Výsledky vyhledávání

 1. 1.
  0584011 - ÚCHP 2024 RIV CZ cze Z - Poloprovoz, ověřená technologie, odrůda/plemeno
  Šyc, Michal - Korotenko, Ekaterina - Jadrný, J. - Mašín, P.
  Získávání sádrovce z 2. stupně pračky.
  [Recovery of gypsum from the 2° of water quench.]
  Interní kód: poloprovozní jednotka pro získávání sádrovce ; 2023
  Technické parametry: Poloprovozní jednotka pro získávání sádrovce z druhého stupně mokré pračky. Poloprovoz s kapacitou stovky litrů hodinově bude založen na míchané nádobě, do které bude přiváděná voda z druhého stupně mokré pračky (vypírka SO2 pomocí NaOH, tj. Na2SO4, obsah síranů cca 40-50 g/l, objemový tok cca 0,3 m3/hod) spolu s vápenným mlékem pro vznik sádrovce. Součástí nádoby pak bude zpětnovazební smyčka pro řízené přidávání vápenného mléka. Druhým krokem poloprovozu pak bude filtrační jednotka - kalolis.
  Ekonomické parametry: Poloprovozní jednotka řeší zpracování odpadního proudu z mokrého systému čištění spalin, kdy je původně vypouštěný Na2SO4 vysrážen na pevný CaSO4. Jako vstupní surovina je pak dále použit CaCl2, jehož cena dle požadavků na čistotu a množství může být v rozsahu 5-20 Kč/kg. Ekonomika procesu je pak dána zejména úsporami za náklady na následné čištění vody, poplatků za vypouštění znečištěné vody, poplatků za skládkování odpadů a z příjmů za prodej energosádry, což je obchodovatelná komodita. Předpokládané úspory v provozu při produkci 60 tun sušiny sádrovce jsou cca 300 tis. Kč ročně.
  Grant CEP: GA TA ČR(CZ) FW03010439
  Institucionální podpora: RVO:67985858
  Klíčová slova: gypsum * waste-to-energy * wastewater treatment
  Obor OECD: Environmental sciences (social aspects to be 5.7)
  Trvalý link: https://hdl.handle.net/11104/0352003
  Název souboruStaženoVelikostKomentářVerzePřístup
  Př. č. 2 Fotodokumentace poloprovozu výroby sádrovce.pdf01.4 MBAutorský postprintvyžádat
  Př. č. 1 Poloprovoz výroby sádrovce (1).pdf02.2 MBAutorský postprintvyžádat
   
   
 2. 2.
  0569425 - ÚCHP 2023 RIV CZ cze Z - Poloprovoz, ověřená technologie, odrůda/plemeno
  Jadrný, J. - Šyc, Michal - Korotenko, Ekaterina - Mašín, P.
  Ověřená technologie optimalizovaná kyselá extrakce popílků.
  [Optimized technology of fly ash acid extraction.]
  Interní kód: optimalizace kyselé extrakce ; 2022
  Technické parametry: Technologie je využitelná v odvětví waste to energy, kdy je současnou praxí odvážet vzniklé popílky na skládku nebezpečných odpadů. Technologie extrahuje toxické kovy a testováním byla zjištěna negativní nebezpečná vlastnost HP14 ekotoxicita, která je pro hodnocení nebezpečnosti takových odpadů kritická. O výsledky technologie již projevila zájem pražská spalovna ZEVO Malešice.
  Ekonomické parametry: Optimalizace extrakce nevykazuje žádný přímý výnos ani úsporu nákladů. Jedná se o první technologický uzel, který má zvýšit množství extrahovaného zinku, mědi a olova. Cílem projektu je zkoncentrování zinku do obchodovatelné formy oproti současné likvidaci na skládce nebezpečných odpadů.
  Grant CEP: GA TA ČR(CZ) FW03010439
  Institucionální podpora: RVO:67985858
  Klíčová slova: acid extraction * zinc recovery * fly ash
  Obor OECD: Chemical process engineering
  Trvalý link: https://hdl.handle.net/11104/0340750
  Název souboruStaženoVelikostKomentářVerzePřístup
  Ověřená technologie optimalizovaná kyselá extrakce popílků.pdf11.9 MBAutorský postprintvyžádat
   
   


  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.