Výsledky vyhledávání

 1. 1.
  0583354 - ÚVGZ 2024 RIV CZ cze L3 - Certifikované metodiky
  Fischer, Milan - Zeman, Evžen - Vizina, A. - Hanel, M. - Bernsteinová, Jana - Tachecí, P. - Štěpánek, Petr - Pavlík, P. - Máca, P. - Ghisi, Tomáš - Rapantová, N. - Bláhová, Monika - Janál, P. - Trnka, Miroslav
  Metodika pro rychlé, komplexní, nezávislé rozhodování o potřebnosti, efektivitě a interakci adaptačních opatření v povodích v podmínkách změny klimatu.
  [Methodology for rapid, comprehensive, independent decision-making on the need, effectiveness and interaction of adaptation measures in river basins under climate change.]
  Interní kód: SS01010207-V2 ; 2023
  Technické parametry: MZE-65728/2023 15000. Metodický postup je v souladu s hlavními dokumenty schválenými vládou ČR. Kromě VZ se jedná zejména o následující dokumenty: Koncepce ochrany před následky sucha pro území ČR, Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR, Národní akční plán adaptace na změnu klimatu, Metodika pro přípravů Plánů pro zvládání sucha a stavu nedostatku vody.
  Ekonomické parametry: Předpokládané přínosy jsou ekonomické a environmentální. Metodikou se dají analyzovat opatření, která by měla zajistit ochranu vodních zdrojů a jejich vyšší zabezpečenost za podmínek klimatické změny. Proto užití metodiky má přímý ekologický přínos a nepřímo ekonomický přínos, protože podporuje analýzy v rámci taxonomie požadované pro ekonomické zhodnocení projektů.
  Certifikační orgán: Ministerstvo zemědělství zemědělství, Sekce vodního hospodářství. Datum certifikace: 20.11.2023
  Grant CEP: GA TA ČR(CZ) SS01010207; GA MŠMT(CZ) EH22_008/0004635
  Výzkumná infrastruktura: CzeCOS IV - 90248
  Institucionální podpora: RVO:86652079
  Klíčová slova: water balance * climatic research * hydrological model * water resources * water management
  Obor OECD: Water resources
  Trvalý link: https://hdl.handle.net/11104/0351413
   
   
 2. 2.
  0578919 - ÚVGZ 2024 RIV CZ cze L3 - Certifikované metodiky
  Fischer, Milan - Zeman, Evžen - Vizina, A. - Hanel, M. - Bernsteinová, Jana - Tachecí, P. - Štěpánek, Petr - Pavlík, P. - Máca, P. - Ghisi, Tomáš - Rapantová, N. - Bláhová, Monika - Janál, P. - Trnka, Miroslav
  Metodika pro stanovení hlavních poruch vodohospodářské bilance a optimalizace adaptačních opatření v podmínkách změny klimatu.
  [Methodology for determining the main disturbances in the water management balance and optimizing adaptation measures in the conditions climate change.]
  Interní kód: SS01010207-V1 ; 2023
  Technické parametry: MZE-65723/2023-15000. Metodický postup je v souladu s hlavními dokumenty schválenými vládou ČR. Kromě VZ se jedná zejména o následující dokumenty: Koncepce ochrany před následky sucha pro území ČR, Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR, Národní akční plán adaptace na změnu klimatu, Metodika pro přípravů Plánů pro zvládání sucha a stavu nedostatku vody.
  Ekonomické parametry: Předpokládané přínosy jsou ekonomické a environmentální. Metodikou se dají analyzovat opatření, která by měla zajistit ochranu vodních zdrojů a jejich vyšší zabezpečenost za podmínek klimatické změny. Proto užití metodiky má přímý ekologický přínos a nepřímo ekonomický přínos, protože podporuje analýzy v rámci taxonomie požadované pro ekonomické zhodnocení projektů.
  Certifikační orgán: Ministerstvo zemědělství zemědělství, Sekce vodního hospodářství. Datum certifikace: 20.11.2023
  Grant CEP: GA TA ČR(CZ) SS01010207; GA MŠMT(CZ) EH22_008/0004635
  Výzkumná infrastruktura: CzeCOS IV - 90248
  Institucionální podpora: RVO:86652079
  Klíčová slova: water balance * climatic research * hydrological model * water resources * water management
  Obor OECD: Water resources
  Trvalý link: https://hdl.handle.net/11104/0349427
  Název souboruStaženoVelikostKomentářVerzePřístup
  01_METODIKA_DYJE_20231123.pdf25.9 MBVydavatelský postprintpovolen
   
