Výsledky vyhledávání

 1. 1.
  0522988 - ÚCHP 2020 RIV CZ cze Z - Poloprovoz, ověřená technologie, odrůda/plemeno
  Kuncová, Gabriela - Majerová, Petra - Macháčková, Eva - Cuřínová, Petra - Lovecká, P. - Vrchotová, B. - Horálková, V.
  Aplikace oomycetní houby Pythium oligandrum při biodegradaci polyaromatických uhlovodíků (PAH).
  [Application of oomycetic fungus Pythium oligandrum in biodegradation of polyaromatic hydrocarbons (PAH).]
  Interní kód: oomycetní houba ; 2019
  Technické parametry: Byl proveden pokus s biodegradací polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU) v ropné frakci z lokality Růžodol. K degradaci byl použit pohyblivý kmen Pseudomonas sp. 20b3, Pythium oligandrum bylo přidáno ve formě sušiny, na rozdíl od napěstování hyf Pythia sp., v reaktoru na agaru, do kterého pak byla přidávána ropná frakce.
  Ekonomické parametry: Ověření možnosti přímé aplikace komerčního preparátu obsahujícího Pythium oligandrum při biodegradaci ropy.
  Grant CEP: GA TA ČR TG01010097
  Institucionální podpora: RVO:67985858
  Klíčová slova: oomycetic fungus * biodegradation * petroleum fraction
  Kód oboru RIV: DK - Kontaminace a dekontamin. půdy vč. pesticidů
  Obor OECD: Environmental sciences (social aspects to be 5.7)
  http://hdl.handle.net/11104/0307396
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0307396
  Název souboruStaženoVelikostKomentářVerzePřístup
  19-07-12-Final- závěrená Zpráva o řešení-opr.docx46.3 MBJinávyžádat
  Overeni OT_Pithium#2.pdf16.9 MBJinávyžádat
   
 2. 2.
  0518760 - ÚSMH 2020 RIV CZ cze Z - Poloprovoz, ověřená technologie, odrůda/plemeno
  Němec, Lubomír - Jebavá, Marcela - Cincibusová, Petra - Tonarová, Vladislava - Hrbek, L.
  Optimalizace izolace sklářské tavicí pece.
  [Optimization of insulation of glass melting furnace.]
  Interní kód: INSULATION ; 2019
  Technické parametry: Změny izolace běžně používané výrobci sledují primárně úspory energií, ale vliv změn izolace na využití tavicího prostoru pro tavicí děje není uvažován. Tyto výsledky jsou návodem, jak efektivně provést izolaci tavicího prostoru s ohledem na vlastní tavicí procesy uvnitř prostoru, což vede k nárůstu výkonnosti tavicího agregátu. Smlouva o využití výsledku podepsána s firmou Glass Service, a.s., IČO: 25849077, dne 12.12.2019.
  Ekonomické parametry: Vyšší výkon tavicího zařízení, snížení ztrátovosti ve sklářské výrobě, úspory izolačního materiálu
  Grant CEP: GA TA ČR(CZ) TH02020316
  Institucionální podpora: RVO:67985891
  Klíčová slova: glass melting * controlled melt flow * mathematical modeling * insulation * energetic model
  Kód oboru RIV: JH - Keramika, žáruvzdorné materiály a skla
  Obor OECD: Ceramics
  http://www.gsl.cz
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0303816
   
 3. 3.
  0499630 - ÚSMH 2019 RIV CZ cze Z - Poloprovoz, ověřená technologie, odrůda/plemeno
  Němec, Lubomír - Jebavá, Marcela - Cincibusová, Petra - Hrbek, L. - Brada, J.
  Průmyslová tradiční tavicí pec s principy řízeného proudění.
  [Industrial melting furnace based on principles of controlled melt flow.]
  Interní kód: CONTAINER ; 2018
  Technické parametry: Energetický model řízeného proudění skloviny v tavicím prostoru s ohledem na efektivní rozdělení energie.
  Ekonomické parametry: Nižší spotřeba energie, vyšší výkon tavicího zařízení, snížení ztrátovosti ve sklářské výrobě
  Grant CEP: GA TA ČR(CZ) TH02020316
  Institucionální podpora: RVO:67985891
  Klíčová slova: glass melting space * controlled melt flow * mathematical modeling * energetic model
  Kód oboru RIV: JH - Keramika, žáruvzdorné materiály a skla
  Obor OECD: Ceramics
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0291875
   
