Výsledky vyhledávání

 1. 1.
  0584427 - FGÚ 2025 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Cheema, Marie Munawar - Kotrbová Macáková, Zuzana - Hrčka Krausová, Barbora - Adla, Santosh Kumar - Slavíková, Barbora - Chodounská, Hana - Kratochvíl, Miroslav - Vondrášek, Jiří - Sedlák, David - Balaštík, Martin - Kudová, Eva
  5β-reduced neuroactive steroids as modulators of growth and viability of postnatal neurons and glia.
  Journal of Steroid Biochemistry and Molecular Biology. Roč. 239, May (2024), č. článku 106464. ISSN 0960-0760
  Grant CEP: GA MŠMT(CZ) LX22NPO5107; GA MZd(CZ) NV18-04-00085; GA ČR(CZ) GA21-24571S
  Výzkumná infrastruktura: CZ-OPENSCREEN III - 90130; CZ-OPENSCREEN II - 90063; CCP II - 90126
  Institucionální podpora: RVO:67985823 ; RVO:61388963 ; RVO:68378050
  Klíčová slova: neurosteroids * neuroactive steroids * neurite growth * computational analysis * myelin basic protein * high-content screening
  Obor OECD: Clinical neurology
  Impakt faktor: 4.1, rok: 2022
  https://doi.org/10.1016/j.jsbmb.2024.106464
  Trvalý link: https://hdl.handle.net/11104/0352546
   
   
 2. 2.
  0565955 - ÚOCHB 2023 RIV CH eng J - Článek v odborném periodiku
  Tonduru, A. K. - Adla, Santosh Kumar - Huttunen, K. M. - Kronenberger, T. - Poso, A.
  Comparative Modelling of Organic Anion Transporting Polypeptides: Structural Insights and Comparison of Binding Modes.
  Molecules. Roč. 27, č. 23 (2022), č. článku 8531. E-ISSN 1420-3049
  Grant CEP: GA MŠMT(CZ) EF20_079/0017783
  Institucionální podpora: RVO:61388963
  Klíčová slova: organic anion transporting polypeptides (OATPs) * molecular dynamics simulations * homology models * xenobiotic transporters * Solute-Carrier O (SLCO)
  Obor OECD: Organic chemistry
  Impakt faktor: 4.6, rok: 2022
  Způsob publikování: Open access
  https://doi.org/10.3390/molecules27238531
  Trvalý link: https://hdl.handle.net/11104/0337423
   

  Vědecká data: Zenodo
   
 3. 3.
  0565333 - ÚOCHB 2023 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Markowicz-Piasecka, M. - Darłak, P. - Markiewicz, A. - Sikora, J. - Adla, Santosh Kumar - Bagina, S. - Huttunen, K. M.
  Current approaches to facilitate improved drug delivery to the central nervous system.
  European Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics. Roč. 181, December (2022), s. 249-262. ISSN 0939-6411. E-ISSN 1873-3441
  Institucionální podpora: RVO:61388963
  Klíčová slova: drug delivery system * blood–brain barrier (BBB) * central nervous system * brain-targeted therapy * nanotechnology
  Obor OECD: Biochemistry and molecular biology
  Impakt faktor: 4.9, rok: 2022
  Způsob publikování: Omezený přístup
  https://doi.org/10.1016/j.ejpb.2022.11.003
  Trvalý link: https://hdl.handle.net/11104/0336882
   
   
 4. 4.
  0558866 - ÚOCHB 2023 RIV CH eng J - Článek v odborném periodiku
  Huttunen, J. - Adla, Santosh Kumar - Markowicz-Piasecka, M. - Huttunen, K. M.
  Increased/Targeted Brain (Pro)Drug Delivery via Utilization of Solute Carriers (SLCs).
  Pharmaceutics. Roč. 14, č. 6 (2022), č. článku 1234. E-ISSN 1999-4923
  Institucionální podpora: RVO:61388963
  Klíčová slova: blood-brain barrier (BBB) * brain drug delivery * prodrugs * solute carriers (SLCs)
  Obor OECD: Biochemistry and molecular biology
  Impakt faktor: 5.4, rok: 2022
  Způsob publikování: Open access
  https://doi.org/10.3390/pharmaceutics14061234
  Trvalý link: https://hdl.handle.net/11104/0332446
   