   
 3. 3.
  0578908 - ÚVGZ 2024 RIV CZ cze L3 - Certifikované metodiky
  Žalud, Zdeněk - Svobodová, Eva - Klem, Karel - Hlavinka, Petr - Semerádová, Daniela - Zahradníček, Pavel - Štěpánek, Petr - Bláhová, Monika - Kudláčková, Lucie - Balek, Jan
  Využití portálu Agrorisk.Cz – Systému včasné výstrahy před negativními dopady počasí do zemědělství.
  [Use of the Agrorisk.cz portal – an early warning system against the negative effects of weather on agriculture.]
  Interní kód: 169928 ; 2023
  Technické parametry: 169928/2023
  Ekonomické parametry: Náklady na využívání portálu jsou nulové
  Certifikační orgán: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský,Hroznová 63/2, Pisárky, 60300 Brno, Česká republika. Datum certifikace: 05.10.2023
  Grant CEP: GA MZe(CZ) QK1910338
  Výzkumná infrastruktura: CzeCOS IV - 90248
  Institucionální podpora: RVO:86652079
  Klíčová slova: monitoring * economy * ecology * decision-making system * climate change * field crops * meteorological extremes * pests * diseases * forecasting
  Obor OECD: Agriculture
  Trvalý link: https://hdl.handle.net/11104/0347828
  Název souboruStaženoVelikostKomentářVerzePřístup
  osvedceni_UKZUZ_MZe_final_2023.pdf1773.2 KBVydavatelský postprintpovolen
  Metodika_Agrorisk_2023_final.pdf23.3 MBVydavatelský postprintpovolen
   
   
 4. 4.
  0552508 - ÚVGZ 2022 RIV CZ cze L3 - Certifikované metodiky
  Trnka, Miroslav - Kudláčková, Lucie - Čermák, P. - Balek, Jan - Novotný, Jan - Homolová, Lucie - Semerádová, Daniela - Brovkina, Olga - Štěpánek, Petr - Zahradníček, Pavel - Skalák, Petr - Bláhová, Monika - Benáček, Patrik - Fischer, Milan - Sedlák, Pavel - Janouš, Dalibor - Žalud, Zdeněk - Marek, Michal V. - Možný, M. - Hájková, L. - Chuchma, F. - Knozová, G. - Beranová, J. - Zatloukal, V. - Albert, J. - Mašková, R. - Cienciala, E. - Vizina, A. - Nesládková, M. - Melišová, E. - Hanel, M.
  Vyhodnocení rizika a předpověď přírodních požárů v bezprostředním okolí
  povrchových zdrojů pitné vody.
  [Risk assessment and prediction of natural fires in the immediate vicinity
  surface sources of drinking water.]
  Interní kód: MZP/2022/020/68 ; 2021
  Technické parametry: Ministerstvo vnitra, Ministerstvo životního prostředí pod číslem MZP/2021/020/709
  Ekonomické parametry: Metodika nemá povahu přímého generovánítržeb nebo zisku a uživatelům bude poskytována bezplatně a formou zveřejnění
  Certifikační orgán: Ministerstvo životního prostředí, odbor bezpečnosti a krizového řízení. Datum certifikace: 01.12.2021
  Grant CEP: GA MV(CZ) VH20202021053
  Institucionální podpora: RVO:86652079
  Klíčová slova: natural fires * meteorology * risk * water resources * surface water * protection of water resources
  Obor OECD: Meteorology and atmospheric sciences
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0327624
   
