664003 ; 2016
  Technické parametry: Elektronická mapa GIS. Výstup vznikl v rámci projektu Technologické agentury České republiky č. TB030MZP017 „Ověření postupů a příprava metodik k zvýšení efektivity péče o druhově bohaté lesy (Natura 2000 a lesy chráněných území)“.
  Ekonomické parametry: typový projekt
  Grant CEP: GA TA ČR(CZ) TB030MZP017
  Institucionální podpora: RVO:60077344
  Klíčová slova: conservation biology * active management * open woodlands
  Kód oboru RIV: EH - Ekologie - společenstva
  http://baloun.entu.cas.cz/~cizek/TACR_SvetleLesyMapy/SouborMapKNavrhovanymOpatrenimNP_Podyji/
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0269141
   
   
 2. 2.
  0471762 - BC 2017 RIV CZ cze L2 - Specializované mapy
  Miklín, J. - Beneš, Jiří - Dvorský, M. - Hejda, R. - Šebek, Pavel - Čížek, Lukáš
  Mapa „Ohniska biodiverzity nížinných lesů v České republice“.
  [Biodiversity hotspots of lowland woodlands in the Czech Republic.]
  Interní kód: 201664002 ; 2016
  Technické parametry: Elektronická mapa GIS. Výstup vznikl v rámci projektu Technologické agentury České republiky č. TB030MZP017 „Ověření postupů a příprava metodik k zvýšení efektivity péče o druhově bohaté lesy (Natura 2000 a lesy chráněných území)“.
  Ekonomické parametry: typový projekt
  Grant CEP: GA TA ČR(CZ) TB030MZP017
  Institucionální podpora: RVO:60077344
  Klíčová slova: open woodlands * endangered species * forest ecology
  Kód oboru RIV: EH - Ekologie - společenstva
  http://baloun.entu.cas.cz/~cizek/TACR_SvetleLesyMapy/MapaOhnisekBiodiverzitySvetlychLesu/MapaOhnisekBiodiverzitySvetlychLesu_CR.pdf
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0269140
   
   
 3. 3.
  0471760 - BC 2017 RIV CZ cze L2 - Specializované mapy
  Konvička, Ondřej - Čížek, Lukáš - Hauck, David - Straka, M. - Trnka, F. - Sekerka, L. - Vávra, J. - Resl, K.
  Revize recentního rozšíření a stavu nezvěstných druhů červeného seznamu – Coleoptera (brouci).
  [Revisions of recent distribution and status of the missing red-list species – Coleoptera (Beetles).]
  Interní kód: 201664001 ; 2016
  Technické parametry: Elektronická mapa GIS. Výstup vznikl v rámci projektu Technologické agentury České republiky č. TB020MZP048 „Revize recentního rozšíření a stavu nezvěstných druhů červeného seznamu - Coleoptera (brouci)“.
  Ekonomické parametry: typový projekt
  Grant CEP: GA TA ČR(CZ) TB020MZP048
  Institucionální podpora: RVO:60077344
  Klíčová slova: red-list species * black book * endangered species
  Kód oboru RIV: EG - Zoologie
  http://baloun.entu.cas.cz/~cizek/TACR_TB020MZP048_NezvestniBrouci/TACR_TB020MZP048%20_NezvestniBrouci_Mapa.pdf
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0269139
   
   
 4. 4.
  0457131 - BC 2016 RIV CZ cze L2 - Specializované mapy
  Hauck, David - Konvička, Ondřej - Čížek, Lukáš - Miklín, J. - Foltan, P. - Okrouhlík, J.
  Mapa výskytu lesáka rumělkového, kovaříka fialového, roháče obecného a rýhovce pralesního v evropsky významných lokalitách Niva Dyje a Soutok-Podluží.
  [Distribution map of Cucujus cinnaberinus, Limoniscus violaceus, Lucanus cervus and Rhysodes sulcatus beetles in Niva Dyje and Soutok-Podluží (SCIs CZ0624099 & CZ0624119).]
  Interní kód: 201564005 ; 2015
  Technické parametry: elektronická mapa GIS
  Ekonomické parametry: typový projekt
  Grant CEP: GA TA ČR TA02021501
  Institucionální podpora: RVO:60077344
  Klíčová slova: Wrinkled Bark Beetle * Flat Bark Beetle * Violet Click Beetle * Great Stag Beetle
  Kód oboru RIV: EH - Ekologie - společenstva
  http://www.entu.cas.cz/~cizek/BeetlesNatura2000_MoravaDyjeFloodplain_DistributionMaps/
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0257689
   
   
 5. 5.
  0457128 - BC 2016 RIV CZ cze L2 - Specializované mapy
  Hauck, David - Konvička, Ondřej - Čížek, Lukáš - Miklín, J. - Foltan, P. - Okrouhlík, J.
  Mapa výskytu krasce dubového (Eurythyrea quercus) v evropsky významných lokalitách Niva Dyje a Soutok-Podluží.
  [Map of the Eurythyrea quercus distribution in Niva Dyje and Soutok-Podluží (SCIs CZ0624099 & CZ0624119).]
  Interní kód: 2015640004 ; 2015
  Technické parametry: elektronická mapa GIS
  Ekonomické parametry: typový projekt
  Grant CEP: GA TA ČR TA02021501
  Institucionální podpora: RVO:60077344
  Klíčová slova: Eurythyrea quercus * distribution * floodplain woodlands
  Kód oboru RIV: EH - Ekologie - společenstva
  http://www.entu.cas.cz/~cizek/BeetlesNatura2000_MoravaDyjeFloodplain_DistributionMaps/
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0257690
   
