Výsledky vyhledávání

 1. 1.
  0464111 - BÚ 2017 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Machalová-Šišková, K. - Jančula, Daniel - Drahoš, B. - Machala, L. - Babica, Pavel - Godoy Alonso, Paula - Trávníček, Z. - Tuček, J. - Maršálek, Blahoslav - Sharma, V. K. - Zbořil, R.
  High-valent iron (Fe(VI), Fe(V), and Fe(IV) species in water: characterization and oxidative transformation of estrogenic hormones.
  Physical Chemistry Chemical Physics. Roč. 18, č. 28 (2016), s. 18802-18810. ISSN 1463-9076. E-ISSN 1463-9084
  Grant CEP: GA MPO FR-TI3/196
  Institucionální podpora: RVO:67985939
  Klíčová slova: high-valent iron species * estrogenic hormones * oxidative transformation
  Kód oboru RIV: DJ - Znečištění a kontrola vody
  Impakt faktor: 4.123, rok: 2016
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0264992
   
   
 2. 2.
  0438830 - BÚ 2015 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Matysíková, J. - Sukopová, M. - Godoy Alonso, Paula - Holba, Marek
  Nanočástice nulamocného železa pro čištění odpadních vod z galvanotechniky.
  [Nanoparticles of zerovalent iron for wastewater treatment from surface treatment industry.]
  Povrchové úpravy. Roč. 17, č. 2 (2014), s. 26-28. ISSN 0551-7354
  Grant CEP: GA MPO FR-TI3/196
  Institucionální podpora: RVO:67985939
  Klíčová slova: nanoiron * wastewater * surface treatment industry
  Kód oboru RIV: DJ - Znečištění a kontrola vody
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0242199
   
   
 3. 3.
  0430204 - BÚ 2015 RIV CH eng J - Článek v odborném periodiku
  Mikula, Přemysl - Kalhotka, L. - Jančula, Daniel - Zezulka, Štěpán - Kořínková, R. - Černý, J. - Maršálek, Blahoslav - Toman, Petr
  Evaluation of antibacterial properties of novel phthalocyanines against Escherichia coli - comparison of analytical methods.
  Journal of Photochemistry and Photobiology. B - Biology Section. Roč. 138, Sep 2014 (2014), s. 230-239. ISSN 1011-1344. E-ISSN 1873-2682
  Grant CEP: GA TA ČR TA01010356; GA MPO FR-TI3/196; GA ČR(CZ) GAP205/10/2280
  Institucionální podpora: RVO:67985939 ; RVO:61389013
  Klíčová slova: phthalocyanines * photosensitizers * antibacterial effect
  Kód oboru RIV: EF - Botanika; CD - Makromolekulární chemie (UMCH-V)
  Impakt faktor: 2.960, rok: 2014
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0236402
   
   
 4. 4.
  0394554 - BÚ 2014 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Adámek, Z. - Maršálek, Blahoslav
  Bioturbation of sediments by benthic macroinvertebrates and fish and its implication for pond ecosystems: a review.
  Aquaculture International. Roč. 21, č. 1 (2013), s. 1-17. ISSN 0967-6120. E-ISSN 1573-143X
  Grant CEP: GA MPO FR-TI3/196
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z60050516
  Institucionální podpora: RVO:67985939
  Klíčová slova: benthic macroinverttebrates * benthivorous fish * bottom-water interface * nutrient cycling * pond management
  Kód oboru RIV: EF - Botanika
  Impakt faktor: 0.960, rok: 2013
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0222766
   
   
 5. 5.
  0394391 - BÚ 2014 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Holba, Marek - Matysíková, J. - Došek, M. - Jančula, Daniel - Mikula, Přemysl - Maršálek, Blahoslav - Maršálková, Eliška - Babica, Pavel - Novák, P. - Šišková, K. - Zbořil, R. - Kejvalová, K.
  Dočištění a hygienizace komunálního odtoku z ČOV pomocí směsi železanů/železičnanů a nanočástic nulamocného železa.
  [Advanced technologies for tertiary treatment of the municipal wastewater treatment plants with ferrates and zerovalent iron nanoparticles.]
  Vodní hospodářství. Roč. 63, č. 5 (2013), s. 144-149. ISSN 1211-0760
  Grant CEP: GA MPO FR-TI3/196
  Institucionální podpora: RVO:67985939
  Klíčová slova: Zerovalent Iron Nanoparticles (NZVI) * ferrates * waste water treatment
  Kód oboru RIV: EF - Botanika
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0222610
   
   
 6. 6.
  0379253 - BÚ 2013 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Jančula, Daniel - Maršálek, Blahoslav
  The toxicity of phthalocyanines to the aquatic plant Lemna minor (duckweed) – Testing of 31 compounds.
  Chemosphere. Roč. 88, č. 8 (2012), s. 962-965. ISSN 0045-6535. E-ISSN 1879-1298
  Grant CEP: GA MPO FR-TI3/196
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z60050516
  Klíčová slova: ekotoxicity * impact * influence
  Kód oboru RIV: EF - Botanika
  Impakt faktor: 3.137, rok: 2012
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0210507
   
   
 7. 7.
  0379236 - BÚ 2013 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Mikula, Přemysl - Zezulka, Štěpán - Jančula, Daniel - Maršálek, Blahoslav
  Metabolic activity and membrane integrity changes in Microcystis aeruginosa – new findings on hydrogen peroxide toxicity in cyanobacteria.
  European Journal of Phycology. Roč. 47, č. 3 (2012), s. 195-206. ISSN 0967-0262. E-ISSN 1469-4433
  Grant CEP: GA MPO FR-TI3/196; GA TA ČR TA01010356
  Institucionální podpora: RVO:67985939
  Klíčová slova: hydrogen peroxide * cyanobacteria * flow cytometry
  Kód oboru RIV: EF - Botanika
  Impakt faktor: 1.912, rok: 2012
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0210491
   
   
 8. 8.
  0377059 - BÚ 2013 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Maršálek, Blahoslav - Jančula, Daniel - Maršálková, Eliška - Mashlan, M. - Šafářová, K. - Tuček, J. - Zbořil, R.
  Multimodal Action and Selective Toxicity of Zerovalent Iron Nanoparticles against Cyanobacteria.
  Environmental Science and Technology. Roč. 46, č. 4 (2012), s. 2316-2323. ISSN 0013-936X. E-ISSN 1520-5851
  Grant CEP: GA MZe QH81012; GA MPO FR-TI3/196; GA MŠk 1M0571
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z60050516
  Klíčová slova: Microcystis aeruginosa * phosphorus adsorption * phosphorus removal
  Kód oboru RIV: EF - Botanika
  Impakt faktor: 5.257, rok: 2012
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0209316