Výsledky vyhledávání

 1. 1.
  0488442 - ÚVGZ 2018 RIV CZ cze Z - Poloprovoz, ověřená technologie, odrůda/plemeno
  Štěpánek, Petr - Farda, Aleš - Zahradníček, Pavel - Meitner, Jan
  Poloprovoz korigované předpovědi sluneční radiace pro území ČR.
  [Semi-operation corrected forecasts of solar radiation for the Czech Republic.]
  Interní kód: SolRad01 ; 2017
  Technické parametry: Poloprovoz je využíván firmou ČEPS a.s., která zadal podnět k jeho vývoji a na její požadavky je dále vyvíjen. Jeho úkolem je pomocí korigované předpovědi solární radiace předvídání zatížení jednotlivých linek VVN a EVN v důsledku časově i prostorově velmi proměnlivé výroby fotovoltaických elektráren na území ČR. Jako takový tedy poloprovoz přispívá ke stabilitě přenosové soustavy ČR a tedy minimalizuje riziko nebezpečných jevů, jako jsou výpadky zásobování elektrickou energií v důsledku přetížení sítě či jiných problémů. Vedlejším efektem jsou snížené náklady na údržbu elektrické soustavy ČR.
  Ekonomické parametry: Ve firmě ČEPS a.s. tento nástroj slouží operativně pro výpočet předpovědi zatížení přenosové soustavy ČR v důsledku výroby fotovoltaických elektráren rozmístěných v jednotlivých okresech na území ČR. Tyto elektrárny jsou na území ČR rozmístěny velmi nerovnoměrně, jejich výroba je ovlivňována bezprostředním stavem počasí, zejména radiačními poměry (ale např. i sněhovou pokrývkou) a v důsledku pak jejich výroba různorodě zatěžuje vedení 110, 220 a 400 kV přenosové soustavy. Z těchto důvodů jsou využívány předpovědi radiace z numerických modelů předpovědi počasí na 54-72h dopředu. Tyto předpovědi jsou sami o sobě zatížené systematickou chybou, takže jejich přímé použití nedává použitelné výsledky. Z těchto důvodů byl připraven a jako poloprovoz využíván systém, který provádí statistickou korekci těchto výsledků tak, aby byly pro praxi firmy ČEPS. a.s. přímo použitelné. Výpočty jsou prováděny na výpočetním klastru UVGZ AV ČR a elektronickou formou pravidelně v reálném čase předávány uživateli.
  Zdroj financování: N - neveřejné zdroje
  Klíčová slova: Solar radiation prediction * weather prediction * statistical correction
  Obor OECD: Meteorology and atmospheric sciences
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0283031
   
   
 2. 2.
  0467223 - ÚVGZ 2017 RIV CZ cze Z - Poloprovoz, ověřená technologie, odrůda/plemeno
  Farda, Aleš - Štěpánek, Petr - Zahradníček, Pavel - Rajdl, Kamil - Meitner, Jan
  Poloprovoz predikčního systému spotřeby elektrické energie na území Jihomoravské distribuční soustavy.
  [Trial operations of electricity consumption forecasting system in Southern Moravian energy distribution.]
  Interní kód: Poloprovoz SE JM V1 ; 2016
  Technické parametry: Poloprovoz slouží k predikci očekávané spotřeby elektrické energie na území jihomoravské distribuční soustavy firmy E.ON. V této distribuční soustavě je obsluhováno elektrickou energií celkem zde žijících cca. ~1.410.000 obyvatel včetně orgánů státní správy a samospráv a komerčních subjektů. V rámci poloprovozu jsou vyhodnocovány historické údaje o spotřebě, demografické a ekonomické údaje a zejména informace z numerických modelů předpovědi počasí. Systém je spouštěn 2x denně v operativním režimu a předpověď je prováděna v hodinovém kroku na 60 hodin dopředu. Systém během testování prokázal 100% spolehlivost a začal být využíván firmou E.ON.
  Ekonomické parametry: Poloprovoz byl testován a je používán firmou E.ON Energie a.s., které systém může na roční bázi přinášet úsporu v řádu vícero jednotek miliónů korun dosaženou snížením systémové odchylky na energetickém trhu (v rámci energetické soustavy) ČR. Tohoto efektu je dosaženo tím, že přesnější předpověď očekávané spotřeby snižuje náklady na vyrovnání přebytku/nedostatku elektrické energie v energetické soustavě republiky jejím provozovatelem, firmou ČEPS a.s. V denním objemu se předpověď týká desítek GWh. Dalším příznivým vedlejším efektem je snižování rizika black-outu v důsledku neočekávaných odchylek elektrické energie v soustavě.
  Zdroj financování: N - neveřejné zdroje
  Klíčová slova: electricity consumption prediction * weather prediction
  Kód oboru RIV: DG - Vědy o atmosféře, meteorologie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0265338
   