   
 5. 5.
  0539396 - ÚVGZ 2021 RIV CZ cze L3 - Certifikované metodiky
  Trnka, Miroslav - Čermák, Petr - Kudláčková, Lucie - Balek, Jan - Semerádová, Daniela - Brovkina, Olga - Zemek, František - Štěpánek, Petr - Zahradníček, Pavel - Skalák, Petr - Bláhová, Monika - Jurečka, František - Janouš, Dalibor - Žalud, Zdeněk - Marek, Michal V. - Cienciala, Emil - Beranová, J. - Zatloukal, V. - Albert, J. - Tumajer, J. - Možný, M. - Hájková, L. - Chuchma, F.
  Systém indikátorů rizik přírodních požárů (ověření různých postupů stanovení rizika vzniku přírodních požárů) včetně návodu na použití integrovaného předpovědního systému.
  [System of natural fire risk indicators (verification of various risk assessment procedures occurrence of natural fires) including instructions for the use of the integrated forecast system.]
  Interní kód: MZP/2020/020/326 ; 2020
  Technické parametry: Schválilo Ministerstvo životního prostředí, Odbor bezpečnosti a krizového řízení.
  Ekonomické parametry: Metodika nemá povahu přímého generování tržeb nebo zisku a uživatelům bude poskytována bezplatně a formou zveřejnění.
  Certifikační orgán: Ministerstvo životního prostředí, Odbor bezpečnosti a krizového řízení, ČR. Datum certifikace: 19.05.2020
  Grant CEP: GA MV(CZ) VH20172020025
  Institucionální podpora: RVO:86652079
  Klíčová slova: wildfires * indication * prevention * firerisk
  Obor OECD: Forestry
  www.firerisk.cz
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0317102
   
   
 6. 6.
  0539326 - ÚVGZ 2021 RIV CZ cze L3 - Certifikované metodiky
  Trnka, Miroslav - Čermák, Petr - Kudláčková, Lucie - Balek, Jan - Semerádová, Daniela - Brovkina, Olga - Zemek, František - Štěpánek, Petr - Zahradníček, Pavel - Bláhová, Monika - Cienciala, Emil - Beranová, J. - Zatloukal, V. - Albert, J. - Tumajer, J. - Možný, M. - Hájková, L. - Chuchma, F.
  Doporučená adaptační a mitigační opatření v rizikových oblastech výskytu přírodních požárů s přihlédnutím k měnícímu se klimatu.
  [Recommended adaptation and mitigation measures in risk areas of natural occurrence fires in the light of the changing climate.]
  Interní kód: MZP/2020/020/236 ; 2020
  Technické parametry: Schválilo Ministerstvo životního prostředí - Odbor bezpečnosti a krizového řízení - Sekce ochrany přírody a krajiny
  Ekonomické parametry: Metodika nemá povahu přímého generování tržeb nebo zisku a uživatelům bude poskytována bezplatně a formou zveřejnění.
  Certifikační orgán: MŽP. Datum certifikace: 30.03.2020
  Grant CEP: GA MV(CZ) VH20172020025
  Institucionální podpora: RVO:86652079
  Klíčová slova: adaption * mitigation * wildfire * clima
  Obor OECD: Climatic research
  www.firerisk.cz
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0317016
   
