Výsledky vyhledávání

 1. 1.
  0538543 - ARÚB 2021 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Wilczyński, J. - Goslar, T. - Wojtal, P. - Oliva, M. - Göhlich, U. B. - Antl-Weiser, W. - Šída, Petr - Verpoorte, A. - Lengyel, G.
  New Radiocarbon Dates for the Late Gravettian in Eastern Central Europe.
  Radiocarbon. Roč. 62, č. 1 (2020), s. 243-259. ISSN 0033-8222. E-ISSN 1945-5755
  Institucionální podpora: RVO:68081758
  Klíčová slova: chronology * human occupation * revision * Upper Paleolithic * Willendorf-Kostenkian
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
  Obor OECD: Archaeology
  Impakt faktor: 1.504, rok: 2020
  https://www.cambridge.org/core/journals/radiocarbon/article/new-radiocarbon-dates-for-the-late-gravettian-in-eastern-central-europe/D2E1DD155F7BC58F918CEC438DE561D5
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0316333
   
   
 2. 2.
  0538542 - ARÚB 2021 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Vích, D. - Jílek, J. - Volf, J. - Šída, Petr - Holub, M. - Novák, J. - Biborski, M. J. - Biborski, M. R. - Horník, P. - Militký, J.
  Sídliště z doby římské v Cerekvici nad Loučnou.
  [A Roman period settlement at Cerekvice nad Loučnou.]
  Archeologie východních Čech. Roč. 2019, č. 18 (2019), s. 75-204. ISSN 1805-4676
  Institucionální podpora: RVO:68081758
  Klíčová slova: Roman period * settlement * roman imports * pottery * eastern Bohemia
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
  Obor OECD: Archaeology
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0316331
   
   
 3. 3.
  0523792 - ARÚB 2020 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Hošek, J. - Prach, J. - Křížek, M. - Šída, Petr - Moska, P. - Pokorný, P.
  Buried Late Weichselian thermokarst landscape discovered in the Czech Republic, central Europe.
  Boreas. Roč. 48, č. 4 (2019), s. 988-1005. ISSN 0300-9483. E-ISSN 1502-3885
  Institucionální podpora: RVO:68081758
  Klíčová slova: termokarst * late glacial * paleolake * palynostratigraphy * permafrost
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
  Obor OECD: Archaeology
  Impakt faktor: 2.477, rok: 2019
  https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/bor.12404
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0308085
   
   
 4. 4.
  0523790 - ARÚB 2020 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Šída, Petr - Pokorný, P. - Ptáková, M.
  Archeologický výzkum na mezolitické lokalitě Švarcenberk 7, sondy 2 a 4/06.
  [Archaeological investigations at the Mesolithic site of Švarcenberk 7, trenches 2 and 4/06.]
  Archeologické výzkumy v jižních Čechách. Roč. 32, prosinec (2019), s. 29-57. ISSN 0231-8237
  Institucionální podpora: RVO:68081758
  Klíčová slova: Švarcenberk Lake * Mesolithic * hearth * chipped stone industry * pollen analysis
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
  Obor OECD: Archaeology
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0308083
   
   
 5. 5.
  0500492 - ARÚB 2019 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Hošek, J. - Pokorný, P. - Prach, J. - Šída, Petr - Křížek, M.
  Fosilní termokras v jižních Čechách.
  [Fossil thermokarst in South Bohemia (Czech Republic).]
  Zprávy o geologických výzkumech = Geoscience Research Reports. Roč. 51, č. 2 (2018), s. 131-139. ISSN 0514-8057
  Institucionální podpora: RVO:68081758
  Klíčová slova: lake sediments * Late Glacial * permafrost * thermal erosion * thermokarst basins
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
  Obor OECD: Archaeology
  http://www.geology.cz/img/zpravyvyzkum/fulltext/27_Hosek_180903.pdf
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0292554
   
   
 6. 6.
  0500490 - ARÚB 2019 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Šída, Petr - Menšík, P. - Prokop, V.
  Několik nových předneolitických lokalit z Jindřichohradecka.
  [Several new pre-Neolithic sites from the Jindřichův Hradec region.]
  Archeologické výzkumy v jižních Čechách. Roč. 31, prosinec (2018), s. 5-23. ISSN 0231-8237
  Institucionální podpora: RVO:68081758
  Klíčová slova: South Bohemia * Jindřichův Hradec region * Epipalaeolithic * Mesolithic
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
  Obor OECD: Archaeology
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0292551
   
   
 7. 7.
  0500446 - ARÚB 2019 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Chvojka, O. - Menšík, P. - Šída, Petr - Prokop, V. - Bumerl, J.
  Nové pravěké a raně středověké nálezy na střední Lužnici. Povrchové sběry v letech 2014-2017.
  [New prehistoric and early medieval finds from the area along the middle course of the Lužnice River. Surface collection surveys in the years 2014–2017.]
  Archeologické výzkumy v jižních Čechách. Roč. 31, prosinec (2018), s. 25-44. ISSN 0231-8237
  Institucionální podpora: RVO:68081758
  Klíčová slova: Tábor region * surface survey * Neolithic * Iron Age * Early Middle Ages
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
  Obor OECD: Archaeology
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0292518
   
   
 8. 8.
  0495675 - ARÚB 2019 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Vondrovský, V. - Bumerl, J. - Šída, Petr - Ptáková, M. - Pták, M. - Chvojka, O.
  Nové poznatky o neolitickém osídlení jižních Čech.
  [New information on the Neolithic occupation of south Bohemia.]
  Archeologické rozhledy. Roč. 70, č. 2 (2018), s. 147-194. ISSN 0323-1267
  Grant CEP: GA ČR GA13-08169S
  Institucionální podpora: RVO:68081758
  Klíčová slova: Neolithic * south Bohemia * Linear Pottery culture * settlement structure * absolute chronology * pottery * chipped industry
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
  Obor OECD: Archaeology
  http://www.arup.cas.cz/wp-content/uploads/2010/11/AR_2_2018_s145-3041.pdf
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0288614
   
   
 9. 9.
  0488985 - ARÚB 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Šída, Petr
  Archeologický výzkum na mezolitické lokalitě Švarcenberk 7, sonda 2/05.
  [Archaeological Excavations on mesolithic Site Švarcenberk 7, trench 2/05.]
  Archeologické výzkumy v jižních Čechách. Roč. 30, prosinec (2017), s. 61-95. ISSN 0231-8237
  Grant CEP: GA ČR GA13-08169S
  Klíčová slova: Lower Mesolithic * Epipalaeolithic * South Bohemia * Lake Švarcenberk
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
  Obor OECD: Archaeology
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0283489