   
 3. 3.
  0467222 - ÚVGZ 2017 RIV CZ cze Z - Poloprovoz, ověřená technologie, odrůda/plemeno
  Farda, Aleš - Štěpánek, Petr - Zahradníček, Pavel - Rajdl, Kamil - Meitner, Jan
  Poloprovoz predikčního systému spotřeby elektrické energie na území Jihočeské distribuční soustavy.
  [Trial operations of electricity consumption forecasting system in Southern Bohemian energy distribution district.]
  Interní kód: Poloprovoz SE JC V1 ; 2016
  Technické parametry: Poloprovoz slouží k predikci očekávané spotřeby elektrické energie na území jihočeské distribuční soustavy firmy E.ON. V této distribuční soustavě je obsluhováno elektrickou energií celkem zde žijících cca. ~710.000 obyvatel včetně orgánů státní správy a samospráv a komerčních subjektů. V rámci poloprovozu jsou vyhodnocovány historické údaje o spotřebě, demografické a ekonomické údaje a zejména informace z numerických modelů předpovědi počasí. Systém je spouštěn 2x denně v operativním režimu a předpověď je prováděna v hodinovém kroku na 60 hodin dopředu. Systém během testování prokázal 100% spolehlivost a začal být využíván firmou E.ON.
  Ekonomické parametry: Poloprovoz byl testován a je používán firmou E.ON Energie a.s., které systém může na roční bázi přinášet úsporu v řádu jednotek miliónů korun dosaženou snížením systémové odchylky na energetickém trhu (v rámci energetické soustavy) ČR. Tohoto efektu je dosaženo tím, že přesnější předpověď očekávané spotřeby snižuje náklady na vyrovnání přebytku/nedostatku elektrické energie v energetické soustavě republiky jejím provozovatelem, firmou ČEPS a.s. Dalším příznivým vedlejším efektem je snižování rizika black-outu v důsledku neočekávaných odchylek elektrické energie v soustavě.
  Zdroj financování: N - neveřejné zdroje
  Klíčová slova: electricity consumption prediction * weather prediction
  Kód oboru RIV: DG - Vědy o atmosféře, meteorologie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0265337
   
   
 4. 4.
  0442683 - ÚVGZ 2015 RIV CZ cze Z - Poloprovoz, ověřená technologie, odrůda/plemeno
  Farda, Aleš - Štěpánek, Petr - Zahradníček, Pavel - Rajdl, Kamil
  Poloprovoz predikce výroby elektřiny z větrnných farem na území ČR.
  [Trial operations of wind power production forecasting system for Czech Republic’s wind farms.]
  Interní kód: Poloprovoz VTE CR V1 ; 2014
  Technické parametry: Poloprovoz slouží k predikci budoucích výkonů výroby elektrické energie z větrnných farem (VTE) na území ČR. V roce 2014 tento systém sdružoval . Poloprovoz nezávisle kontroluje a zpracovává informace z výroben VTE a dále meteorologické informace: zejména aktuální předpovědi z výstupů vícero numerických modelů předpovědi počasí v co nejvyšším prostorovém rozlišení. Na tomto základě počítá pravidelně 2x denně v operativním módu předpověď výroby (možno až na 5 dní dopředu) a to v hodinovém kroku. Poloprovoz VTE CR V1 dále prokázal v průběhu testování téměř 100% spolehlivost a i v tomto ohledu překonal jiná komerční řešení pořízené firmou E.ON. Systém je nyní používán paralelně a nezávisle na dalších systémech predikce výroby.
  Ekonomické parametry: Poloprovoz je provozován pro firmu E.ON Energie a.s. a přesné informace ekonomického charakteru jsou firmou považovány za důvěrné z důvodu působení v konkurečním prostředí trhu s energiemi v ČR. Firma vykazuje ve svých obchodních operacích roční úsporu ve výši více miliónů Kč za rok 2014. Nepřímý pozitivní dopad zpřesněné předpovědi výroby jsou pak nižší náklady na tzv. systémové a podpůrné služby, které musí vynakládat správce národní přenosové soustavy ČEPS, aby vyrovnával disbalance mezi výrobou a spotřebou elektrické energie. Tento dopad se konkrétně projevuje úsporou paliv a zdrojů v záložních elektrárnách sloužících k pokrytí výpadků produkce elektřiny a má tak pozitivní vliv na obchodní a palivoenergetickou bilanci ČR (např. úspora zemního plynu). Zpřesněná znalost budoucí výroby elektrické energie rovněž snižuje případné riziko black-outu (může hrozit zejména v důsledku nečekaného navýšení či propadu výroby a s ním spojeného možného selhání segmentu DSO).
  Zdroj financování: N - neveřejné zdroje
  Klíčová slova: wind energy * wind farms * power plants * electricity production prediction * weather prediction
  Kód oboru RIV: DG - Vědy o atmosféře, meteorologie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0245517
   