   
 5. 5.
  0557115 - ÚOCHB 2023 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Markowicz-Piasecka, M. - Markiewicz, A. - Darlak, P. - Sikora, J. - Adla, Santosh Kumar - Bagina, S. - Huttunen, K. M.
  Current Chemical, Biological, and Physiological Views in the Development of Successful Brain-Targeted Pharmaceutics.
  Neurotherapeutics. Roč. 19, č. 3 (2022), s. 942-976. ISSN 1933-7213. E-ISSN 1878-7479
  Institucionální podpora: RVO:61388963
  Klíčová slova: brain-blood barrier * prodrug approach * carrier-mediated transport * receptor-mediated transport * drug delivery
  Obor OECD: Biochemistry and molecular biology
  Impakt faktor: 5.7, rok: 2022
  Způsob publikování: Omezený přístup
  https://doi.org/10.1007/s13311-022-01228-5
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0331172
   
   
 6. 6.
  0546196 - ÚOCHB 2022 RIV CH eng J - Článek v odborném periodiku
  Adla, Santosh Kumar - Tonduru, A. K. - Kronenberger, T. - Kudová, Eva - Poso, A. - Huttunen, K. M.
  Neurosteroids: Structure-Uptake Relationships and Computational Modeling of Organic Anion Transporting Polypeptides (OATP)1A2.
  Molecules. Roč. 26, č. 18 (2021), č. článku 5662. E-ISSN 1420-3049
  Grant CEP: GA MŠMT(CZ) EF20_079/0017783; GA MZd(CZ) EF16_025/0007444
  Institucionální podpora: RVO:61388963
  Klíčová slova: neurosteroid * cellular uptake * Organic Anion Transporting Polypeptides (OATPs) * docking * molecular modeling
  Obor OECD: Organic chemistry
  Impakt faktor: 4.927, rok: 2021
  Způsob publikování: Open access
  https://doi.org/10.3390/molecules26185662
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0322745
   

  Vědecká data: Zenodo, Zenodo
   
 7. 7.
  0544519 - ÚOCHB 2022 RIV CH eng J - Článek v odborném periodiku
  Markowicz-Piasecka, M. - Huttunen, J. - Montaser, A. - Adla, Santosh Kumar - Auriola, S. - Lehtonen, M. - Huttunen, K. M.
  Ganciclovir and Its Hemocompatible More Lipophilic Derivative Can Enhance the Apoptotic Effects of Methotrexate by Inhibiting Breast Cancer Resistance Protein (BCRP).
  International Journal of Molecular Sciences. Roč. 22, č. 14 (2021), č. článku 7727. E-ISSN 1422-0067
  Grant CEP: GA MŠMT(CZ) EF20_079/0017783
  Institucionální podpora: RVO:61388963
  Klíčová slova: breast cancer resistant protein (BCRP) * ganciclovir (GCV) * methotrexate (MTX) * MCF-7/MDA-MB-231 human breast cancer cells * multidrug resistance (MDR)
  Obor OECD: Organic chemistry
  Impakt faktor: 6.208, rok: 2021
  Způsob publikování: Open access
  https://doi.org/10.3390/ijms22147727
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0321357
   
