Výsledky vyhledávání

 1. 1.
  0457937 - FLÚ 2016 CZ cze M - Část monografie knihy
  Urbánek, Vladimír
  Komeniologie mezi pamětí a historií.
  [Comenius Studies between Memory and History.]
  Figurace paměti. J.A. Komenský v kulturách vzpomínání 19. a 20. století. Praha: Scriptorium, 2014, s. 183-246. ISBN 978-80-88013-08-2
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GAP410/11/1201
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: Comenius studies * academic commemorations * musealisation * disciplinary canons * mnemonic practices
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0258270

             
   
   
 2. 2.
  0443764 - FLÚ 2016 CZ cze M - Část monografie knihy
  Storchová, Lucie
  Předchůdce rozumné emancipace pohlaví ženského a dělnictva? K absenci ambivalentních a polyvalentních forem vzpomínání na Komenského v textech českých emancipačních hnutí druhé poloviny 19. století.
  [A forerunner of the rational emancipation of the female sex and the working class? On the lack of polyvalent or ambivalent forms of remembrance in the texts produced by modern Czech emancipatory movements.]
  Figurace paměti. J.A. Komenský v kulturách vzpomínání 19. a 20. století. Praha: Scriptorium, 2014, s. 161-175. ISBN 978-80-88013-08-2
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GAP410/11/1201
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: cultural memory * Comenius * Czech Lands * 19th-century * feminism * socialism
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0246445

             
   
   
 3. 3.
  0443763 - FLÚ 2016 CZ cze M - Část monografie knihy
  Storchová, Lucie
  Od praxe k příběhu. Nacionální narativizace Komenského na přelomu 18. a 19. století.
  [From practice to story. National narativization of Comenius at the turn of the 18th and 19th centuries.]
  Figurace paměti. J.A. Komenský v kulturách vzpomínání 19. a 20. století. Praha: Scriptorium, 2014, s. 25-54. ISBN 978-80-88013-08-2
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GAP410/11/1201
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: cultural memory * ritual * literature * Bohemian Lands * Enlightenment * nationalism
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0246444

             
   
   
 4. 4.
  0443762 - FLÚ 2016 CZ cze M - Část monografie knihy
  Řezníková, Lenka
  Paměť a text. Literární reprezentce Komenského a jejich mnemonické aspekty.
  [Memory and text. Literaty representations of Comenius and their mnemonic aspects.]
  Figurace paměti. J.A. Komenský v kulturách vzpomínání 19. a 20. století. Praha: Scriptorium, 2014, s. 253-287. ISBN 978-80-88013-08-2
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GAP410/11/1201
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: cultural memory * literature * Bohemian Lands * nationalism * intertextuality * biography * censorship * literary canon * Jan Amos Comenius
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0246446

             
   
   
 5. 5.
  0438046 - FLÚ 2015 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Řezníková, Lenka
  Identita/Alterita.
  [Identity/Alterity.]
  Koncepty a dějiny. Proměny pojmů v současné historické vědě. Praha: Scriptorium, 2014 - (Storchová, L.), s. 233-243. ISBN 978-80-87271-87-2
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GAP410/11/1201
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: identity * concepts of identity * historical writing since 1945
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0241533

             
   
   
 6. 6.
  0398040 - FLÚ 2014 RIV DE ger M - Část monografie knihy
  Řezníková, Lenka
  Erinnerungsorte und räumliche Organisation des Biographischen im 19. Jahrhundert. J. A. Comenius und "seine" Regionen.
  [Sites of memory and the spatial organization of the biography in the 19th century. J. A. Comenius and "his" regions.]
  Regionale Erinnerungsorte. Böhmische Länder und Mitteldeutschland im europäischen Kontext. Leipzig: Kirchhof & Franke, 2013 - (Řezník, M.; Rosenbaum, K.; Stübner, J.), s. 69-84. Studien zur Europäischen Regionalgeschichte, 1. ISBN 978-3-933816-60-3
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GAP410/11/1201
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: J. A. Comenius * biography * spatial narratives * 19th century * cultural memory
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0225599

             
   
   
 7. 7.
  0396702 - FLÚ 2014 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Řezníková, Lenka
  Režimy paměti – formáty identity. Ke vztahu paměti a české identity v současné populární kultuře.
  [Regimes of Memory – Formats of Identity. On the Relations between Memory and Czech Identity in the Contemporary Popular Culture.]
  Populární kultura v českém prostoru. Praha: Karolinum, 2013 - (Daniel, O.; Kavka, T.; Machek, J.), s. 44-59. ISBN 978-80-246-2192-0
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GAP410/11/1201
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: popular culture * culture memory * collective memory * identity
  Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0224445

             
   
   
 8. 8.
  0383742 - FLÚ 2013 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Řezníková, Lenka
  Metafory města. Imaginace národnostní heterogenity v diskursu středoevropského města na přelomu 19. a 20. století.
  [Metaphors of the town. Imagination of the national heterogenity in the discourse of the Central-European town at the turn of the 20th century.]
  Město. Vytváření prostoru v literatuře a výtvarném umění. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, 2011 - (Malura, J.; Tomášek, M.), s. 88-100. ISBN 978-80-7368-996-4
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GAP410/11/1201
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90090514
  Klíčová slova: cognitive metaphor * spatial metaphors * town metaphors * cultural history of the 19th and the 20th centuries
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0213589

             
   
   
 9. 9.
  0382415 - FLÚ 2013 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Urbánek, Vladimír
  Acta Comeniana - od komeniologického časopisu k revui pro intelektuální dějiny.
  [Acta Comeniana: From the Journal for Comenius Studies to the Review for Intellectual History.]
  Niky české historiografie. Uherskobrodská sympozia J.A.Komenského v ofenzivě (1971 - 1989). Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i, 2012 - (Olšáková, D.), s. 49-65. ISBN 978-80-7465-011-6
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GAP410/11/1201
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: History of Humanities * Comenius Studies from the 1950s to 1990s * journal Acta Comeniana
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0212639

             
   
   


  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.