   
 5. 5.
  0442668 - ÚVGZ 2015 RIV CZ cze Z - Poloprovoz, ověřená technologie, odrůda/plemeno
  Farda, Aleš - Štěpánek, Petr - Zahradníček, Pavel - Mikšovský, Jiří - Rajdl, Kamil
  Poloprovoz predikce výroby elektřiny z fotovoltaických elektráren na území mimo distribuční soustavy firmy E.ON.
  [Trial operations of photovoltaic production forecasting system for solar power plants outside of dsitribution districts managed by E.ON Energie a.s. company.]
  Interní kód: Poloprovoz FVE SC V1 ; 2014
  Technické parametry: Poloprovoz je provozován pro firmu E.ON Energie a.s. a přesné informace ekonomického charakteru jsou firmou považovány za důvěrné z důvodu působení v konkurečním prostředí trhu s energiemi v ČR. Firma vykazuje ve svých obchodních operacích roční úsporu ve výši více miliónů Kč za rok 2014. Nepřímý pozitivní dopad zpřesněné předpovědi výroby jsou pak nižší náklady na tzv. systémové a podpůrné služby, které musí vynakládat správce národní přenosové soustavy ČEPS, aby vyrovnával disbalance mezi výrobou a spotřebou elektrické energie. Tento dopad se konkrétně projevuje úsporou paliv a zdrojů v záložních elektrárnách sloužících k pokrytí výpadků produkce elektřiny a má tak pozitivní vliv na obchodní a palivoenergetickou bilanci ČR (např. úspora zemního plynu).
  Ekonomické parametry: Poloprovoz slouží k predikci budoucích výkonů výroby elektrické energie z fotovoltaických elektráren v obchodní správě firmy E.ON, ale alokovaných mimo distribuční soustavy firmy. V tomto systému bylo v roce 2014 zařazeny elektrárny s celkovým isntalovaným výkonem 112 MW rozptýlených na celém území ČR. Poloprovoz nezávisle kontroluje a zpracovává informace z výroby těchto FVE a dále meteorologické informace: zejména aktuální předpovědi z výstupů vícero numerických modelů předpovědi počasí. Na tomto základě počítá pravidelně 2x denně v operativním módu předpověď výroby (možno až na 5 dní dopředu) v hodinovém kroku. Poloprovoz FVE JS V1 dále prokázal v průběhu testování 100% spolehlivost a výkonnost. Systém je používán paralelně a nezávisle na dalších systémech predikce výroby.
  Zdroj financování: N - neveřejné zdroje
  Klíčová slova: photovoltaic * power plants * electricity production prediction * weather prediction
  Kód oboru RIV: DG - Vědy o atmosféře, meteorologie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0245479
   