   
 6. 6.
  0457126 - BC 2016 RIV CZ cze L2 - Specializované mapy
  Hauck, David - Konvička, Ondřej - Čížek, Lukáš - Miklín, J. - Foltan, P. - Okrouhlík, J.
  Mapa výskytu páchníka hnědého (Osmoderma barnabita) a potenciálně vhodných stromů s dutinami v evropsky významných lokalitách Niva Dyje a Soutok-Podluží.
  [Map of Hermit beetle (Osmoderma barnabita) distribution in in Niva Dyje and Soutok-Podluží (SCIs CZ0624099 & CZ0624119.]
  Interní kód: 201564003 ; 2015
  Technické parametry: elektronická mapa GIS
  Ekonomické parametry: typový projekt
  Grant CEP: GA TA ČR TA02021501
  Institucionální podpora: RVO:60077344
  Klíčová slova: Osmoderma eremita * distribution * floodplain woodlands
  Kód oboru RIV: EH - Ekologie - společenstva
  http://www.entu.cas.cz/~cizek/BeetlesNatura2000_MoravaDyjeFloodplain_DistributionMaps/
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0257692
   
   
 7. 7.
  0457125 - BC 2016 RIV CZ cze L2 - Specializované mapy
  Hauck, David - Konvička, Ondřej - Čížek, Lukáš - Miklín, J. - Foltan, P. - Okrouhlík, J.
  Mapa výskytu tesaříka obrovského (Cerambyx cerdo) v evropsky významných lokalitách Niva Dyje a Soutok-Podluží.
  [Map of the Great Capricorn Beetle (Cerambyx cerdo) distribution in Niva Dyje and Soutok-Podluží (SCIs CZ0624099 & CZ0624119).]
  Interní kód: 201564002 ; 2015
  Technické parametry: elektronická mapa GIS
  Ekonomické parametry: typový projekt
  Grant CEP: GA TA ČR TA02021501
  Institucionální podpora: RVO:60077344
  Klíčová slova: Cerambyx cerdo * distribution * floodplain woodlands
  Kód oboru RIV: EH - Ekologie - společenstva
  http://www.entu.cas.cz/~cizek/BeetlesNatura2000_MoravaDyjeFloodplain_DistributionMaps/
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0257693
   
   
 8. 8.
  0457105 - BC 2016 RIV CZ cze L2 - Specializované mapy
  Hauck, David - Konvička, Ondřej - Čížek, Lukáš - Miklín, J. - Foltan, P. - Okrouhlík, J.
  Mapa výskytu tesaříka alpského (Rosalia alpina) v evropsky významných lokalitách Niva Dyje a Soutok-Podluží.
  [Map of the Rosalia longicorn (Rosalia alpina) distribution in Niva Dyje and Soutok-Podluží (SCIs CZ0624099 & CZ0624119).]
  Interní kód: 201564001 ; 2015
  Technické parametry: elektronická mapa GIS
  Ekonomické parametry: typový projekt
  Grant CEP: GA TA ČR TA02021501
  Institucionální podpora: RVO:60077344
  Klíčová slova: Rosalia alpina * distribution * floodplain woodlands
  Kód oboru RIV: EH - Ekologie - společenstva
  http://www.entu.cas.cz/~cizek/BeetlesNatura2000_MoravaDyjeFloodplain_DistributionMaps/
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0257695
   
   
 9. 9.
  0430980 - BC 2014 RIV CZ cze L2 - Specializované mapy
  Čížek, Lukáš - Hauck, David - Konvička, Ondřej - Foltán, P. - Okrouhlík, J.
  Mapa rozšíření evropsky významných druhů tesařík obrovský (Cerambyx cerdo), páchník hnědý (Osmoderma barnabita), tesařík alpský (Rosalia alpina) a zvláště chráněného krasce (Eurythyrea quercus) v EVL Niva Dyje a v EVL Soutok – Podluží.
  [Map of occurrence of species of community interest the great capricorn beetle (Cerambyx cerdo), the hermit beetle (Osmoderma barnabita) and the Rosalia longicorn (Rosalia alpina) and protected jewel beetle (Eurythyrea quercus) in Sites of Community Importance Niva Dyje and Soutok - Podluží.]
  Interní kód: 20140825 ; 2014
  Technické parametry: elektronická mapa GIS
  Ekonomické parametry: typový projekt
  Grant CEP: GA TA ČR TA02021501
  Institucionální podpora: RVO:60077344
  Klíčová slova: Cerambyx cerdo * Rosalia alpina * Eurythyrea quercus
  Obor OECD: Zoology
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0235656
   
   


  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.