Výsledky vyhledávání

 1. 1.
  0508581 - ÚDU 2020 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Trnková, Petra
  Fotografie a oka mžik. Několik poznámek k mechanickému záznamu obrazu a reciprocitě světla a času v 19. století.
  [Photography and the moment. Several comments on the mechanical recording of the image and the reciprocity of light and time in the 19th century.]
  Pochopit vteřinu. Prožívání času v české kultuře 19. století. Praha: Academia, 2019 - (Hrdina, M.; Piorecká, K.; Bendová, E.), s. 307-317. ISBN 978-80-200-2932-4.
  [Plzeňské sympozium k problematice 19. století /38/: Pochopit vteřinu: Prožívání času v české kultuře 19. století. Plzeň (CZ), 22.02.2018-23.02.2018]
  Institucionální podpora: RVO:68378033
  Klíčová slova: photography * exposure time * a second
  Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví
  Obor OECD: Arts, Art history
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0299445
   
 2. 2.
  0508580 - ÚDU 2020 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Winter, Tomáš
  Montáž a čas ve vizuální alegorii.
  [Montage and time in visual allegory.]
  Pochopit vteřinu. Prožívání času v české kultuře 19. století. Praha: Academia, 2019 - (Hrdina, M.; Piorecká, K.; Bendová, E.), s. 334-344. ISBN 978-80-200-2932-4.
  [Plzeňské sympozium k problematice 19. století /38/: Pochopit vteřinu: Prožívání času v české kultuře 19. století. Plzeň (CZ), 22.02.2018-23.02.2018]
  Institucionální podpora: RVO:68378033
  Klíčová slova: Haberle John * symbol * allegory * montage
  Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví
  Obor OECD: Arts, Art history
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0299444
   
 3. 3.
  0501719 - FLÚ 2020 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Řezníková, Lenka
  Sociální čas a jeho reprezentace ve výkonové společnosti 19. století: liberalizace - monetizace - diferenciace.
  [Social time and its representation in the performance-oriented society of the 19th century: liberalization - monetization - pluralization.]
  Pochopit vteřinu. Prožívání času v české kultuře 19. století. Praha: Academia, 2019 - (Hrdina, M.; Piorecká, K.; Bendová, E.), s. 24-37. ISBN 978-80-200-2932-4.
  [Plzeňské sympozium k problematice 19. století /38/: Pochopit vteřinu: Prožívání času v české kultuře 19. století. Plzeň (CZ), 22.02.2018-23.02.2018]
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: monetisation of time * liberalism * meritocracy * metapher * social ascent
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny
  Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0293717
   
 4. 4.
  0501671 - HÚ 2019 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Hlavačka, Milan
  Kontrolovaný čas: píchací hodiny.
  [Controlled time: history of time clock.]
  Pochopit vteřinu. Prožívání času v české kultuře 19. století. Praha: Academia, 2019 - (Hrdina, M.; Piorecká, K.; Bendová, E.), s. 105-114. ISBN 978-80-200-2932-4.
  [Plzeňské sympozium k problematice 19. století /38/: Pochopit vteřinu: Prožívání času v české kultuře 19. století. Plzeň (CZ), 22.02.2018-23.02.2018]
  Institucionální podpora: RVO:67985963
  Klíčová slova: time clock * working hours * disciplinary device
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny
  Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0293668
   
 5. 5.
  0500614 - ÚČL 2019 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Smyčka, Václav
  Produkce modernity a časový hiát.
  [The production of modernity and the time hiatus.]
  Pochopit vteřinu. Prožívání času v české kultuře 19. století. Praha: Academia, 2019 - (Hrdina, M.; Piorecká, K.; Bendová, E.), s. 7-23. ISBN 978-80-200-2932-4.
  [Plzeňské sympozium k problematice 19. století /38/: Pochopit vteřinu: Prožívání času v české kultuře 19. století. Plzeň (CZ), 22.02.2018-23.02.2018]
  Institucionální podpora: RVO:68378068
  Klíčová slova: time regime * present * Sattelzeit * Koselleck, Reinhard * Luhmann, Niklas * Assmann, Aleida
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
  Obor OECD: Specific literatures
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0292694
   