   
 6. 6.
  0442664 - ÚVGZ 2015 RIV CZ cze Z - Poloprovoz, ověřená technologie, odrůda/plemeno
  Farda, Aleš - Štěpánek, Petr - Zahradníček, Pavel - Mikšovský, Jiří - Rajdl, Kamil
  Poloprovoz predikce výroby elektřiny z fotovoltaických elektráren na území Jihočeské distribuční soustavy.
  [Trial operations of photovoltaic production forecasting system for solar power production located in Southern Bohemian energy distribution district.]
  Interní kód: Poloprovoz FVE JC V1 ; 2014
  Technické parametry: Poloprovoz slouží k predikci budoucích výkonů výroby elektrické energie z fotovoltaických elektráren separátně na území jihočeské distribuční soustavy firmy E.ON. Do této distribuční soustavy je zapojeno velké množství solárních elektráren s celkovou kapacitou 250 MW a obsluhuje území na němž žije ~710.000 obyvatel. Poloprovoz nezávisle kontroluje a zpracovává informace z výroby FVE a dále meteorologické informace: zejména aktuální předpovědi z výstupů vícero numerických modelů předpovědi počasí. Na tomto základě počítá pravidelně 2x denně v operativním módu předpověď výroby (možno až na 5 dní dopředu) v hodinovém kroku. Poloprovoz FVE JC V1 dále prokázal v průběhu testování 100% spolehlivost a i v tomto ohledu překonal jiná komerční řešení pořízené firmou E.ON. Systém je používán paralelně a nezávisle na dalších systémech predikce výroby.
  Ekonomické parametry: Poloprovoz je provozován pro firmu E.ON Energie a.s. a přesné informace ekonomického charakteru jsou firmou považovány za důvěrné z důvodu působení v konkurečním prostředí trhu s energiemi v ČR. Firma vykazuje ve svých obchodních operacích roční úsporu ve výši více miliónů Kč za rok 2014. Nepřímý pozitivní dopad zpřesněné předpovědi výroby jsou pak nižší náklady na tzv. systémové a podpůrné služby, které musí vynakládat správce národní přenosové soustavy ČEPS, aby vyrovnával disbalance mezi výrobou a spotřebou elektrické energie. Tento dopad se konkrétně projevuje úsporou paliv a zdrojů v záložních elektrárnách sloužících k pokrytí výpadků produkce elektřiny a má tak pozitivní vliv na obchodní a palivoenergetickou bilanci ČR (např. úspora zemního plynu). Zpřesněná znalost budoucí výroby elektrické energie rovněž snižuje případné riziko black-outu (může hrozit zejména v důsledku nečekaného navýšení či propadu výroby a s ním spojeného možného selhání segmentu DSO).
  Zdroj financování: N - neveřejné zdroje
  Klíčová slova: Photovoltaics * power plants * electricity production prediction * weather prediction
  Kód oboru RIV: DG - Vědy o atmosféře, meteorologie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0245475
   
   
 7. 7.
  0442663 - ÚVGZ 2015 RIV CZ cze Z - Poloprovoz, ověřená technologie, odrůda/plemeno
  Farda, Aleš - Štěpánek, Petr - Zahradníček, Pavel - Mikšovský, Jiří - Rajdl, Kamil
  Poloprovoz predikce výroby elektřiny z fotovoltaických elektráren na území Jihomoravské distribuční soustavy.
  [Trial operations of photovoltaic production forecasting system for solar power production located in Southern Moravian energy distribution district.]
  Interní kód: Poloprovoz FVE JM V1 ; 2014
  Technické parametry: Poloprovoz slouží k predikci budoucích výkonů výroby elektrické energie z fotovoltaických elektráren na území jihomoravské distribuční soustavy firmy E.ON. Do této distribuční soustavy je zapojeno velké množství solárních elektráren s celkovou kapacitou 700 MW a obsluhuje území na němž žije ~2.060.000 obyvatel. Poloprovoz kontroluje a zpracovává informace z výroby FVE a dále meteorologické informace: zejména aktuální předpovědi z výstupů vícero numerických modelů předpovědi počasí. Na tomto základě počítá pravidelně 2x denně v operativním módu předpověď výroby (možno až na 5 dní dopředu) v hodinovém kroku. Poloprovoz FVE JM V1 dále prokázal v průběhu testování 100% spolehlivost a i v tomto ohledu překonal jiná komerční řešení pořízené firmou E.ON. Systém je používán paralelně a nezávisle na dalších systémech predikce výroby.
  Ekonomické parametry: Poloprovoz je provozován pro firmu E.ON Energie a.s. a přesné informace ekonomického charakteru jsou firmou považovány za důvěrné z důvodu působení v konkurečním prostředí trhu s energiemi v ČR. Firma vykazuje ve svých obchodních operacích roční úsporu ve výši několika desítek miliónů Kč za rok 2014. Nepřímý pozitivní dopad zpřesněné předpovědi výroby jsou pak nižší náklady na tzv. systémové a podpůrné služby, které musí vynakládat správce národní přenosové soustavy ČEPS, aby vyrovnával disbalance mezi výrobou a spotřebou elektrické energie. Tento dopad se konkrétně projevuje úsporou paliv a zdrojů v záložních elektrárnách sloužících k pokrytí výpadků produkce elektřiny a má tak pozitivní vliv na obchodní a palivoenergetickou bilanci ČR (např. úspora zemního plynu). Zpřesněná znalost budoucí výroby elektrické energie rovněž snižuje případné riziko black-outu (může hrozit zejména v důsledku nečekaného navýšení či propadu výroby a s ním spojeného možného selhání segmentu DSO).
  Zdroj financování: N - neveřejné zdroje
  Klíčová slova: Photovoltaics * power plants * electricity production prediction * weather prediction
  Kód oboru RIV: DG - Vědy o atmosféře, meteorologie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0245473
   
   


  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.