Výsledky vyhledávání

 1. 1.
  0564505 - HÚ 2023 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Just, Jiří - Baťová, E.
  In monte Oliveti. Litomyšl a knižní kultura jednoty bratrské v 16. století.
  [In monte Oliveti. Litomyšl and the Book Culture of the Unity of Brethren in the 16th century.]
  Praha: Historický ústav, 2022. 200 s. ISBN 978-80-7286-401-0
  Grant ostatní: AV ČR(CZ) StrategieAV21/14
  Program: StrategieAV
  Institucionální podpora: RVO:67985963
  Klíčová slova: The Unity of Brethren * book culture * Litomyšl * book printing
  Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
  Trvalý link: https://hdl.handle.net/11104/0336160
   
   
 2. 2.
  0560576 - FLÚ 2023 CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Koubová, Alice (ed.) - Kubartová, E. (ed.)
  Terény performance.
  [Terrains of Performance.]
  Praha: Nakladatelství AMU, 2021. 519 s. ISBN 978-80-7331-581-8
  Grant ostatní: AV ČR(CZ) StrategieAV21/14
  Program: StrategieAV
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: performance * performativity * philosophy * social sciences * human sciences * performance art
  Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
  https://namu.cz/tereny-performance
  Trvalý link: https://hdl.handle.net/11104/0333941
   
   
 3. 3.
  0560427 - MÚA 2023 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Petr, Stanislav
  Soupis rukopisů kláštera bosých karmelitek v Praze.
  [Catalogue of Manuscripts from the Convent of Discalced Carmelite Nuns in Prague.]
  Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2022. 160 s. Studie o rukopisech. Monographia, 26. ISBN 978-80-88304-74-6
  Grant ostatní: AV ČR(CZ) StrategieAV21/14
  Program: StrategieAV
  Institucionální podpora: RVO:67985921
  Klíčová slova: Discalced Carmelite Nuns, Prague convent * manuscript collection
  Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
  Trvalý link: https://hdl.handle.net/11104/0333603
   
   
 4. 4.
  0560110 - FLÚ 2023 RIV IN eng B - Monografie kniha jako celek
  Kužel, Petr (ed.) - Holba, Jiří (ed.)
  Egon Bondy. The Buddha.
  New Delhi: Dev Publishers & Distributors, 2022. 242 s. ISBN 978-93-94852-03-7
  Grant ostatní: AV ČR(CZ) StrategieAV21/14
  Program: StrategieAV
  Institucionální podpora: RVO:67985955 ; RVO:68378009
  Klíčová slova: Buddha * Buddhism * philosophy * Four Noble Truths
  Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology; Philosophy, History and Philosophy of science and technology (OU-W)
  https://devbooks.in/books/the-buddha-egon-bondy/
  Trvalý link: https://hdl.handle.net/11104/0333242
   
   
 5. 5.
  0547843 - ÚČL 2022 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Dobiáš, Dalibor - Jakubcová, A. - Petrbok, Václav - Podavka, O. - Seidel, S. - Smyčka, Václav
  Počátky literární kritiky v českých zemích (1770–1805).
  [The beginnings of literary criticism in the Bohemian lands (1770-1805).]
  Praha: Ústav pro českou literaturu: Praha: Akropolis, 2021. 672 s. ISBN 978-80-7658-023-7; ISBN 978-80-7470-388-1
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA17-08481S
  Grant ostatní: AV ČR(CZ) StrategieAV21/14
  Program: StrategieAV
  Výzkumná infrastruktura: CLB II - 90136
  Institucionální podpora: RVO:68378068
  Klíčová slova: Literary criticism * Enlightenment * 18th century Czech literature * 18th century German literature
  Obor OECD: Specific literatures
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0324011
   
   
 6. 6.
  0542978 - MÚA 2022 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Jůnová Macková, Adéla - Žďárský, Pavel - Cichrová, I.
  Korespondence Aloise Musila II. Alois Musil a rodná hrouda v korespondenci s Edvardem Reichem.
  [The Alois Musil’s Correspondence I. Alois Musil and the Home Soil in the Correspondence with Edvard Reich.]
  Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2021. 610 s. ISBN 978-80-88304-59-3
  Grant ostatní: AV ČR(CZ) StrategieAV21/14
  Program: StrategieAV
  Institucionální podpora: RVO:67985921
  Klíčová slova: Alois Musil * Edvard Reich * correspondence
  Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0324300
   
   
 7. 7.
  0542828 - FLÚ 2022 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Storchová, Lucie
  Řád přírody, řád společnosti: adaptace melanchthonismu v českých zemích v polovině 16. století.
  [Nature’s Order, Social Order: Adaptations of Wittenberg Knowledge in the Mid-16th-Century Czech Lands.]
  Dolní Břežany: Scriptorium, 2021. 457 s. ISBN 978-80-7649-000-0
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GB14-37038G
  Grant ostatní: AV ČR(CZ) StrategieAV21/14
  Program: StrategieAV
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: Czech Lands * Humanism * Neo-Latin literature * Philipp Melanchthon * Natural Philosophy
  Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0320702
   
   
 8. 8.
  0540518 - ÚSD 2021 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Šimůnek, Michal V.
  „Vědění pro všechny!” Věda a technika mezi osvětou a propagandou během nacistické okupace, 1939-1945.
  [„Knowledge for All!” Science and Technology between Popular Education and propaganda during the Nazi Occupation, 1939-1945.]
  Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., 2020. 60 s. ISBN 978-80-7285-254-3
  Grant ostatní: AV ČR(CZ) StrategieAV21/14
  Program: StrategieAV
  Institucionální podpora: RVO:68378114
  Klíčová slova: science * WW2 * propaganda
  Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0318181
   
   
 9. 9.
  0535260 - MÚA 2021 CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Hradilová, Marta (ed.) - Jelínková, Andrea (ed.) - Veselá, Lenka (ed.)
  Paralelní existence. Rukopisy a tisky v českých zemích raného novověku.
  [Parallel Existence. Manuscripts and Printed Books in the Czech Lands of the Early Modern Period.]
  Praha: Academia: Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR: Praha: Knihovna AV ČR, 2020. 357 s. Knižní kultura, 2. ISBN 978-80-200-3128-0; ISBN 978-80-88304-25-8; ISBN 978-80-86675-33-6
  Grant ostatní: AV ČR(CZ) StrategieAV21/14
  Program: StrategieAV
  Institucionální podpora: RVO:67985921 ; RVO:67985971
  Klíčová slova: book prints * manuscripts * Czech Lands, 15th - 17ht centuries
  Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0313339
   
   
 10. 10.
  0534361 - FLÚ 2021 CZ cze, slo, eng B - Monografie kniha jako celek
  Poláčková, Eliška (ed.) - Čechvala, Jakub (ed.) - Čadková, Daniela (ed.) - Sarkissian, Alena (ed.)
  Jubilate et bibite: studie k antice a její recepci v evropské kultuře. Ad honorem Jan Bažant.
  [Jubilate et Bibite: Studies on the Antiquity and Classical Reception in the European Culture. Ad Honorem Jan Bažant.]
  Praha: Filosofia, 2020. 289 s. ISBN 978-80-7007-638-5
  Grant ostatní: AV ČR(CZ) StrategieAV21/14
  Program: StrategieAV
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: classical reception * doppelgänger * Iphigenia in Tauris * astragal from Antinopolis * Thucydides * Themistocles * Pausanias * chironomos * election astronomy * Greek Revival * Josef Lacina * Karel Dostal * Vienna Austriae defensa et liberata * Aratos * Hyginus
  Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0313104