   
 7. 7.
  0499583 - ÚVGZ 2020 RIV CZ cze L3 - Certifikované metodiky
  Trnka, Miroslav - Hlavinka, Petr - Kudláčková, Lucie - Balek, Jan - Meitner, Jan - Možný, Martin - Štěpánek, Petr - Bartošová, Lenka - Semerádová, Daniela - Bláhová, Monika - Lukas, Vojtěch - Žalud, Zdeněk
  Regionální předpověď výnosů plodin pro lepší rozhodování v rostlinné výrobě.
  [Regional yield forecasting for improved decision making in the plant production.]
  Interní kód: 2/2019-SPU/O ; 2019
  Technické parametry: Metodiku pro praxi schválil a osvědčení o jejím uznání vydal Státní pozemkový úřad (Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3) pod č. 2/2019-SPU/O.
  Ekonomické parametry: Ekonomické zhodnocení metodiky vyplývá z možnosti přístupu k předpovědím okresních a krajských výnosů, kde jsou k dispozici všem zájemcům. Aktivním zpravodajům, kteří poskytují informace o pozorovaných dopadech sucha, jsou pak poskytovány detailní předpovědi pro konkrétní lokalitu. Tyto informace jsou ekonomicky využitelné pro lepší rozhodování v případě epizody sucha, ale také v cílenějším rozhodování o nezbytných polních operacích např. aplikaci minerálního hnojení, volby výsevku, termínu či způsobu fytosanitárních opatření či načasování a metodách zpracování půdy. Ve všech případech se jedná o významné informace, které mohou z hlediska podniků přispět k jejich rentabilitě, ale současně mohou zvýšit celkovou efektivitu výše zmíněných operací a tím přispět ke snížení zátěže kterou zemědělská produkce představuje pro životní prostředí.
  Certifikační orgán: Státní pozemkový úřad Husinecká 1024/11a 130 00 Praha 3 - Žižkov. Datum certifikace: 16.01.2019
  Grant CEP: GA MZe(CZ) QJ1610072
  Institucionální podpora: RVO:86652079
  Klíčová slova: crops * vegetation indices * yield estimation * yield forecasting * yield reduction
  Obor OECD: Agriculture
  www.vynosy-plodin.cz
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0294089
   
   
 8. 8.
  0486369 - ÚVGZ 2019 RIV CZ cze L3 - Certifikované metodiky
  Trnka, Miroslav - Štěpánek, Petr - Chuchma, F. - Možný, M. - Bartošová, Lenka - Hlavinka, Petr - Balek, Jan - Zahradníček, Pavel - Skalák, Petr - Farda, Aleš - Semerádová, Daniela - Meitner, Jan - Bláhová, M. - Fiala, R. - Žalud, Zdeněk
  Využití předpovědi půdní vlhkosti a intenzity sucha pro lepší rozhodování v rostlinné výrobě.
  [System for monitoring and forecast of impacts of agricultural drought.]
  Interní kód: 978-80-87902-23-3 ; 2018
  Technické parametry: Metodiku certifikoval státní pozemkový úřad pod. č. 2/2018-SPU/O. Předpovědi a půdní vlhkosti jsou přístupné na serveru www.intersucho.cz, kde jsou k dispozici všem zájemcům zdarma
  Ekonomické parametry: Informace v metodice jsou ekonomicky využitelné pro lepší rozhodování v případě epizody sucha, ale také v cílenějším rozhodování o nezbytných polních operacích např. aplikaci minerálních hnojiv, volby výsevku, termínu či způsobu fytosanitárních opatření či načasování a způsob zpracování půdy. Ve všech případech se jedná o významné informace, které mohou z hlediska podniků přispět k jejich rentabilitě, ale současně mohou zvýšit celkovou efektivitu výše zmíněných operací a tím přispět ke snížení zátěže, kterou zemědělská produkce představuje pro životní prostředí.
  Certifikační orgán: Státní pozemkový úřad v Praze. Datum certifikace: 17.01.2018
  Grant CEP: GA MZe(CZ) QJ1610072
  Institucionální podpora: RVO:86652079
  Klíčová slova: agricultural drought * AVISO model * drought intensity * SoilClim model * weather forecast
  Obor OECD: Soil science
  http://www.intersucho.cz/cz/o-suchu/vyuziti-predpovedi-sucha/
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0281202
   
   


  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.