Výsledky vyhledávání

 1. 1.
  0583139 - BÚ 2024 RIV CZ cze L - Prototyp, funkční vzorek
  Kaštánek, P. - Kronusová, O. - Vlasáková, B. - Baldassarre Švecová, Eva - Brezáni, A. - Fišarová, Lenka - Matěj, K. - Trávníček, J. - Vosátka, Miroslav
  Funkční vzorek širokospektrálního biopesticidu na bázi rostlinného extraktu.
  [Functional sample of a broad-spectrum biopesticide based on a plant extract.]
  Interní kód: FW03010400-V1 ; 2022
  Technické parametry: Jedná se extrakt z kořene s prokazatelně širokospektrálními antifungálními vlastnostmi. Sušená biomasa je macerována ve vhodném poměru rozpouštědel za stanovené doby. Funkční vzorek se aplikuje na rostliny ve formě postřiku či zálivky po naředění na 0,2 % extraktu. Koncentrace vychází z testů na několika fytopatogenech. Postřik je prováděn na listy rostoucích sazenic 1× týdně do úplného pokrytí listů v případě patogenu B. cinerea, který napadá nadzemní části rostlin, a v množství 1 ml do substrátu 1× týdně v případě patogenu F. oxysporum, které napadá kořeny rostlin.
  Ekonomické parametry: V minulosti i současnosti bylo přijato několik strategií ochrany rostlin. Kromě systémových opatření zahrnujících správnou výživu, hygienu a úpravu mikroklimatu používány syntetické fungicidy. Vysoké náklady, zvýšené obavy veřejnosti z kontaminace zbytky syntetických fungicidů a jejich vlivu na lidské zdraví, zvýšený rozvoj rezistence v populacích patogenů a znečištění životního prostředí vedly ke snahám vyvinout nové, spolehlivější a ekologičtější techniky a přípravky. Alternativní metody ochrany rostlin využívají ke kontrole fytopatogenů různé látky získané z rostlinného materiálu, jako jsou esenciální oleje a extrakty. Použití rostlinných extraktů s antifungálními účinky je životaschopnou alternativou ochrany rostlinné produkce. Výhodami produktů na bázi extraktů jsou dostupná povaha, snadná biologická rozložitelnost, to, že nejsou fytotoxické, a také fakt, že jakožto většinou složité sloučeniny nevyvolávají rezistenci u patogena. Výroba takových biofungicidů je součástí principů cirkulární ekonomiky.
  Grant CEP: GA TA ČR(CZ) FW03010400
  Institucionální podpora: RVO:67985939
  Klíčová slova: plant extract * antifungal effect * phytopatogens * Botrytis cinerea * Fusarium oxysporum * foliar spray
  Obor OECD: Agricultural biotechnology and food biotechnology
  Trvalý link: https://hdl.handle.net/11104/0351149
   
   
 2. 2.
  0583118 - BÚ 2024 RIV CZ cze L - Prototyp, funkční vzorek
  Kaštánek, P. - Kronusová, O. - Vlasáková, B. - Baldassarre Švecová, Eva - Brezáni, A. - Fišarová, Lenka - Matěj, K. - Trávníček, J. - Vosátka, Miroslav
  Biofungicid s úzkospektrálním účinkem.
  [Narrow-spectrum biofungicide.]
  Interní kód: FW03010400-V13 ; 2022
  Technické parametry: Jedná se extrakt z plodu s prokazatelně antifungálními vlastnostmi proti fytopatogenu Bothrytis cinerea. Sušená biomasa je macerována ve vhodném poměru rozpouštědel za stanovené doby. Funkční vzorek se aplikuje na rostliny ve formě postřiku po naředění na 0,2 % extraktu. Koncentrace vychází z in vitro i in vivo testů. Postřik je prováděn na listy rostoucích sazenic 1× týdně do úplného pokrytí listů, protože patogen napadá nadzemní části rostlin.
  Ekonomické parametry: V minulosti i současnosti bylo přijato několik strategií ochrany rostlin. Kromě systémových opatření zahrnujících správnou výživu, hygienu a úpravu mikroklimatu používány syntetické fungicidy. Vysoké náklady, zvýšené obavy veřejnosti z kontaminace zbytky syntetických fungicidů a jejich vlivu na lidské zdraví, zvýšený rozvoj rezistence v populacích patogenů a znečištění životního prostředí vedly ke snahám vyvinout nové, spolehlivější a ekologičtější techniky a přípravky. Alternativní metody ochrany rostlin využívají ke kontrole fytopatogenů různé látky získané z rostlinného materiálu, jako jsou esenciální oleje a extrakty. Použití rostlinných extraktů s antifungálními účinky je životaschopnou alternativou ochrany rostlinné produkce. Výhodami produktů na bázi extraktů jsou dostupná povaha, snadná biologická rozložitelnost, to, že nejsou fytotoxické, a také fakt, že jakožto většinou složité sloučeniny nevyvolávají rezistenci u patogena. Výroba takových biofungicidů je součástí principů cirkulární ekonomiky.
  Grant CEP: GA TA ČR(CZ) FW03010400
  Institucionální podpora: RVO:67985939
  Klíčová slova: plant extract * antifungal * phytopatogen * Botrytis cinerea * foliar spray
  Obor OECD: Agricultural biotechnology and food biotechnology
  Trvalý link: https://hdl.handle.net/11104/0351120
   
   
 3. 3.
  0555322 - BÚ 2022 RIV CZ cze L - Prototyp, funkční vzorek
  Vosátka, Miroslav - Baldassarre Švecová, Eva - Fišarová, Lenka - Kaštánek, P. - Vlasáková, B. - Kronusová, O. - Matěj, K.
  Biohnojivo s aplikací foliární.
  [Foliar-applied biofertilizer.]
  Interní kód: FW03010400-V15 ; 2021
  Technické parametry: Bioaktivní látky z organicky produkovaných tradičních českých léčivek a plodin.
  Ekonomické parametry: Prudukt bude registrován a certifikován pro použití v organickém zemědělství pro zvýšení výnosů, podporu udržitelného rozvoje a cirkulární ekonomiky.
  Grant CEP: GA TA ČR(CZ) FW03010400
  Institucionální podpora: RVO:67985939
  Klíčová slova: biofertilizer * cow dung * plant growth promotion
  Obor OECD: Ecology
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0330057
   
   
 4. 4.
  0555295 - BÚ 2022 RIV CZ cze L - Prototyp, funkční vzorek
  Vosátka, Miroslav - Baldassarre Švecová, Eva - Fišarová, Lenka - Kaštánek, P. - Vlasáková, B. - Kronusová, O. - Matěj, K.
  Biohnojivo s aplikací do půdy.
  [Soil-applied biofertilizer.]
  Interní kód: FW03010400-V14 ; 2021
  Technické parametry: Biohnojivo složené z mikrobiálních komponentů (symbiotické houby, řasy a bakterie) a abiotických komponentů (vermikompost, biouhel, lignohumáty).
  Ekonomické parametry: Biohnojivo je složeno převážně z odpadní rostlinné biomasy a je tak přínosem budování přírodě blízkého hospodaření, cirkulární ekonomiky a udržitelného rozvoje.
  Grant CEP: GA TA ČR(CZ) FW03010400
  Institucionální podpora: RVO:67985939
  Klíčová slova: biofertilizer * symbiotic mycorrhizal and endophytic fungi * plant growth-promoting rhizobacteria * medicinal herbs * maize
  Obor OECD: Ecology
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0330053
   
   


  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.