Výsledky vyhledávání

 1. 1.
  0546744 - ARÚ 2022 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Vondrovský, Václav (ed.) - Chvojka, O. (ed.) - Bumerl, J. - Hlásek, Daniel - Janda, F. - John, J. - Kapustka, K. - Kovačiková, L. - Novák, J. - Ptáková, M. - Pokorná, K. - Pokorný, P. - Šálková, T. - Šída, Petr - Vobejda, L.
  Pravěké komunity vnitřní periferie. Vývoj osídlení jižních Čech od 9. do počátku 1. tisíciletí př. Kr..
  [Prehistoric communities of an inner periphery. The settlement development of South Bohemia from the 9th to the early 1st millennium BC.]
  České Budějovice: Nakladatelství Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, 2021. 246 s. ISBN 978-80-7394-853-5
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) EF16_018/0002686; GA ČR(CZ) GA18-10747S
  Institucionální podpora: RVO:67985912 ; RVO:68081758
  Klíčová slova: South Bohemia * Mesolithic * Neolithic * Eneolithic * Bronze Age * prehistoric occupation * periphery
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie; AC - Archeologie, antropologie, etnologie (ARUB-Q)
  Obor OECD: Archaeology; Archaeology (ARUB-Q)
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0323174
   
   
 2. 2.
  0535266 - ARÚB 2021 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Bezděk, Aleš - Bernardová, A. - Burgert, Pavel - Ditrich, O. - Drvotová, M. - Hlaváč, J. - Horáček, I. - Hošek, J. - Hošková, K. - Juřičková, L. - Kapustka, Katarína - Kovačiková, L. - Krásný, F. - Kuželka, V. - Mangel, T. - Novák, J. - Pokorný, P. - Prostředník, J. - Ptáková, M. - Sázelová, Sandra - Šída, Petr - Vondrovský, Václav
  Mezolit severních Čech III. Vývoj pravěké krajiny Českého ráje: vegetace, fauna, lidé.
  [Mesolithic of Northern Bohemia III. Evolution of prehistoric landscape in Bohemian Paradise: vegetation, fauna, humans.]
  Brno: Archeologický ústav AV ČR, Brno, 2020. 600 s. The Dolní Věstonice Studies, 25. ISBN 978-80-7524-036-1
  Grant CEP: GA ČR GA13-08169S; GA MŠk EF16_019/0000728
  Institucionální podpora: RVO:68081758 ; RVO:67985912 ; RVO:60077344
  Klíčová slova: Mesolithic * Holocene * environment * paleoecology * settlement archaeology * paleoanthropology * Northern Bohemia * Bohemian Paradise
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie; AC - Archeologie, antropologie, etnologie (ARU-G); EG - Zoologie (BC-A)
  Obor OECD: Archaeology; Archaeology (ARU-G); Entomology (BC-A)
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0314437