Výsledky vyhledávání

 1. 1.
  0573488 - ÚGN 2023 RIV CZ cze L2 - Specializované mapy
  Kajzar, Vlastimil - Vavro, Martin - Vavro, Leona - Daněk, T. - Drozdová, J. - Raclavský, K. - Kubina, Lukáš
  Specializovaná mapa rizikových oblastí s potenciálním výskytem azbestu.
  [Specialized map of risk areas with potential asbestos occurrence.]
  Interní kód: Digitální signální mapa rizik azbestu v horninách ; 2022
  Technické parametry: Digitální signální mapa rizika výskytu azbestu byla vytvořena v prostředí QGIS. Mapová kompozice je tvořena několika základními vrstvami, a to: (1) bodovou vrstvou lokalit, (2) vektorovou polygonovou vrstvou oblastí s potenciálním výskytem azbestu a (3) rastrovým podkladem webových mapových služeb. Jejím základním přínosem je podstatné rozšíření znalostní báze o možné přítomnosti přirozeně se vyskytujících azbestů (NOA) na území ČR. Uživatel získá detailní informaci o případném výskytu azbestu na téměř jednom stu lokalit, které byly vybrány tak, aby: (1) reprezentovaly hlavní petrografické typy hornin, které mohou být možnými nositeli NOA na území ČR, (2) pokryly hlavní regionálně geologické jednotky (oblasti) Českého masivu s výskytem bazických a ultrabazických hornin a (3) zahrnovaly jak činné lomy, tak v minulosti těžená ložiska nebo prognózní zdroje stavebního kamene i přirozené skalní výchozy. Nesporným přínosem mapy je pak rovněž její interaktivita a velmi snadná uživatelská obsluha.
  Ekonomické parametry: Potenciálními uživateli výsledku bude Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo zdravotnictví a odbory životního prostředí při krajských nebo obecních úřadech. Výsledek může být rovněž přínosný pro orgány státní báňské správy, těžaře a producenty přírodního kamene a kameniva, stavební společnosti v oblasti pozemního, dopravního i podzemního stavitelství, zkušební laboratoře zabývající se testováním kamene a kameniva i širokou veřejnost.
  Grant CEP: GA TA ČR(CZ) SS01010257
  Institucionální podpora: RVO:68145535
  Klíčová slova: naturally occuring asbestos * rocks * specialized map * Czech Republic
  Obor OECD: Mineralogy
  https://www.ugn.cas.cz/other/map/azrock/mapa.html
  Trvalý link: https://hdl.handle.net/11104/0343950
   
   


  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.