Výsledky vyhledávání

 1. 1.
  0566337 - OÚ 2023 eng A3 - Přednáška/prezentace nepublikovaná
  Cabras, Giulia
  Online communication among Northwest China ethnic minorities. Language choices, visual elements and aspirational identities. A focus on religious posting by Hui users in Xining (Northwest China).
  [SOAS GLOCAL Conference on Asian Linguistic Anthropology 2022/2023. Online, 19.12.2022-21.12.2022]
  Způsob prezentace: Přednáška
  Pořadatel akce: University of the Philippines Diliman
  URL akce: https://cala2021.upd.edu.ph/ 
  Grant ostatní: AV ČR(CZ) LQ300211901
  Program: Prémie Lumina quaeruntur
  Institucionální podpora: RVO:68378009
  Klíčová slova: Northwest China * ethnic minorities * internet-mediated communication * visual culture * language practices
  Obor OECD: Linguistics
  Trvalý link: https://hdl.handle.net/11104/0338218

             
   
   
 2. 2.
  0564241 - OÚ 2023 eng A3 - Přednáška/prezentace nepublikovaná
  Cabras, Giulia
  Linguistic landscapes of Amdo (Northwest China). Observations on methodologies and materialization of multilingualism [invited lecture for a sociolingvistic course at Charles University].
  [Prague, 27.04.2022]
  Způsob prezentace: Zvaná přednáška
  Pořadatel akce: Faculty of Arts, Charles University
  Grant ostatní: AV ČR(CZ) LQ300211901
  Program: Prémie Lumina quaeruntur
  Institucionální podpora: RVO:68378009
  Klíčová slova: linguistic landscapes * Amdo Tibet * urban multilingualism
  Obor OECD: Specific languages
  Trvalý link: https://hdl.handle.net/11104/0336230

             
   
   
 3. 3.
  0563798 - OÚ 2023 cze A3 - Přednáška/prezentace nepublikovaná
  Karlach, Jan … celkem 5 autorů
  Debata s překladateli Chudobínu.
  [Debate with the Chudobín translators.]
  [Kultura a imaginace. Konference pořádaná u příležitosti nedožitých osmdesátin Vladimíra Boreckého. Praha, 12.11.2021-13.11.2021]
  Způsob prezentace: Jiné
  Pořadatel akce: KEST FF UK
  URL akce: https://kest.ff.cuni.cz/cs/2021/11/03/kultura-a-imaginace-konference-poradana-u-prilezitosti-nedozitych-80-narozenin-vladimira-boreckeho/ 
  Grant ostatní: AV ČR(CZ) LQ300211901
  Program: Prémie Lumina quaeruntur
  Institucionální podpora: RVO:68378009
  Klíčová slova: China * Liangshan * Yi nationality * Nuosu * translation * language * mašíbl
  Obor OECD: Folklore studies
  Trvalý link: https://hdl.handle.net/11104/0336216

             
   
   
 4. 4.
  0563796 - OÚ 2023 cze A3 - Přednáška/prezentace nepublikovaná
  Karlach, Jan
  Vyprovázení duše.
  [Chanting the soul.]
  [Věda fotogenická. Online, 21.01.2021]
  Způsob prezentace: Jiné
  Pořadatel akce: AV ČR
  URL akce: https://www.youtube.com/watch?v=ke2FJ2ZIpCw 
  Grant ostatní: AV ČR(CZ) LQ300211901
  Program: Prémie Lumina quaeruntur
  Institucionální podpora: RVO:68378009
  Klíčová slova: China * Liangshan * Yi nationality * Nuosu * bimo * scriptural shamanism
  Obor OECD: Antropology, ethnology
  https://www.youtube.com/watch?v=ke2FJ2ZIpCw
  Trvalý link: https://hdl.handle.net/11104/0336215

             
   
   
 5. 5.
  0563795 - OÚ 2023 cze A3 - Přednáška/prezentace nepublikovaná
  Karlach, Jan
  Chinese Anthropology. From indigenization of nationbuilding to (ad)ventures beyond state's borders.
  [OI Internal Seminar Series. Praha, OÚ, 01.09.2022]
  Způsob prezentace: Přednáška
  Pořadatel akce: OÚ AV ČR
  Grant ostatní: AV ČR(CZ) LQ300211901
  Program: Prémie Lumina quaeruntur
  Institucionální podpora: RVO:68378009
  Klíčová slova: China * anthropology * history of science * nationbuilding * Belt and Road Initiative
  Obor OECD: Antropology, ethnology
  Trvalý link: https://hdl.handle.net/11104/0336214

             
   
