Výsledky vyhledávání

 1. 1.
  0567295 - ÚMCH 2024 RIV CH eng J - Článek v odborném periodiku
  Šlouf, Miroslav - Steinhart, Miloš - Němeček, Pavel - Gajdošová, Veronika - Hodan, Jiří
  Correlations between microscale indentation creep and macroscale tensile creep of polymers.
  Materials. Roč. 16, č. 2 (2023), č. článku 834. E-ISSN 1996-1944
  Grant CEP: GA MZd(CZ) NU21-06-00084
  Institucionální podpora: RVO:61389013
  Klíčová slova: microindentation * indentation creep * tensile creep
  Obor OECD: Polymer science
  Impakt faktor: 3.748, rok: 2021
  Způsob publikování: Open access
  https://www.mdpi.com/1996-1944/16/2/834
  Trvalý link: https://hdl.handle.net/11104/0338912

             
   
   
 2. 2.
  0562761 - ÚMCH 2023 RIV CH eng J - Článek v odborném periodiku
  Strachota, Beata - Strachota, Adam - Byś, Katarzyna - Pavlova, Ewa - Hodan, Jiří - Mossety-Leszczak, B.
  Self-healing and super-elastomeric polyMEA-co-SMA nanocomposites crosslinked by clay platelets.
  Gels. Roč. 8, č. 10 (2022), č. článku 657. E-ISSN 2310-2861
  Grant ostatní: AV ČR(CZ) ASRT-22-01
  Program: Bilaterální spolupráce
  Institucionální podpora: RVO:61389013
  Klíčová slova: nanocomposites * super-elastomers * self-healing
  Obor OECD: Polymer science
  Impakt faktor: 4.432, rok: 2021
  Způsob publikování: Open access
  https://www.mdpi.com/2310-2861/8/10/657
  Trvalý link: https://hdl.handle.net/11104/0335339

             
   
   
 3. 3.
  0562259 - ÚMCH 2023 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Swietek, Malgorzata Anna - Brož, Antonín - Kolodziej, A. - Hodan, Jiří - Tokarz, W. - Hlukhaniuk, Anna - Weselucha-Birczynska, A. - Bačáková, Lucie - Horák, Daniel
  Magnetic poly(.epsilon.-caprolactone)-based nanocomposite membranes for bone cell engineering.
  Journal of Magnetism and Magnetic Materials. Roč. 563, 1 December (2022), č. článku 169967. ISSN 0304-8853. E-ISSN 1873-4766
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA20-07015S
  Institucionální podpora: RVO:61389013 ; RVO:67985823
  Klíčová slova: magnetic nanoparticles * poly(ε-caprolactone) * composite
  Obor OECD: Polymer science; Cell biology (FGU-C)
  Impakt faktor: 3.097, rok: 2021
  Způsob publikování: Omezený přístup
  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304885322008526?via%3Dihub
  Trvalý link: https://hdl.handle.net/11104/0334625

             
   
   
 4. 4.
  0559885 - ÚMCH 2023 RIV CH eng J - Článek v odborném periodiku
  Milakin, Konstantin A. - Morávková, Zuzana - Acharya, Udit - Lhotka, M. - Hlídková, Helena - Hodan, Jiří - Bober, Patrycja
  Templating effects in dye-containing polypyrrole-gelatin cryogels.
  Materials Chemistry and Physics. Roč. 290, 15 October (2022), č. článku 126596. ISSN 0254-0584. E-ISSN 1879-3312
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA21-01401S
  Institucionální podpora: RVO:61389013
  Klíčová slova: polypyrrole * gelatin * cryogel
  Obor OECD: Polymer science
  Impakt faktor: 4.778, rok: 2021
  Způsob publikování: Omezený přístup
  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0254058422009026
  Trvalý link: https://hdl.handle.net/11104/0333435

             
   
   
 5. 5.
  0550856 - ÚMCH 2023 RIV HU eng J - Článek v odborném periodiku
  Ujčić, Aleksanda - Fortelný, Ivan - Krejčíková, Sabina - Pavlova, Ewa - Hodan, Jiří - Šlouf, Miroslav
  Effects of thermal treatment and nucleating agents on crystallinity, toughness, and stiffness of PLA/PCL blends.
  Express Polymer Letters. Roč. 16, č. 3 (2022), s. 221-233. ISSN 1788-618X. E-ISSN 1788-618X
  Grant CEP: GA MZd(CZ) NU21-06-00084
  Institucionální podpora: RVO:61389013
  Klíčová slova: polymer blends and alloys * poly(lactic acid) * poly(ε-caprolactone)
  Obor OECD: Polymer science
  Impakt faktor: 3.952, rok: 2021
  Způsob publikování: Open access
  http://www.expresspolymlett.com/issue.php?y=2022&n=3
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0329108

             
   