 6. 6.
  0500613 - ÚČL 2019 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Futtera, Ladislav
  „Čechové budou žíti, dlouho žíti, pro spásu svou a spásu Slavie.” Proroctví v kultuře českého osvícenství a romantismu.
  [„The Czechs will live, and live long, for the salvation of themselves and of Slavdom.” Prophecy in the culture of the Czech Enlightenment and Romanticism.]
  Pochopit vteřinu. Prožívání času v české kultuře 19. století. Praha: Academia, 2019 - (Hrdina, M.; Piorecká, K.; Bendová, E.), s. 167-180. ISBN 978-80-200-2932-4.
  [Plzeňské sympozium k problematice 19. století /38/: Pochopit vteřinu: Prožívání času v české kultuře 19. století. Plzeň (CZ), 22.02.2018-23.02.2018]
  Institucionální podpora: RVO:68378068
  Klíčová slova: prophecy * Enlightenment * Romanticism * patriotism * nationalism * escape
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
  Obor OECD: Specific literatures
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0292693
   
 7. 7.
  0500611 - ÚČL 2019 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Jedličková, Alice - Piorecká, Kateřina
  „Čas nestojí, kamaráde...” Vyprávěný a žitý čas v próze Terézy Novákové.
  [„Time does not stand still, my friend…”Narrated and experienced time in the fiction of Teréza Nováková.]
  Pochopit vteřinu. Prožívání času v české kultuře 19. století. Praha: Academia, 2019 - (Hrdina, M.; Piorecká, K.; Bendová, E.), s. 275-289. ISBN 978-80-200-2932-4.
  [Plzeňské sympozium k problematice 19. století /38/: Pochopit vteřinu: Prožívání času v české kultuře 19. století. Plzeň (CZ), 22.02.2018-23.02.2018]
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA18-04420S
  Institucionální podpora: RVO:68378068
  Klíčová slova: narrative temporality * novel chronicle * writting process * summa * rization * scene * free indirect discourse
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
  Obor OECD: Specific literatures
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0292691
   
 8. 8.
  0500608 - ÚČL 2019 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Kořínková, Lucie
  „Á - - mladý pán už vstal!” Motivy flámu a časové disciplinace v díle Františka Gellnera.
  [„Ah, the young gentleman has got up! Motifs of the drinking spree and time management discipline in the work of František Gellner”.]
  Pochopit vteřinu. Prožívání času v české kultuře 19. století. Praha: Academia, 2019 - (Hrdina, M.; Piorecká, K.; Bendová, E.), s. 202-211. ISBN 978-80-200-2932-4.
  [Plzeňské sympozium k problematice 19. století /38/: Pochopit vteřinu: Prožívání času v české kultuře 19. století. Plzeň (CZ), 22.02.2018-23.02.2018]
  Institucionální podpora: RVO:68378068
  Klíčová slova: time management discipline * drinking spree * middle class morality * Gellner, František
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
  Obor OECD: Specific literatures
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0292690
   
 9. 9.
  0500604 - ÚČL 2019 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Hrbata, Zdeněk
  Časnost romantiků. Poznámky k pojetí a figuraci času.
  [The temporality of the Romantics. Notes on the conception and figuration of time.]
  Pochopit vteřinu. Prožívání času v české kultuře 19. století. Praha: Academia, 2019 - (Hrdina, M.; Piorecká, K.; Bendová, E.), s. 191-201. ISBN 978-80-200-2932-4.
  [Plzeňské sympozium k problematice 19. století /38/: Pochopit vteřinu: Prožívání času v české kultuře 19. století. Plzeň (CZ), 22.02.2018-23.02.2018]
  Institucionální podpora: RVO:68378068
  Klíčová slova: time * poetry * transience * transcendence * fatality * escape
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
  Obor OECD: Specific literatures
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0292686