   
 6. 6.
  0563794 - OÚ 2023 eng A3 - Přednáška/prezentace nepublikovaná
  Karlach, Jan
  Villains and heroes of the Cool Mountains. Fiction of the state control and “nuosufication” of the native chieftaincy in Southwest China.
  [OI Internal Seminar Series. Praha, OÚ, 03.03.2020]
  Způsob prezentace: Přednáška
  Pořadatel akce: OÚ AV ČR
  Grant ostatní: AV ČR(CZ) LQ300211901
  Program: Prémie Lumina quaeruntur
  Institucionální podpora: RVO:68378009
  Klíčová slova: China * Liangshan * Yi nationality * Nuosu * tusi * native chieftaincy
  Obor OECD: Antropology, ethnology
  Trvalý link: https://hdl.handle.net/11104/0336213

             
   
   
 7. 7.
  0563792 - OÚ 2023 cze, eng A3 - Přednáška/prezentace nepublikovaná
  Karlach, Jan
  Rituály, kyberprostor a skripturální šamanismus v jihozápadní Číně.
  [Rites, cyberspace, and scriptural shamanism in Southwest China.]
  [Československo v Orientu: Orient v Československu 1918–1938. Praha, 23.08.2022-06.11.2022]
  Způsob prezentace: Poster
  Pořadatel akce: AV ČR
  URL akce: https://www.avcr.cz/cs/pro-verejnost/vystavy/vystavy-v-budove-av-cr/vystavy/2022/Ceskoslovensko-v-Orientu.html 
  Grant ostatní: AV ČR(CZ) LQ300211901
  Program: Prémie Lumina quaeruntur
  Institucionální podpora: RVO:68378009
  Klíčová slova: China * Liangshan * Yi nationality * Nuosu * digital ethnography * smartphone * cyberspace * bimo * scriptural shamanism
  Obor OECD: Antropology, ethnology
  Trvalý link: https://hdl.handle.net/11104/0336212

             
   
   
 8. 8.
  0563689 - OÚ 2023 cze A3 - Přednáška/prezentace nepublikovaná
  Karlach, Jan
  Etnika čínského jihozápadu. Iové a jejich interakce s čínskou modernitou.
  [Ethnic Groups of Southwest China. The Yi and Their Interaction with Chinese Modernity.]
  [Týden AV ČR (2022). Praha, Národní 3, 05.11.2022]
  Způsob prezentace: Přednáška
  Pořadatel akce: Středisko společných činností AV ČR, Orientální ústav AV ČR
  URL akce: https://www.tydenavcr.cz/program/akce?id=4717&a=etnika-cinskeho-jihozapadu-iove-a-jejich-interakce-s-cinskou-modernitou 
  Grant ostatní: AV ČR(CZ) LQ300211901
  Program: Prémie Lumina quaeruntur
  Institucionální podpora: RVO:68378009
  Klíčová slova: China * Liangshan * Yi nationality * Nuosu * history of anthropology * intellectual history * ideology * modernity
  Obor OECD: Antropology, ethnology
  Trvalý link: https://hdl.handle.net/11104/0336211

             
   
   
 9. 9.
  0563687 - OÚ 2023 cze A3 - Přednáška/prezentace nepublikovaná
  Karlach, Jan
  Náhled pod ruce dělníků národnostní politiky. Jihozápadní Čína jakožto kolébka čínské antropologie.
  [A glimpse under the hands of the workers of ethnic policy. Southwest China as the cradle of Chinese anthropology.]
  [Přednáškový cyklus pořádaný u příležitosti 100. výročí založení OÚ. Praha, 15.03.2022]
  Způsob prezentace: Přednáška
  Pořadatel akce: Orientální ústav AV ČR, nakladatelství Academia
  Grant ostatní: AV ČR(CZ) LQ300211901
  Program: Prémie Lumina quaeruntur
  Institucionální podpora: RVO:68378009
  Klíčová slova: China * Southwest China * Fei Xiaotong * anthropology * sociology * ethnology * history of science
  Obor OECD: Sociology
  https://www.youtube.com/watch?v=M_i_Wbt7ZZ0
  Trvalý link: https://hdl.handle.net/11104/0336209

             
   
   
 10. 10.
  0563686 - OÚ 2023 cze A3 - Přednáška/prezentace nepublikovaná
  Karlach, Jan
  Chladné hory [Promítání dokumentárního filmu „Down from the Mountains” (Dolů z hor) a diskuse o Yiích z jihozápadní Číny].
  [Cold Mountains [Screening of the documentary film „Down from the Mountains” and discussion about the Yi of Southwest China].]
  [Chladné hory [Promítání dokumentárního filmu „Down from the Mountains” (Dolů z hor) a diskuse o Yiích z jihozápadní Číny]. Rumburk, 11.02.2022]
  Způsob prezentace: Přednáška
  Pořadatel akce: Čajovna a kavárna Na kopečku
  URL akce: https://www.facebook.com/events/659844075436728/?ref=newsfeed 
  Grant ostatní: AV ČR(CZ) LQ300211901
  Program: Prémie Lumina quaeruntur
  Institucionální podpora: RVO:68378009
  Klíčová slova: China * Liangshan * Yi nationality * Nuosu * poverty alleviation
  Obor OECD: Antropology, ethnology
  Trvalý link: https://hdl.handle.net/11104/0336208