 4. 4.
  0426025 - ÚCHP 2014 RIV CZ cze Z - Poloprovoz, ověřená technologie, odrůda/plemeno
  Obalová, L. - Šrámek, J. - Kovanda, F. - Jirátová, Květa - Chromčáková, Ž.
  Technologické parametry procesu rozkladu N2O na katalyzátoru s obsahem Co, Mn a Al modifikovaného cesiem.
  [Technological parameters of N2O decomposition process over the Co- Mn-Al catalyst modified with cesium.]
  Interní kód: výsledek 4 ; 2013
  Technické parametry: Smlouva o využití výsledků výzkumu a vývoje získaných v rámci řešení projektu TA 01020336 "Odstraňování N2O z koncového plynu výroby kyseliny dusičné" ; smluvní strany : 1. VŠB - Technická univerzita Ostrava - zastoupená rektorem prof. I. Vondrákem ( IČ: 61989100) 2. VŠCHT Praha - zastoupená prorektorem pro VaV prof. B. Kratochvílem (IČ: 60461373) 3. Chemoprojekt Chemicals s.r.o.- zastoupený jednatelkou Mgr. H. Benediktovou (IČ: 62582640) 4. Ústav chemických procesů AV ČR v.v - zastoupený ředitelem Ing. M. Punčochářem (IČ: 67985858) ze dne 10.2.2014.
  Ekonomické parametry: Použitím technologie dochází ke zlepšení životního prostředí a k úsporám na poplatcích spojených s překračováním emisních limitů N2O z výroben kyseliny dusičné.
  Grant CEP: GA TA ČR TA01020336
  Institucionální podpora: RVO:67985858
  Klíčová slova: nitrous oxide * catalytic decomposition * mixed oxide catalysts * emission abatement
  Kód oboru RIV: CI - Průmyslová chemie a chemické inženýrství
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0231793
   
 5. 5.
  0426024 - ÚCHP 2014 RIV CZ cze Z - Poloprovoz, ověřená technologie, odrůda/plemeno
  Obalová, L. - Šrámek, J. - Kovanda, F. - Jirátová, Květa - Karásková, K.
  Technologické parametry procesu rozkladu N2O na katalyzátoru s obsahem Co, Mn a Al modifikovaného draslíkem.
  [Technological parameters of N2O decomposition process over the Co-Mn- Al catalyst modified with potassium.]
  Interní kód: výsledek 3 ; 2013
  Technické parametry: Smlouva o využití výsledků výzkumu a vývoje získaných v rámci řešení projektu TA 01020336 "Odstraňování N2O z koncového plynu výroby kyseliny dusičné" ; smluvní strany : 1. VŠB - Technická univerzita Ostrava - zastoupená rektorem prof. I. Vondrákem ( IČ: 61989100) 2. VŠCHT Praha - zastoupená prorektorem pro VaV prof. B. Kratochvílem (IČ: 60461373) 3. Chemoprojekt Chemicals s.r.o.- zastoupený jednatelkou Mgr. H. Benediktovou (IČ: 62582640) 4. Ústav chemických procesů AV ČR v.v - zastoupený ředitelem Ing. M. Punčochářem (IČ: 67985858) ze dne 10.2.2014.
  Ekonomické parametry: Použitím technologie dochází ke zlepšení životního prostředí a k úsporám na poplatcích spojených s překračováním emisních limitů N2O z výroben kyseliny dusičné.
  Grant CEP: GA TA ČR TA01020336
  Institucionální podpora: RVO:67985858
  Klíčová slova: nitrous oxide * catalytic decomposition * mixed oxide catalysts * emission abatement
  Kód oboru RIV: CI - Průmyslová chemie a chemické inženýrství
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0231849