   
 6. 6.
  0549416 - ÚMCH 2022 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Strachota, Beata - Matějka, Libor - Hodan, Jiří - Kobera, Libor - Mahun, Andrii - Dybal, Jiří - Šlouf, Miroslav
  Polyhedral oligomeric silsesquioxane (POSS)-based epoxy nanocomposite involving a reversible Diels–Alder-type network as a self-healing material.
  Journal of Adhesion Science and Technology. Roč. 35, č. 24 (2021), s. 2736-2757. ISSN 0169-4243. E-ISSN 1568-5616
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA19-04925S
  Institucionální podpora: RVO:61389013
  Klíčová slova: POSS * epoxy nanocomposite * physical crosslinking
  Obor OECD: Polymer science
  Impakt faktor: 2.431, rok: 2021
  Způsob publikování: Omezený přístup
  https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/01694243.2021.1970367
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0326192

             
   
   
 7. 7.
  0546031 - ÚMCH 2022 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Minisy, Islam M. - Acharya, Udit - Veigel, S. - Morávková, Zuzana - Taboubi, Oumayma - Hodan, Jiří - Breitenbach, S. - Unterweger, C. - Gindl-Altmutter, W. - Bober, Patrycja
  Sponge-like polypyrrole-nanofibrillated cellulose aerogels: synthesis and application.
  Journal of Materials Chemistry C. Roč. 9, č. 37 (2021), s. 12615-12623. ISSN 2050-7526. E-ISSN 2050-7534
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA21-01401S
  Institucionální podpora: RVO:61389013
  Klíčová slova: polypyrrole * cryogels * aerogels
  Obor OECD: Polymer science
  Impakt faktor: 8.067, rok: 2021
  Způsob publikování: Omezený přístup
  https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2021/TC/D1TC03006J
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0323329

             
   
   
 8. 8.
  0542997 - ÚMCH 2022 RIV CH eng J - Článek v odborném periodiku
  Zasońska, Beata Anna - Brož, Antonín - Šlouf, Miroslav - Hodan, Jiří - Petrovský, Eduard - Hlídková, Helena - Horák, Daniel
  Magnetic superporous poly(2-hydroxyethyl methacrylate) hydrogel scaffolds for bone tissue engineering.
  Polymers. Roč. 13, č. 11 (2021), č. článku 1871. E-ISSN 2073-4360
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA20-07015S
  Institucionální podpora: RVO:61389013 ; RVO:67985823 ; RVO:67985530
  Klíčová slova: poly(2-hydroxyethyl methacrylate) * superporous * scaffold
  Obor OECD: Polymer science; Biomaterials (as related to medical implants, devices, sensors) (FGU-C); Physical geography (GFU-E)
  Impakt faktor: 4.967, rok: 2021
  Způsob publikování: Open access
  https://www.mdpi.com/2073-4360/13/11/1871
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0320632

             
   
   
 9. 9.
  0542836 - ÚMCH 2022 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Bujok, Sonia - Peter, Jakub - Halecký, M. - Ecorchard, Petra - Machálková, Aneta - Santos Medeiros, Gabriela - Hodan, Jiří - Pavlova, Ewa - Beneš, Hynek
  Sustainable microwave synthesis of biodegradable active packaging films based on polycaprolactone and layered ZnO nanoparticles.
  Polymer Degradation and Stability. Roč. 190, August (2021), č. článku 109625. ISSN 0141-3910. E-ISSN 1873-2321
  Institucionální podpora: RVO:61389013 ; RVO:61388980
  Klíčová slova: biodegradable packaging * polycaprolactone * nanocomposites
  Obor OECD: Polymer science; Inorganic and nuclear chemistry (UACH-T)
  Impakt faktor: 5.204, rok: 2021
  Způsob publikování: Omezený přístup
  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0141391021001452?via%3Dihub
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0320420

             
   
   
 10. 10.
  0538598 - ÚMCH 2022 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Milakin, Konstantin A. - Morávková, Zuzana - Acharya, Udit - Kašparová, M. - Breitenbach, S. - Taboubi, Oumayma - Hodan, Jiří - Hromádková, Jiřina - Unterweger, C. - Humpolíček, P. - Bober, Patrycja
  Enhancement of conductivity, mechanical and biological properties of polyaniline-poly(N-vinylpyrrolidone) cryogels by phytic acid.
  Polymer. Roč. 217, 5 March (2021), č. článku 123450. ISSN 0032-3861. E-ISSN 1873-2291
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA18-04669S
  Institucionální podpora: RVO:61389013
  Klíčová slova: polyaniline * cryogel * conductivity
  Obor OECD: Composites (including laminates, reinforced plastics, cermets, combined natural and synthetic fibre fabrics
  Impakt faktor: 4.432, rok: 2021
  Způsob publikování: Omezený přístup
  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0032386121000732?via%3Dihub
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0316934