   
 8. 8.
  0505510 - ÚOCHB 2020 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Šmídková, Markéta - Hájek, Miroslav - Adla, Santosh Kumar - Slavíková, Barbora - Chodounská, Hana - Matoušová, Marika - Mertlíková-Kaiserová, Helena - Kudová, Eva
  Screening of novel 3 alpha 5 beta-neurosteroids for neuroprotective activity against glutamate- or NMDA-induced excitotoxicity.
  Journal of Steroid Biochemistry and Molecular Biology. Roč. 189, May (2019), s. 195-203. ISSN 0960-0760
  Grant CEP: GA TA ČR(CZ) TE01020028; GA MŠMT LO1302; GA TA ČR(CZ) TN01000013
  Institucionální podpora: RVO:61388963
  Klíčová slova: neurosteroids * NMDAR * glutamate excitotoxicity * neuroprotection
  Obor OECD: Biochemistry and molecular biology
  Impakt faktor: 3.813, rok: 2019
  Způsob publikování: Omezený přístup
  https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0960076019300378?via%3Dihub
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0296991
   
   
 9. 9.
  0498559 - ÚOCHB 2019 RIV CH eng J - Článek v odborném periodiku
  Adla, Santosh Kumar - Slavíková, Barbora - Chodounská, Hana - Vyklický, Vojtěch - Ladislav, Marek - Hubálková, Pavla - Krausová, Barbora - Smejkalová, Tereza - Nekardová, Michaela - Šmídková, Markéta - Monincová, Lenka - Souček, Radko - Vyklický ml., Ladislav - Kudová, Eva
  Strong Inhibitory Effect, Low Cytotoxicity and High Plasma Stability of Steroidal Inhibitors of N-Methyl-D-Aspartate Receptors With C-3 Amide Structural Motif.
  Frontiers in Pharmacology. Roč. 9, Nov 12 (2018), č. článku 1299. ISSN 1663-9812. E-ISSN 1663-9812
  Grant CEP: GA TA ČR(CZ) TE01020028; GA ČR(CZ) GBP208/12/G016; GA ČR(CZ) GA17-02300S; GA ČR(CZ) GJ16-03913Y; GA MZd(CZ) NV15-29370A; GA MŠMT LO1302; GA MŠMT(CZ) ED1.1.00/02.0109
  Grant ostatní: AV ČR(CZ) MSM200111601
  Program: Program na podporu mezinárodní spolupráce začínajících výzkumných pracovníků
  Institucionální podpora: RVO:61388963 ; RVO:67985823
  Klíčová slova: neurosteroid * amide * NMDA receptor * plasma stability * structure-activity relationship
  Obor OECD: Biochemistry and molecular biology
  Impakt faktor: 3.845, rok: 2018
  https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fphar.2018.01299/full
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0291127
   
   
 10. 10.
  0474432 - ÚOCHB 2018 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Adla, Santosh Kumar - Slavíková, Barbora - Šmídková, Markéta - Tloušťová, Eva - Svoboda, Martin - Vyklický, Vojtěch - Krausová, Barbora - Hubálková, Pavla - Nekardová, Michaela - Holubová, Kristína - Valeš, Karel - Buděšínský, Miloš - Vyklický ml., Ladislav - Chodounská, Hana - Kudová, Eva
  Physicochemical and biological properties of novel amide-based steroidal inhibitors of NMDA receptors.
  Steroids. Roč. 117, Jan (2017), s. 52-61. ISSN 0039-128X. E-ISSN 1878-5867.
  [Conference on Isoprenoids /23./. Minsk, 04.09.2016-07.09.2016]
  Grant CEP: GA TA ČR(CZ) TE01020028; GA ČR(CZ) GAP303/12/1464; GA MŠMT LO1302; GA MZd(CZ) NV15-29370A; GA ČR(CZ) GBP208/12/G016
  Institucionální podpora: RVO:61388963 ; RVO:67985823
  Klíčová slova: neurosteroid * NMDA receptor * structure-activity relationship * amide * blood-brain-barrier permeability * Caco-2 assay
  Obor OECD: Organic chemistry; Organic chemistry (FGU-C)
  Impakt faktor: 2.523, rok: 2017
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0271487
   
   


  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.